home artykuły, poradnik, prawo, z ostatniej chwili, zdrowie, życie w NL Czy po powrocie z Polski musisz iść na kwarantannę?

Czy po powrocie z Polski musisz iść na kwarantannę?

W połowie października Holandia zmieniła kod alarmowy Polski z żółtego, na pomarańczowy. Co to oznacza? Czy po powrocie z Polski musisz iść na kwarantannę? I na jak długo?

Liczba zakażeń koronawirusem rośnie w Europie w zawrotnym tempie. Nie inaczej wygląda to w Holandii i Polsce. Aby pomóc mieszkańcom w podjęciu decyzji dotyczącej podróżowania, kraje przyjęły określone kolory kodów alarmowych, które oznaczają stopień zagrożenia w danym kraju. Ponieważ liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w całej Polsce, w połowie października Holandia zmieniła kod alarmowy Polski z żółtego, na pomarańczowy. Co to oznacza? W jaki sposób możesz powrócić do Holandii? Czy po powrocie z Polski zawsze musisz iść na kwarantannę? Na jak długo? I wreszcie – jakie zasady obowiązują cię na kwarantannie?

O co chodzi z kodami alarmowymi?

Każde zalecenie dotyczące podróżowania poza granice Holandii, ma swoją klasyfikację, która informuje podróżnych o bezpieczeństwie danego kraju. Są to cztery kody alarmowe w postaci kolorów zielonego, żółtego, pomarańczowego i czerwonego. Podobnie, jak w przypadku zagrożenia dotyczącego niebezpiecznych warunków atmosferycznych. Kody te zostały w Holandii również wykorzystane do oznaczenia zagrożenia spowodowanego koronawirusem.

I tak kolor zielony oznacza, że w danym kraju (lub na danym obszarze tego kraju) nie ma szczególnego ryzyka zarażenia się. Kolor żółty oznacza, że istnieje pewne ryzyko, musisz zachować wzmożoną czujność i stosować się do obowiązujących w danym kraju zaleceń. Kolor pomarańczowy to zalecenie wykonywania wyłącznie niezbędnych podróży do krajów oznaczonych tym kodem. Czerwony kolor to absolutne zalecenie powstrzymania się od podróży do kraju oznaczonego tym kodem. Zalecenia te nie są wiążące. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz wybór co do podjęcia lub zaniechania podróży, należy więc do ciebie. Musisz jednak liczyć się z konsekwencjami obostrzeń w danym kraju (w tym wypadku – Holandii).

Artykuł dotyczy osób powracających z Polski do Holandii. Dlatego warto przy tym zaznaczyć, że obowiązuje tu kod alarmowy, jaki Holandia nadała Polsce. W chwili powstawania tego artykułu, jest to kolor pomarańczowy. Powracając z Polski do Holandii to ten kolor musisz wziąć pod uwagę, a nie kod alarmowy, którym Polska oznaczyła się sama (czerwony). Pamiętaj, że w Holandii zasada oznaczenia jakiegoś kraju danym kodem alarmowym obowiązuje tak długo, aż holenderski rząd nie zmieni tego kodu alarmowego na inny. Aktualność oznaczenia możesz sprawdzić na rządowej stronie Nederland wereldwijd.

Holandia oznaczyła Polskę kalarmowym kodem pomarańczowym. Foto: Nederland Wereldwijd.

Kiedy musisz poddać się kwarantannie?

Jeśli przyjedziesz do Holandii z kraju, w którym występuje wiele zarażeń koronawirusem, powinieneś poddać się 10-dniowej kwarantannie. W tym czasie mogą u ciebie wystąpić objawy koronawirusa. Dlatego pozostań w domu również wtedy, gdy:

 • nie masz objawów przypominających objawy koronawirusa,
 • uzyskałeś negatywny wynik testu na koronawirusa,
 • zalecenie kwarantanny po powrocie z Polski nie obowiązywało jeszcze w momencie twojego wyjazdu do tego kraju, ale obowiązywało już w momencie twojego powrotu do Holandii,
 • postanowiłeś o natychmiastowym powrocie do Holandii w momencie, gdy zmienił się kolor kodu alarmowego Polski.

Kiedy nie musisz poddawać się kwarantannie?

Nie zawsze po powrocie do Holandii musisz poddawać się kwarantannie. Nawet, gdy z zaleceń podróży wynika, że przybywasz do Holandii z obszaru, dla którego istnieje to zalecenie. Wyjątek ten dotyczy cię wtedy, gdy:

 • podróżujesz do Holandii samochodem lub autobusem i nie zatrzymujesz się po drodze. Oznacza to, że nie możesz się również zatrzymać w celu tankowania lub przerwy na posiłek poza samochodem lub autokarem,
 • podróżujesz na lotnisko z obszaru, w którym nie ma kwarantanny; zawsze przestrzegasz zasad obowiązujących na lotnisku,
 • przesiadasz się do innego samolotu bez opuszczania lotniska,
 • przesiadasz się do innego pociągu bez opuszczania stacji kolejowej.

W niektórych przypadkach możesz także przerwać kwarantannę. Oczywiście, jeśli nie masz żadnych objawów koronawirusa. Nie możesz wtedy podróżować transportem publicznym i poza tymi przypadkami musisz trzymać się zasad kwarantanny. Jakie to przypadki? Szczegółowo zostały one opisane tutaj.  My wymieniamy te spośród nich, które są najbardziej adekwatne dla tego artykułu.

Są to:

 • Studiowanie za granicą. Studenci zarejestrowani w holenderskiej instytucji edukacyjnej, których miejsce zamieszkania znajduje się poza Holandią (gdzie również są zameldowani). Ale też studenci zarejestrowani w instytucji edukacyjnej poza Holandią, których miejsce stałego zamieszkania znajduje się w Holandii (gdzie również są zameldowani).
 • Praca za granicą. Osoby, które wykonują czynności zawodowe w tzw. obszarze ryzyka, pracownicy przygraniczni (grenswerkers).
 • Niezbędny transport towarów. Osoby pracujące w międzynarodowym sektorze transportowym. Odnosi się to do wszelkich form transportu, a więc powietrznego, drogowego, wodnego i kolejowego.
 • Niezbędne prace w transporcie osobowym. Dotyczy personelu we wszystkich rodzajach transportu, który ze względu na charakter swojej pracy, musi podróżować do krajów objętych pomarańczowym lub czerwonym kodem alarmowym.
 • Tranzyt do innego kraju. Pasażerowie tranzytowi podróżujący do innego kraju przez Holandię, po odprawie celnej.
 • Wyjątkowa wizyta rodzinna. Na przykład odwiedziny u nieuleczalnie chorego członka rodziny i udział w pogrzebie. Wyjątek ten dotyczy jednak wyłącznie członków rodzin pierwszego (partner i dzieci) i drugiego stopnia (wnuki).

Przemieszczanie się do domu lub miejsca pobytu

Jak wygląda transport po powrocie do Holandii z kraju objętego jednym z kodów alarmowych, wskazujących na zagrożenie zarażenia się koronawirusem? Jeśli wiesz, że wróciłeś z kraju, co do którego zalecana jest kwarantanna, w miarę możliwości przemieszczaj się do domu własnym transportem. Na przykład samochodem. Jeżeli to niemożliwe, zamów taksówkę. Pamiętaj jednak, że ich kierowcy także przestrzegają obowiązujących w Holandii obostrzeń i mogą nie zabrać cię na pokład.

Dopiero jeżeli wyczerpiesz wszystkie wymienione wyżej możliwości i naprawdę nie masz innego wyjścia, możesz podróżować transportem publicznym, przestrzegając obowiązujących tam zasad: obowiązkowe noszenie maski oraz zachowanie 1,5 metra dystansu od pozostałych pasażerów.

Zasady kwarantanny przy objawach podobnych do koronawirusa

Objawy podobne do koronawirusa wystąpiły już podczas kwarantanny? W takim razie musisz zastosować się do obowiązujących zaleceń. Nie wychodź z domu i jak najszybciej umów się na test sprawdzający obecność koronawirusa.  Możesz wyjść z domu tylko w celu wykonania tego testu. Jeżeli wystąpią u ciebie ciężkie objawy, jak gorączka i duszności, zadzwoń do lekarza domowego. Pozostań w domu do momentu, w którym poznasz wynik testu. Jeżeli wynik testu będzie pozytywny, pozostań w domu pełne 10 dni.

Zasady kwarantanny dla osób zarażonych

Może się zdarzyć, że wiesz o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa jeszcze przed rozpoczęciem kwarantanny. W takim razie postępuj zgodnie ze wskazówkami GGD, które otrzymasz po wyniku testu. Jeżeli masz koronawirusa, GGD rozpocznie dochodzenie w sprawie źródła zarażenia i osób, z którymi miałeś kontakt. Również osoby, z którymi podróżowałeś muszą odbyć 10-dniową kwarantannę.

Trwającej 10 dni kwarantannie muszą też poddać się członkowie twojej rodziny. Jednak dzieci do 12 roku życia mogą chodzić do szkoły, uprawiać sport i uczęszczać do placówek opieki dziennej nad dziećmi.

W trakcie kwarantanny nie możesz opuszczać domu i korzystać z transportu publicznego. Możesz jednak wychodzić na balkon lub do własnego ogródka. W twoim domu mogą przebywać wyłącznie osoby, które z tobą mieszkają. W miarę możliwości zachowujcie pomiędzy sobą 1,5 metra dystansu. Odwiedziny są zabronione – wyjątek stanowią pracownicy służb medycznych. Kiedy potrzebujesz pomocy medycznej, zadzwoń najpierw do lekarza domowego lub posterunku pomocy medycznej (huisartsenpost).

Nie rób sam zakupów spożywczych! Pamiętaj, że z domu możesz wyjść tylko wtedy, kiedy nie masz żadnych objawów koronawirusa. Jeśli nie masz nikogo, kto może zrobić ci zakupy, wyprowadzić psa lub np. odebrać dzieci ze szkoły, skontaktuj się ze swoim urzędem gminy. Albo z Czerwonym Krzyżem pod numerem 070-4455888.

 

Źródło: RijksoverheidNederland Wereldwijd

 

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze