home artykuły, w mediach, z ostatniej chwili CBS przygotowuje portal z danymi transgranicznego rynku pracy

CBS przygotowuje portal z danymi transgranicznego rynku pracy

Udostępnianie informacji na temat transgranicznego rynku pracy dla rządu, przedsiębiorstw i obywateli. Taki jest cel internetowego portalu, który przygotowuje CBS.

Portal z danymi

Centralne Biuro Statystyczne (CBS) we współpracy z urzędami statystycznymi z Flandrii i Niemiec przygotowuje portal z danymi transgranicznego rynku pracy. Jego zadaniem jest połączenie wszelkiego rodzaju danych na tak zwanym niskim poziomie regionalnym dla Holandii, Belgii i niemieckich krajów związkowych Nadrenii Północnej oraz Dolnej Saksonii. Projekt jest współfinansowany w ramach różnych programów UE, na rzecz poprawy współpracy w regionach przygranicznych. – Należy go postrzegać, jako jeden wielki zbiór skoordynowanych danych na temat mieszkańców, gospodarki i rynku pracy w regionach po obu stronach granicy – wyjaśnia kierownik projektu Johan van der Valk z CBS.

Przydatny dla poszukujących pracy

– Portal jest ogólnodostępny i przeznaczony dla różnych typów użytkowników: rządów i samorządów, czy firm. Te ostatnie mogą się tu na przykład dowiedzieć, ilu absolwentów z odpowiadającym im wykształceniem mieszka po drugiej stronie granicy. Ale również osoby poszukujące pracy znajdą na portalu informacje, które są dla nich ważne. Portal pomoże im zorientować się, które sektory pracy są dla nich interesujące – mówi Van der Valk. Znana jest również liczba osób dojeżdżających do pracy zza granicy. – Wiemy ile osób mieszka w Belgii czy Niemczech i pracuje w Holandii i odwrotnie. A dzięki temu wiemy również, w których regionach praca transgraniczna jest powszechna i gdzie ważne jest jej stymulowanie.

Rynek pracy bez granic

Rządy w krajach Beneluksu dążą do rynku pracy bez granic, w celu możliwie największej promocji gospodarki w rejonach przygranicznych. W ramach transgranicznej mobilności pracowników oraz z okazji sześćdziesiątej rocznicy współpracy pomiędzy Holandią, Belgią i Luksemburgiem, CBS wydało publikację „Gospodarka i rynek pracy w regionach przygranicznych krajów Beneluksu”, przygotowaną na zlecenie kolegium sekretarzy generalnych i różnych ministerstw. Publikacja ta ilustruje możliwości, jakie daje dostęp do danych w ogólnodostępnym portalu.

Polityka rynku pracy

Luuk Blom, zastępca sekretarza generalnego Unii Beneluksu, wyraził swoje zadowolenie z publikacji: – W rejonach przygranicznych istnieje wiele możliwości. Chcemy zadbać o to, aby polityka rynku pracy wykraczała poza granice. Do tej pory tego nie było, ponieważ brakowało informacji na ten temat. Publikacja pokazuje możliwości i przeszkody dla każdego regionu. Natomiast o zapowiadanym spotkaniu pomiędzy Unią Beneluksu a ministerstwami i partiami działającymi na rynku pracy, Blom mówi: – Teraz, kiedy sytuacja jest jasna, możemy zobaczyć, jak najlepiej postępować w tej sprawie. Chcielibyśmy też, aby dane dotyczące regionów przygranicznych w przyszłości pozostały dostępne i aktualne. Dlatego bardzo ważne jest dla nas, by w procesie uczestniczyły organy oficjalne, jak ministerstwa i urzędy statystyczne.

Zastosowanie w regionie

Obecnie Van der Valk i jego zespół, współpracują z władzami lokalnymi i regionalnymi nad dwoma wnioskami dla regionu Limburgia Południowa/Akwizgran i Holandia Wschodnia/Münster. – Doświadczenia te pokazują, jak ze znajdujących się na portalu danych uzyskać przydatne informacje dla lokalnych i regionalnych władz rejonów przygranicznych. Umieszczamy sytuację gospodarczą obu regionów na mapie i monitorujemy ewentualne zmiany. Dzięki temu ministerstwa mogą np. sprawdzić, które z zastosowanych środków działają, a które nie. Doświadczenia te mogą również posłużyć, jako przykład dla innych regionów.

Współpraca

Również Dieter Begaβ, szef wydziału gospodarki, nauki i Europy w gminie Akwizgran, jest entuzjastycznie nastawiony w kwestii dostępności do transgranicznych informacji: – Nasz region posiada ogromny potencjał w postaci siły roboczej, przedsiębiorstw i placówek edukacyjnych. Tylko dzięki szczegółowej wiedzy na temat sąsiednich regionów możemy zobaczyć, gdzie dokładnie współpraca przynosi nam korzyści i pozwala wykorzystać szanse. Porównywalne dane z dziedziny ekonomii, mogą dostarczyć cennej wiedzy na temat różnych aspektów rynku pracy, gospodarki i edukacji. Te informacje zainteresują nie tylko administrację, ale także świat nauki i obywateli. Dzięki temu możemy znacznie przyczynić się do rozwoju transgranicznego obszaru gospodarczego.

Konferencja w Düsseldorfie

W nadchodzących miesiącach Van der Valk wspólnie z zespołem pracowników biur statystycznych we Flandrii i w Niemczech, skupi się na rozbudowywaniu ogólnodostępnego portalu z danymi. Prezentacja portalu z pełnymi danymi, odbędzie się w dniu 30 października na konferencji w Düsseldorfie, w urzędzie statystycznym niemieckiego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia.

 

 

Źródło: CBS

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze