Offerte/Oferta

In 2004 is Polen tot de Europese Unie toegetreden. Drie jaar later mochten Poolse arbeidsmigranten in Nederland arbeid verrichten. Sindsdien bieden steeds meer Nederlandse bedrijven hun diensten aan in Polen. Maar ook kreeg Nederland te maken met een sterke toename van het aantal arbeidsmigranten uit Polen, die hier komen werken en soms – ook vestigen. En dat verhoogt de behoefte aan duidelijke informatie.Goede communicatie is hier voor alle betrokken partijen zeer belangrijk. En daarom bent u bij mij aan het juiste adres!

Met mijn journalistieke ervaring kan ik u op verschillende manieren helpen. Ik kan uw Nederlandse teksten en documenten in het Pools vertalen. Ik kan ook uw reclame, uw brochure of uw bestaande website vertalen. Of een nieuwe maken, helemaal in het Pools. Zo krijgt u een ideaal middel om Poolse klanten te bereiken!

Met veel plezier schrijf ik, corrigeer of vertaal ik allerlei teksten van het Nederlands in het Pools. Denk hier zowel over commerciële en zakelijke teksten, als over privé correspondentie, onder andere:

 • advertorials
 • artikelen
 • columns
 • brochures
 • documenten
 • flyers
 • formulieren
 • persberichten
 • reclameteksten
 • websites

W 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Trzy lata później polscy migranci zarobkowi mogli rozpocząć pracę w Holandii. Od tego czasu coraz więcej holenderskich firm oferuje swoje usługi w Polsce. Ale też Holandia doświadczyła silnego wzrostu liczby migrantów zarobkowych z Polski, którzy przyjeżdżają tu by pracować, a czasem także – osiedlają się. A to rodzi zapotrzebowanie na zrozumiałą informację.

Dobra komunikacja jest w tym przypadku bardzo ważna dla wszystkich zainteresowanych stron. I właśnie dlatego podejmując współpracę ze mną jesteście Państwo we właściwym miejscu!

Z moim dziennikarskim doświadczeniem mogę Państwu pomóc na wielu płaszczyznach. Mogę przetłumaczyć Państwa holenderskie teksty i dokumenty na język polski. Mogę również przetłumaczyć Państwa reklamy, foldery czy istniejące już strony internetowe. Albo też stworzyć nowe, całkowicie po polsku. W ten sposób zyskacie Państwo idealny sposób dotarcia do polskich klientów!

Z ogromną przyjemnością napiszę, zredaguję lub przetłumaczę z języka holenderskiego na polski wszelkiego rodzaju teksty. Dotyczy to zarówno tekstów komercyjnych i biznesowych, jak i korespondencji prywatnej, a w tym:

 • artykułów sponsorowanych
 • artykułów
 • felietonów
 • folderów
 • dokumentów
 • ulotek
 • formularzy
 • informacji prasowych
 • tekstów reklamowych
 • stron internetowych