Flaga Limburgii

Flaga towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Niegdyś używana przez wojsko, zachęcała do walki. Współcześnie wzmacnia i pomaga wyrażać emocje, ale też podkreśla odrębność i przynależność do danej grupy. Wywieszenie flagi podkreśla znaczenie jej symboliki, dlatego warto poznać jej historię. Jak wygląda i jak powstała flaga prowincji Limburgii? O tym w poniższym artykule.

Stany Prowincji Limburgii ustanowiły prowincjonalną flagę 28 lipca 1953 roku. Przyjęto, że dla limburskiej flagi obowiązuje następujący wygląd: dwa poziome pasy o jednakowej wysokości. Górny pas jest biały (w oficjalnym opisie określany jest także jako srebrny), natomiast dolny pas żółty (opisywany jako złoty lub złoto-żółty). Oba pasy rozdzielone są przez węższy, niebieski pas. Ponad wszystkimi pasami po stronie zszycia do masztu i zwrócony w jego kierunku umieszczony został czerwony lew w koronie o podwójnym ogonie.

Symbolika

Kolory limburskiej flagi zapożyczone zostały z herbu tej prowincji, który dekretem królewskim z 27 grudnia 1886 roku, został przekazany Księstwu Limburgii (prowincji) przez króla Willema III z Nederlandów.

Czerwony lew symbolizuje Limburgię i wskazuje również dawne Księstwo Limburskie, którego terytorium w niewielkiej części wchodzi w skład obecnej prowincji. Charakteru nadają mu korona i podwójny ogon, dzięki którym możemy rozpoznać typowego lwa limburskiego. Kolor czerwony nawiązuje także do herbów Valkenburg, Horn i Limburgii. Niebieski pas oznacza rzekę Mozę, która przepływa przez prowincję z południa na północ. Kolor ten ma także odnosić się do herbu Gelre. Biały ma symbolizować płaskie gleby piaszczyste w Limburgii Północnej i Środkowej. Kolor żółty oznacza natomiast pagórkowaty obszar gruntów marglowych w południowej Limburgii i ma nawiązywać do herbów należących niegdyś do księstwa Horn, Gelre i Gulik.

Projekt

Jeśli chodzi o rozmiar flagi prowincji Limburgii, to nie ustalono odgórnych wymagań. Jednakże należy stosować się do zalecenia co do stosunku długości i szerokości. Podobnie jak w przypadku flagi Holandii, stosunek ten powinien wynosić 3:2. Pasy biały oraz żółty są tej samej wysokości i szerokości. Każdy z nich zajmuje dwie piąte wysokości flagi. Niebieski pas powinien natomiast zajmować jedną piąta jej wysokości.

Historia

Wygląd flagi Limburgii bazuje na projekcie pochodzącego z Maastricht architekta Louisa Marisa (1904 – 1986). W jego projekcie nie znajdziemy jednak koloru żółtego: najniższy pas flagi pozostawał biały. Oprócz projektu przedstawionego przez Marisa istniały także inne projekty, ale wszystkie zostały odrzucone. Niektóre z nich zawierały także kolory żółty i czarny, ponieważ – obok czerwonego, białego, niebieskiego i żółtego – kolory te znajdują się w limburskim herbie.

W 19 wieku holenderskie prowincje mogły posługiwać się wyłącznie flagą holenderską. W Księstwie Limburskim, które na mocy Traktatu Londyńskiego (z 1839 roku) weszło w skład Federacji Niemiec, w którym pozostało do 1866 roku, używano flagi w kolorze czerwono – białym. Były to kolory herbu księstwa. W roku 1885 prowincja wystąpiła o uznanie czerwono-białej flagi, jako formalnej flagi Limburgii. Rząd holenderski wielokrotnie odrzucał jednak tą prośbę i ogłaszał, że używanie takiej flagi jest zabronione. Mimo to, taka kolorystyka była nieformalnie używana jako flaga Limburgii aż do drugiej wojny światowej.

Zastosowanie

W przeciwieństwie do herbu prowincji, którego prawo użycia zarezerwowane jest wyłącznie dla Prowincji, limburska flaga może być używana przez wszystkich, którzy czują się związani z Limburgią.

Flaga musi być oczywiście używana w prawidłowy sposób. Podniesiona nie powinna nigdy stykać się z ziemią. Zalecenie to stosuje się także, gdy flaga opuszczona jest do połowy masztu. Flagi nie powinno się także podnosić pomiędzy zachodem a wschodem słońca. W tym czasie nie powinna być ona wywieszana. Odstępstwem od tego zalecenia jest takie oświetlenie flagi, by jej kolory były wyraźnie widoczne. Niedozwolone jest umieszczanie dodatkowych dekoracji na fladze.

W sytuacji, w której podnosi się wiele flag, wszystkie one muszą być jednakowej wielkości. Muszą także zostać zawieszone na tej samej wysokości. Przy zawieszeniu dwóch flag, za miejsce honorowe uznaje się miejsce z prawej strony (liczonej stojąc plecami do flagi). Przy trzech flagach, kiedy wywieszane są flagi Holandii, gminy i prowincji, po środku musi zawisnąć flaga Holandii. Następnie z lewej strony zawiesza się flagę gminy, a z prawej – flagę prowincji.

akp

Źródła: Provinciale Staten van Limburg (28 juli 1953): 'Vaststelling van een provinciale vlag’. TV Limburg: De geschiedenis van de vlag van Limburg * Flags of the World (2006): Limburg Province (The Netherlands), geraadpleegd op 6 juni 2007. * G. Panhuysen (1953): 'Een vlag voor Limburg’, De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, jg. 72, nr. 3, p. 66.

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze