home artykuły, ekonomia, poradnik, prawo, z ostatniej chwili, życie w NL Co nowego w przepisach dot. mieszkalnictwa w 2020 roku?

Co nowego w przepisach dot. mieszkalnictwa w 2020 roku?

Co nowego pojawiło się w przepisach dotyczących mieszkalnictwa w 2020 roku? Jak co roku, rząd przygotował na tym polu szereg zmian. Podpowiadamy, jakie.

Jak co roku, rząd przygotował szereg zmian, które mogą mieć wpływ na zawartość twojego portfela. Pisaliśmy już o zmianach dotyczących rodzin, umów o pracę, ubezpieczeniu zdrowotnym oraz ruchu drogowym.  Dzisiaj o tym, co nowego pojawiło się w przepisach dotyczących mieszkalnictwa. Zainteresują one zwłaszcza tych, którzy posiadają nieruchomość, albo planują jej zakup lub wynajem. A zmian jest wiele. Między innymi zmniejszone zostały odsetki od kredytu hipotecznego i zmienił się limit kosztów Narodowej Gwarancji Hipotecznej. Wzrosła też kwota limitu liberalizacji czynszu i wygasły maksymalne limity dochodów w dodatku mieszkaniowym. Również same czynsze w sektorze socjalnym stały się wyższe w tym roku. Pojawiły się także korzystne zmiany dotyczące podatku za energię elektryczną. Wygasła też subwencja na niektóre piece i kotły.

Mniejsze odsetki od kredytu hipotecznego

Dla osób o dochodzie przekraczającym 68.507 euro maksymalna stopa odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego (maximale tarief van de hypotheekrenteaftrek), spadła z 49,5 do 46 procent. O ile zmiana ta ma wpływ na osoby o wysokich dochodach, to nie ma znaczenia w przypadku ulg podatkowych osób o mniejszych dochodach.

Zmiana limitu kosztów Narodowej Gwarancji Hipotecznej

To informacja dla wszystkich, którzy chcą kupić dom z Narodową Gwarancją Hipoteczną (Nationale Hypotheek Garantie, NHG). Od 1 stycznia 2020 roku limit NHG wynosi 310.000 euro. Oznacza to, że jeśli hipoteka przekracza tą kwotę, to ogólnie nie masz prawa do NHG. Jeśli jednak zamierzasz zainwestować w urządzenia energooszczędne, co podnosi twoją hipotekę, to limit kosztów NHG wzrasta do maksymalnie 328.600 euro.

Wzrost kwoty limitu liberalizacji czynszu

Limit liberalizacji czynszu (huurliberalisatiegrens) to kwota, dzięki której możesz określić, czy wynajmujesz nieruchomość w sektorze socjalnym, czy wolnym. W roku 2020 kwota tego limitu wzrosła i wynosi 737,14 euro (dla porównania: 720,42 euro w 2019 roku).

Wygaśnięcie maksymalnych limitów dochodów w dodatku mieszkaniowym

W tym roku wygasają również maksymalne limity dochodów w przypadku dodatków mieszkaniowych do czynszu. Ma to związek z wejściem w życie nowelizacji ustawy o dodatku mieszkaniowym. Wygaśnięcie maksymalnego limitu dochodów oznacza, że przy wzroście dochodów, dodatek mieszkaniowy będzie wycofywany stopniowo i będzie się to odbywać przez dłuższy okres. Nowe prawo daje gwarancję, że osoby, które odnotowują tylko nieznaczny wzrost dochodów nie będą traciły prawa do dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dochodu przy dodatku mieszkaniowym do czynszu, uzależniona jest od samego czynszu, wieku wynajmującego oraz składu gospodarstwa domowego.

Wzrost czynszu w sektorze socjalnym

Od 1 lipca br. kwota czynszu za wynajem nieruchomości będzie mogła wzrosnąć maksymalnie o 5,1 do 6,6 procent. Wzrost ten uzależniany będzie od twoich dochodów w 2018 roku. Dane te odnoszą się oczywiście do czynszów w sektorze nieruchomości socjalnych. Jeśli wynajmujesz nieruchomość w wolnym sektorze pamiętaj, że tutaj wynajmujących nieruchomość nie obowiązuje górna granica podwyżki czynszu.

Zmiany w podatku za energię elektryczną

Początek nowego roku przyniósł również zmiany w podatku za energię elektryczną. Podatkowy element rachunków za energię dla gospodarstw domowych będzie niższy, niż w 2019 roku. Stopniowo wzrastać będzie za to podatek od gazu ziemnego. Obniżony jednak został podatek od energii elektrycznej.

W rezultacie gospodarstwa domowe będą płacić średnio o 100 euro podatku mniej.

Wygaśnięcie subwencji na niektóre

Dotacje na piece opalane granulatem (pelletkachels) i kotły na biomasę (biomassaketels) wygasły z dniem 1 stycznia br. Osoby prywatne, które kupiły już tego rodzaju urządzenie grzewcze w 2019 roku, obowiązywać będzie okres przejściowy.

 

 

 

Źródło: Rijksoverheid

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze