home artykuły, poradnik, praca, prawo, w mediach, z ostatniej chwili, zdrowie, życie w NL Agencje pośrednictwa pracy pomogą przy szczepieniu migrantów zarobkowych

Agencje pośrednictwa pracy pomogą przy szczepieniu migrantów zarobkowych

Wszyscy migranci zarobkowi, którzy chcą się zaszczepić, powinni mieć taką możliwość. Jednak do niektórych trudno jest dotrzeć. Dlatego przy szczepieniu migrantów zarobkowych pomogą agencje pośrednictwa pracy, informuje ABU.

Według ustępującego ministra zdrowia Hugo de Jonge, migranci zarobkowi, którzy przebywają w Holandii powyżej czterech tygodni, mają prawo do otrzymania szczepienia przeciw koronawirusowi. Ale ustawowy termin rejestracji dotyczy osób, które zamierzają w Holandii pracować dłużej, niż cztery miesiące. Dlatego, zdaniem rządu, w przypadku tej grupy najlepszym wyjściem jest koordynacja szczepień poprzez pracodawców. Wszyscy migranci zarobkowi, którzy chcą się zaszczepić, powinni mieć taką możliwość. Jednak do niektórych trudno jest dotrzeć. Dlatego przy szczepieniu migrantów zarobkowych pomogą agencje pośrednictwa pracy, informuje ABU (Generalny Związek Agencji Pracy Tymczasowej). A konkretnie, pośrednicy zaoferowali swoją pomoc w kampanii dotyczącej szczepień wśród pracowników międzynarodowych. Poprzez dotarcie z informacjami na temat możliwości szczepień, dostępnych dla nich punktów szczepień oraz pomocy tłumaczy. W tym celu ABU skierowała do ministrów VWS, SZW i BZK sześć konkretnych propozycji.

Kampania dla migrantów zarobkowych

Skuteczna kampania szczepień dla migrantów zarobkowych, stanowi spore wyzwanie. I to z kilku powodów. Po pierwsze, do wielu z pracowników tymczasowych niełatwo jest dotrzeć. Barierę tworzy także język: oficjalne informacje o koronawirusie nadal nie są dostępne we wszystkich językach. Rolf van der Meijden, doradca ds. polityki migracji zarobkowej: – Ponadto migranci zarobkowi często podróżują, pracują i mieszkają razem. Pracownicy ABU podjęli wszelkie możliwe środki, by ograniczyć ryzyko i podnieść bezpieczeństwo, ale oczywiście szybkie szczepienie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i zdrowia tej grupy pracowników tymczasowych.

Dostępność tłumaczy

W liście do trzech ministerstw ABU przedstawia sześć propozycji. Mają one na celu przyspieszenie szczepień wśród migrantów zarobkowych, a tym samym – sukces kampanii. Zadaniem pośredników pracy ma być np. umożliwienie chętnym pracownikom międzynarodowym szczepień grupowych i punktów szczepień. Te ostatnie mają być zlokalizowane w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach, znajdujących się w miejscach zamieszkania migrantów zarobkowych. W szczepienia można również włączyć arbodiensten, czyli służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto agencje pośrednictwa pracy chcą pomóc w dostosowaniu komunikacji rządowej do potrzeb migrantów zarobkowych. Van der Meijden – Bardzo ważne jest, by informować migrantów zarobkowych, którzy często nie znają języka angielskiego lub niderlandzkiego, w ich własnym języku. Obecnie informacje te są dostępne w wielu językach, ale na pewno nie we wszystkich tych, którymi posługują się pracownicy międzynarodowi. Zresztą nie chodzi tylko o informacje pisemne. Chcemy, aby w punktach szczepień obecni byli tłumacze, którzy przeprowadzą pracowników tymczasowych przez proces szczepienia oraz udzielą informacji w ich własnym języku. W razie potrzeby pośrednicy zapewnią także native speakerów. W przypadku szczepień grupowych na pewno ma to ogromne znaczenie.

Dostosowana oferta

Zadaniem agencji pośrednictwa pracy ma być także zaoferowanie pomocy, jeśli chodzi o dotarcie do migrantów zarobkowych. Van der Meijden: – Rząd zdecydował, że każdy, kto przebywa w Holandii powyżej trzydziestu dni, zostanie zaszczepiony. Cieszymy się z tego, ale w praktyce czasami trudno jest dotrzeć do pracowników tymczasowych. Problem polega na tym, że (jeszcze) nie każdy migrant zarobkowy zarejestrował się w gminie lub RNI (rejestr danych osobowych dla nierezydentów, przyp. red.). Nie zawsze też posiadają podpis cyfrowy DigiD, czy są zarejestrowani u lekarza domowego. Aby dotrzeć do tej grupy, agencje pośrednictwa pracy mogą pomóc w przygotowaniu zaproszeń na szczepienia i rejestracji pracowników, którym w tym czasie przysługuje szczepienie przeciw koronawirusowi (zgodnie z kalendarzem szczepień w Holandii, przyp.red). Jest to więc oferta dostosowana do potrzeb konkretnej grupy odbiorców.

Pomoc przy rejestracji

ABU apeluje również do ministerstw, by dopasować system umawiania się na szczepienie. tak, aby nie odbywały się one wyłącznie poprzez DigiD, a po prostu cyfrowo. Właśnie dlatego, że nie każdy migrant zarobkowy ma DigiD. Van der Meijden: – Umożliwi to także pośrednikom udzielenie pomocy tym z pracowników tymczasowych, którzy potrzebują jej w umówieniu takiego spotkania. Zamiast logowania się z podpisem cyfrowym DigiD, pracownik tymczasowy mógłby wyrazić pisemną zgodę na szczepienie i upoważnić pośrednika z agencji pośrednictwa pracy, do umówienia spotkania w jego imieniu. Oczywiście całkowicie bez zobowiązań. Nikt w Holandii, a więc także migranci zarobkowi, nie powinien odczuwać presji ze strony pracodawcy, aby się zaszczepić.

Bezpieczeństwo, ochrona i niezależność

Oferta agencji pośrednictwa pracy, dotycząca pomocy w uczynieniu kampanii szczepień dla migrantów zarobkowych sukcesem, to kwestia dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia, twierdzi Van der Meijden. – Agencje pośrednictwa pracy zrzeszone w ABU oferują migrantom zarobkowym bezpieczną pracę, dobre warunki mieszkaniowe i opiekę zdrowotną. Obowiązuje je Kodeks sprawiedliwego zatrudnienia dla migrantów zarobkowych – oparty na międzynarodowych standardach Międzynarodowej Organizacji Pracy (ang. ILO). Kodeks ten zawiera cały pakiet środków, dzięki którym jako branża bierzemy odpowiedzialność za zapewnienie pracownikom międzynarodowym bezpieczniejszego, pewniejszego i bardziej niezależnego pobytu w Holandii.

Od redakcji

Dotyczące pandemii koronawirusa informacje w języku polskim, zamieszczamy regularnie na naszej stronie internetowej (wpisz hasło „koronawirus” w dostępną na stronie wyszukiwarkę). Znajdziesz je także tutaj.

 

 

 

Źródło: Uitzenders helpen bij vaccinatie Arbeidsmigranten, ABU 

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze