Zmiany w przepisach 2019: rodzina

 

W roku 2019 czekają nas zmiany w przepisach i regulacjach. Najważniejsze z nich opiszemy w kolejnych artykułach. Dzisiaj o zmianach dotyczących rodziny.

Jak każdego roku, także i w 2019 czekają nas zmiany w przepisach i regulacjach, dotyczących rodziny. Zmieni się m.in. wysokość dodatku z tytułu kosztów instytucjonalnej opieki nad dziećmi (kinderopvangtoeslag) oraz wymagania jakościowe, związane z opieką nad dziećmi. Powody do zadowolenia mogą mieć świeżo upieczeni tatusiowie – będą mogli dłużej zostać w domu po narodzinach dziecka. Ale zmieniają się też zasady, co do odszkodowania dla rodzin ofiar przestępstwa. Jak łatwo się domyśleć, są to zmiany, które mogą odnosić się do sytuacji każdego z nas. Dlatego dzisiaj o zmianach dotyczących rodziny.

Wzrasta kinderopvangtoeslag

W roku 2019 zwiększy się wysokość dodatku z tytułu kosztów instytucjonalnej opieki nad dziećmi, czyli kinderopvangtoeslag. Więcej pieniędzy, niż w roku ubiegłym, otrzymają prawie wszyscy rodzice. Rząd przeznaczył na ten cel budżet w wysokości 248 milionów euro.

Rodzice posiadający jedno dziecko i łączny dochód w wysokości ok. 50.000 euro, mają otrzymać zwrot w wysokości ok. 80% maksymalnej stawki godzinowej (w ubiegłym roku było to 77%). Natomiast rodzice o łącznym dochodzie w wysokości ok. 20.000 euro otrzymają zwrot w wysokości 96% (było: 94%). Pamiętaj, że to, ile dodatku dostaniesz, zależy od wysokości twoich zarobków, ilości posiadanych dzieci oraz rodzaju ośrodka opieki, który wybierzesz. Na jedno dziecko można otrzymać dodatek na maksymalnie 230 godzin w miesiącu. Jest to uzależnione od ilości godzin przepracowanych przez rodzica, który pracuje najmniej. Na stronie urzędu podatkowego możesz dokonać wstępnego wyliczenia wysokości tego dodatku, adekwatnie do Twojej sytuacji.

W roku 2019 podniesiona zostanie również maksymalna stawka za opiekę dzienną. Pisaliśmy o tym tutaj.

Większe wymogi dot. opieki nad dziećmi

Rząd opracował także bardziej rygorystyczne wymogi jakościowe, dotyczące opieki nad dziećmi. One także weszły w życie z dniem 1 stycznia br. Zgodnie z nimi zmienia się m.in. maksymalna liczba dzieci, która przypada na jednego pracownika pedagogicznego (z czworga, na troje dzieci poniżej 1 roku życia). Grupy dzieci poniżej 1 roku życia muszą mieć także minimum dwoje stałych pracowników.

Ponadto, każde dziecko uczęszczające do instytucji opieki nad dziećmi (kinderopvang) będzie miało swojego mentora (wychowawcę). Jest to pracownik pedagogiczny z grupy dziecka, który odpowiada za stymulację rozwoju dziecka (np. ustalając cele). W razie zauważenia nieprawidłowości w rozwoju dziecka, to wychowawca kieruje rodziców do instytucji, które mogą udzielić pomocy.

Ojciec dłużej z dzieckiem

Rząd wydłużył urlop dla partnerów z tytułu narodzin dziecka (określany jako geboorteverlof, kraamverlof, vaderschapsverlof lub partnerverlof), którzy pracują na podstawie umowy o pracę, do liczby godzin pracy w tygodniu. Od roku 2020 zostanie jeszcze dodany dodatkowy urlop z tytułu narodzin dziecka.

Od 1 stycznia br. partnerzy z tytułu narodzin dziecka otrzymają jednorazowo urlop o długości liczby godzin pracy w tygodniu. Na przykład, jeżeli twój partner pracuje 5 dni w tygodniu po 6 godzin, otrzyma jednorazowo 30 godzin urlopu z tytułu narodzin dziecka (5 dni x 6 godzin pracy). Urlop ten jest płatny z ramienia pracodawcy. Pracownik może pobrać te dni wedle własnego uznania.

Tym samym traci ważność wcześniejsze prawo do 3 dni urlopu z tytułu narodzin dziecka, których pracodawca nie mógł odmówić.

Łączna liczba tygodni urlopu rodzicielskiego nie ulega zmianie. Pracodawca może jednak poprosić cię o inne rozplanowanie urlopu, jeśli twoja obecność w pracy ma duże znaczenie dla interesów firmy.

Jeżeli w firmie obowiązują wcześniej zawarte umowy zbiorowe, które weszły w życie przed 1 stycznia 2019 roku i które działają na niekorzyść pracownika w zakresie liczby dni wolnych z tytułu narodzin dziecka, to pierwszeństwo mają niestety te umowy. Będą one obowiązywały do końca wyznaczonego w nich okresu lub najpóźniej do 1 lipca 2019 roku. Po tym okresie każdy pracownik będzie miał prawo do pobrania jednorazowego urlopu z tytułu narodzin dziecka, o długości co najmniej liczby godzin pracy na tydzień, z pełną wypłatą wynagrodzenia.

Odszkodowanie dla rodzin ofiar

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie Ustawa o odszkodowaniu za odniesioną szkodę niemajątkową (Wet Vergoeding Affectieschade). Ustawa ta reguluje zasady przyznawania odszkodowania dla rodzin ofiar. Bliscy ofiar mogą otrzymać odszkodowanie, jeśli ofiara poniosła śmierć lub odniosła poważne, trwałe obrażenia, spowodowane przez osobę, która ponosi odpowiedzialność za te obrażenia lub śmierć.

Chodzi tu o sytuacje, w których np. dochodzi do wypadku samochodowego, potrącenia dziecka, w wyniku którego dziecko to doznaje niepełnosprawności na całe życie. Ale też o sytuacje, w których jeden z partnerów umiera w wyniku błędu medycznego lub brutalnego przestępstwa.

Uprawnieni do odszkodowania są przy tym jedynie partner ofiary, jego dzieci i rodzice. Wysokość odszkodowania za odniesioną szkodę niemajątkową wynosi od 12.500 do 20.000 euro. Odszkodowanie wypłaca osoba odpowiedzialna za śmierć lub uszkodzenie ciała, albo, w przypadku wszczęcia procedury karnej, państwo.

Źródło: Rijksoverheid

Foto: Pixabay

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze