Co to jest huurtoeslag?

Czy wiesz, co to jest huurtoeslag? Jeśli wynajmujesz nieruchomość, prawdopodobnie będziesz mieć do czynienia z tym pojęciem. Wyjaśniamy to w poniższym artykule.

Dopłata do wynajmu nieruchomości (huurtoeslag), określana potocznie jako dodatek mieszkaniowy, to inaczej dodatek do kosztów wynajmu, opłacany przez rząd. Jego celem jest rekompensata tych kosztów dla osób posiadających niskie dochody. Dzięki temu każdy w Holandii ma możliwość mieszkania za możliwie przystępną cenę. Przyznanie tej dopłaty jest oczywiście obwarowane pewnymi warunkami. Teoretycznie możesz ją otrzymać, jeśli wynajmujesz nieruchomość. W praktyce wszystko uzależnione jest od wysokości ceny wynajmu, dochodu i wieku wynajmującego, a nawet jego sposobu życia. Jeśli twój kapitał jest zbyt wysoki, nie masz co liczyć na otrzymanie dodatku mieszkaniowego. Kiedy więc możesz otrzymać dodatek mieszkaniowy? Gdzie się o niego ubiegać? Ile dopłaty do wynajmu mieszkania otrzymasz? I wreszcie, jak zatrzymać dodatek mieszkaniowy?

Czy mogę otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Jak wspomnieliśmy, nie każdy, kto wynajmuje nieruchomość, może otrzymać dopłatę do jej wynajmu. Aby móc się do tego zakwalifikować nie możesz przekroczyć pewnego progu dochodowego. Dla osób mieszkających samotnie, w 2019 roku oznacza to dochody nieprzekraczające 22.700 euro rocznie. Dla osób, które mieszkają z kimś oznacza to, że wspólne dochody wszystkich mieszkańców nie mogą przekroczyć 30.825 euro rocznie.

Również czynsz nie może być zbyt wysoki. W 2019 roku nie powinien przekroczyć 720,42 euro. Jeżeli wszyscy mieszkańcy są poniżej 23 roku życia, cena za wynajem nie może przekroczyć kwoty 424,44 euro. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy masz dziecko, które u ciebie mieszka. W takim przypadku czynsz nie powinien przekroczyć kwoty 720,42 euro.

Również twój kapitał nie może być zbyt wysoki. Chodzi tu o posiadany przez ciebie majątek, jak np. oszczędności. Każdy z mieszkańców wynajmowanej nieruchomości, który ubiega się o dodatek mieszkaniowy w 2019 roku, może posiadać maksymalnie 30.360 euro. W przypadku partnerów wspólna kwota wynosi maksymalnie 60.720 euro.

Musisz wynajmować niezależną przestrzeń mieszkaniową. To znaczy taką, która ma przynajmniej własne, zamykane drzwi wejściowe, kuchnię, prywatny pokój dzienny (sypialny) i toaletę. Jednak nie na wszystkie niezależne przestrzenie mieszkaniowe otrzymasz dopłatę na wynajem nieruchomości. Nie dostaniesz jej np. na łódź mieszkalną (woonboot) lub domek rekreacyjny (recreatiewoning), które również stanowią niezależne przestrzenie mieszkaniowe. Co więcej, możesz otrzymać dodatek mieszkaniowy na wynajem nieruchomości, która nie stanowi niezależnej przestrzeni mieszkaniowej. Dzieje się tak np. w przypadku, gdy dzielisz piętro z innymi mieszkańcami, z którymi masz wspólne drzwi wejściowe, klatkę schodową lub windę. Albo też, gdy wynajmujesz niezależną przestrzeń, a pod twoim numerem zamieszkania istnieje jeszcze inna przestrzeń mieszkalna. W tym wypadku musisz powiadomić urząd podatkowy, że chodzi o rozdzielne przestrzenie, inaczej urząd policzy do dodatku mieszkańców obu przestrzeni. Kolejnymi przykładami jest mieszkanie w wozie mieszkalnym, ustawionym w uznanym przez gminę miejscu oraz wynajem domu na wodzie (umieszczonego na palach, bez możliwości przemieszczania się i posiadającego stałe połączenie pomiędzy domem, a brzegiem). O dodatek mieszkaniowy mogą również ubiegać się osoby mieszkające w kompleksie studenckim (o ile nieruchomość została wskazana do tego dodatku przed 1 lipca 1997 roku). Ostatnią grupą są osoby mieszkające pod nadzorem lub w domach zastępczych dla osób starszych (groepswoning voor ouderen).

Ogólnie, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić następujące warunki:

  • dochody twoje i twojego partnera do dodatków (toeslagpartner) oraz współmieszkańców nie mogą być zbyt wysokie,
  • kapitał twój, partnera i współmieszkańców nie może być zbyt wysoki,
  • ty, twój partner do dodatków i współmieszkańcy muszą posiadać obywatelstwo holenderskie lub ważne pozwolenie na pobyt w Holandii, (w przypadku obywateli krajów należących do UE obowiązuje zameldowanie w gminie, w której mieszkają),
  • nie płacisz zbyt wysokiego czynszu,
  • wynajmujesz niezależną przestrzeń mieszkaniową,
  • masz ukończone co najmniej 18 lat,
  • mieszkasz w Holandii,
  • ty, twój partner do dodatków i współmieszkańcy zameldowani jesteście w gminie pod twoim adresem,
  • ty i wynajmujący podpisaliście umowę wynajmu nieruchomości,
  • opłacasz czynsz i możesz to udokumentować wyciągami bankowymi.

Oczywiście istnieją wyjątki od tych zasad. Niektóre z nich opisaliśmy powyżej. Szczegółowo wymienione zostały na stronie urzędu podatkowego.

Jeżeli chcesz się zorientować, czy możesz otrzymać dodatek mieszkaniowy, spróbuj dokonać wstępnych obliczeń na stronie urzędu podatkowego.

Gdzie mogę ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Wniosek o dopłatę na wynajem nieruchomości składasz za pośrednictwem swojej osobistej strony internetowej na stronie urzędu podatkowego – Mijn toeslagen. Do zalogowania się będziesz potrzebować kodu DigiD. O przyznanie dodatku mieszkaniowego na rok 2019 możesz wnioskować do 1 września 2020 roku. Wniosek o dodatek mieszkaniowy składasz tylko raz. Następnie otrzymujesz dopłatę każdego roku automatycznie, tak długo, jak spełniasz kryteria.

Jeżeli się przeprowadzisz, możesz wystąpić z nowym wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Ale dopiero wtedy, gdy podasz swój nowy adres w swojej gminie i rzeczywiście tam zamieszkasz. O tych i innych zmianach, które mogą mieć wpływ na wysokość lub prawo do dodatku, niezwłocznie poinformuj też holenderski urząd podatkowy.

Dodatek mieszkaniowy obowiązuje od pierwszego dnia danego miesiąca. Jeśli więc zameldujesz się w gminie po tym terminie, wówczas wypłacanie twojego dodatku będzie obowiązywało dopiero od kolejnego miesiąca.

Ile dopłaty do wynajmu nieruchomości otrzymam?

Wysokość dopłaty jest różna i zależna od sytuacji. Ważną rolę w obliczeniu wysokości dodatku mieszkaniowego odgrywają między innymi wysokość twoich dochodów i czynsz, który płacisz. Wstępnego wyliczenia wysokości tej dopłaty dokonasz tutaj.

Jak zatrzymać dodatek mieszkaniowy?

Również sposób zatrzymania dodatku mieszkaniowego zależny jest od danej sytuacji. W niektórych przypadkach musisz tego dokonać samodzielnie, w innych robi to automatycznie urząd podatkowy.

Jeśli chcesz zatrzymać dodatek z powodu zwiększenia dochodów twoich, partnera do dodatków lub współmieszkańca, musisz podać nowy dochód urzędowi podatkowemu. Robisz to logując się na stronie Mijn toeslagen. Urząd wstrzyma wypłaty dodatku automatycznie.

Kiedy powodem zatrzymania dodatku jest zwiększenie kapitału twojego, partnera do dodatków lub współmieszkańca, są dwie możliwości. W przypadku zwiększenia kapitału do 1 stycznia, musisz sam zatrzymać dodatek z dniem 1 stycznia. W przypadku, gdy twój kapitał powiększy się po 1 stycznia, możesz zatrzymać dodatek dopiero od 1 stycznia następnego roku. Dokonujesz tego logując się na stronie Mijn toeslagen.

Jeżeli się przeprowadzasz do nieruchomości, która nie podlega prawu do dodatków (np. zakupisz własną nieruchomość, albo zamieszkasz poza granicami Holandii), również musisz dokonać zatrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego samodzielnie, na stronie Mijn toeslagen.

Natomiast w przypadku śmierci osoby pobierającej dodatek mieszkaniowy, bliscy nic nie muszą robić. Urząd podatkowy sam zatrzymuje wypłatę dodatku, o czym powiadamia bliskich zmarłego w ciągu 5 tygodni. Jeśli jesteś partnerem zmarłego do dodatków, otrzymasz nową decyzję podatkową na swoje nazwisko.

 

 

 

Źródło: Rijksoverheid, Belastingdienst

Foto: Pixabay

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze