home artykuły, poradnik, prawo, z ostatniej chwili, życie w NL Jak legalnie wędkować w Holandii?

Jak legalnie wędkować w Holandii?

Zastanawiasz się, jak legalnie wędkować w Holandii? Do łowienia w większości wód połowowych w tym kraju upoważnia karta wędkarska VISpas. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Holandia często określana jest mianem raju dla wędkarzy. Nic dziwnego, w końcu w znacznej części położona jest poniżej poziomu morza. Należy też do najbardziej obfitujących w wodę krajów na świecie. A w porównaniu z innymi krajami, ma też bardzo dużo wód połowowych. Do łowienia w większości z nich upoważnia karta wędkarska VISpas. Ale to nie wszystko. Zezwolenia będziesz potrzebować nawet na współłowienie. Przepisy prawne określają również zasady stosowania przynęty oraz okresy ochronne i wymiary łowionych ryb. Jeśli chcesz wiedzieć, jak legalnie wędkować w Holandii i poznać najlepsze miejsca do wędkowania, przeczytaj poniższy artykuł.

Karta VIS

Dzięki poręcznemu formatowi karty kredytowej, VISpas jest zdecydowanie najlepszym wyborem dla większości wędkarzy. Kartę VIS otrzymasz automatycznie, jeśli zostaniesz członkiem stowarzyszenia, które powiązane jest z jedną z federacji wędkarstwa sportowego Sportvisserij Nederland. Jeśli nie chcesz wstępować do stowarzyszenia, otrzymasz kartę Kleine VISpas. Posiadanie karty pozwala na łowienie dwiema wędkami i wszystkimi dozwolonymi rodzajami przynęt. Wędkowanie z kartą VIS może odbywać się na wszystkich wodach, które znajdują się na Wspólnej Liście Holenderskich Wód Połowowych (dawniej było to tzw. duże zezwolenie). Na liście tej znajdują się wszystkie wody, uznawane przez stowarzyszenia, federacje i Sportvisserij Nederland.

Do każdej karty VIS przynależy lista wód, na których można z nią wędkować. Lista ta różni się w zależności od typu karty VIS.

W Holandii wyróżnia się trzy rodzaje kart VIS : VISpas, Kleine VISpas oraz Jeugd VISpas.

VISpas

Karta wędkarska VISpas wydaje się być najlepszym wyborem dla większości wędkarzy. Karta ta wydawana jest dla osób powyżej 14 roku życia. Otrzymasz ją automatycznie, jeśli zostaniesz członkiem stowarzyszenia powiązanego z jedną z federacji wędkarstwa sportowego zrzeszonego w Sportvisserij Nederland. Posiadacze tej karty wędkarskiej uprawnieni są do łowienia maksymalnie dwiema wędkami, przy użyciu wszystkich dozwolonych rodzajów przynęt znajdujących się na Wspólnej Liście Holenderskich Wód Połowowych (Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren). Dokument ten dostępny jest zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, o czym w dalszej części artykułu. Ważne: podczas łowienia ryb należy zawsze mieć przy sobie obydwa dokumenty.

Źródło: Sportvisserij Nederland

Posiadacze karty VISpas mają też prawo do wędkowania w nocy oraz łowienia ryb drapieżnych (potrzebne będą dodatkowe zezwolenia). Mogą również, maksymalnie trzy razy w roku, zabrać jedną osobę na bezpłatne wędkowanie. Jest to możliwe po pobraniu bezpłatnego MeeVIStoestemming, czyli pozwolenia na wspólne wędkowanie.

Na karcie VISpas znajdują się dane osobowe wędkarza oraz dane stowarzyszenia, do którego należy. Na odwrocie karty umieszczono natomiast dane regionalnej federacji, do której należy to stowarzyszenie.

Kartę VISpas można kupić w sklepie wędkarskim lub zamówić ją online (strona dostępna także w języku polskim).

 

KleineVISpas

Źródło: Sportvisserij Nederland

Mała karta wędkarska Kleine VISpas, przeznaczona jest dla wędkarzy, którzy nie są (i nie chcą być) członkami stowarzyszenia wędkarskiego. Posiadacze tej karty mogą (w połączeniu z dokumentem o nazwie Mała Lista Wód Połowowych – Kleine Lijst van VISwateren) łowić z jedną wędką, używając do tego ograniczonej liczby przynęt. Może to się odbywać na ograniczonej liczbie wód połowowych, zawartych na Małej Liście Wód Połowowych.

Kleine VISpas oferuje mniej możliwości. Poza wyżej wymienionymi, posiadacze małej karty wędkarskiej nie mogą np. zabierać złowionych ryb. Niektóre gatunki ryb mogą czasowo przechowywać w sieci, ale np. węgorze muszą natychmiast wypuszczać z powrotem do wody. Dokładne warunki korzystania z tej karty opisane są we wspomnianej wyżej Małej Liście Wód Połowowych.

Mała karta wędkarska dostępna jest w większych punktach pocztowych oraz na stronie Sportvisserij Nederland. W 2019 roku jej koszt wynosi 14 euro.

Jeugd VISpas

To, czy dziecko będzie potrzebować Młodzieżowej Karty Wędkarskiej (Jeugd VISpas) zależy od jego wieku.

Źródło: Sportvisserij Nederland

Jeżeli w dniu 1 stycznia danego roku dziecko ma 13 lat lub mniej, nie będzie potrzebowało żadnego dokumentu. Musi jednak przebywać pod opieką kogoś, kto posiada kartę VISpas i może łowić maksymalnie jedną wędką. W przypadku, gdy dziecko chce łowić częściej, samotnie lub większą ilością wędek, będzie potrzebowało własnej karty wędkarskiej: Jeugd VISpas. Uwaga: niektóre stowarzyszenia wydają (po spełnieniu określonych warunków) zezwolenia młodzieżowe (jeugdvergunningen) na wędkowanie. Na ich podstawie można łowić na ograniczonej liczbie wód w pobliżu danego stowarzyszenia, przy użyciu jednej wędki. Nie można jednak łowić ryb drapieżnych.

Jeżeli dziecko ma w dniu 1 stycznia danego roku 14 lat lub więcej, będzie (w zależności od potrzeb) potrzebowało karty Kleine VISpas lub VISpas. Uprawnienia dotyczące tych kart opisaliśmy już wyżej.

Młodzieżową kartę wędkarską można nabyć online lub w najbliższym sklepie wędkarskim.

Inne zezwolenia

Oprócz różnego rodzaju kart wędkarskich, do legalnego łowienia mogą być potrzebne również inne zezwolenia. Są to m.in.

 • meeVIStoestemming (zezwolenie na współłowienie) – jest to jednodniowe pozwolenie dla jednej osoby na bezpłatne łowienie ryb, wspólnie z posiadaczem karty VISpas. Wędkowanie musi się odbywać na jednej z krajowych wód połowowych, znajdującej się na Wspólnej Liście Holenderskich Wód Połowowych. Zezwolenie na współłowienie ważne jest wyłącznie w towarzystwie posiadacza karty wędkarskiej VISpas i na tych samych warunkach. Wyjątkiem jest obowiązek wypuszczenia złowionych przez współłowiącego ryb. Pozwolenie to ważne jest tylko w ciągu dnia (od 1 godziny przed wschodem słońca do 2 godzin po zachodzie słońca) i na maksymalnie dwie wędki. Pozwolenie na współłowienie można zamówić tylko 3 razy i tylko z trzema różnymi osobami. Każda z tych osób może wziąć udział we współłowieniu tylko raz – potem będzie musiała sama kupić odpowiednią kartę wędkarską.
 • NachtVIStoestemming (pozwolenie na łowienie nocą) – połowy nocne są w wielu holenderskich wodach dozwolone przez cały rok. Oprócz karty VISpas, potrzebne będzie do tego posiadanie pozwolenia na łowienie nocą. Jest to znaczek hologramowy, który należy nakleić na odwrocie karty wędkarskiej VISpas. Pozwolenie jest ważne cały rok i powiązane personalnie. Połowy nocne możliwe są na wszystkich wodach oznaczonych na Wspólnej Liście Holenderskich Wód Połowowych znakiem księżyca na czarnym tle. Przez połowy nocne rozumie się: łowienie od dwóch godzin po zachodzie słońca do godziny przed wschodem słońca. W rezerwatach przyrody mogą jednak obowiązywać osobne zarządzenia. Połowy nocne możliwe są również dla posiadaczy Młodzieżowych Kart Wędkarskich. Osoby poniżej 16 roku życia mogą jednak wędkować w nocy wyłącznie pod opieką osób, które ukończyły (co najmniej) 16 lat. Jego koszt wynosi 10 euro.
 • Derde Hengeltoestemming (pozwolenie na trzecią wędkę) – jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone jest dla osób, które chcą łowić na trzy wędki. Podobnie jak pozwolenie na połowy nocą składa się z hologramowego znaczka, naklejanego z tyłu karty VISpas. Ważne przez cały rok i powiązane personalnie. Na Wspólnej Liście Holenderskich Wód Połowowych oznaczone jest symbolem 3. Jego koszt wynosi 25 euro. Przy zamawianiu online otrzymasz najpierw zezwolenie wstępne w formie elektronicznej. Po wydrukowaniu go, posiadając VISpas i listę wód połowowych, możesz już wędkować. Ostateczne pozwolenie (znaczek) otrzymasz następnie pocztą. Musisz nakleić go na odwrocie karty VISpas (jeżeli zamierzasz wystąpić o większą ilość pozwoleń, poproś od razu o pozwolenie combi).
Źródło: Sportvisserij Nederland

 

Przepisy prawne

Każdego wędkarza obowiązuje w Holandii szereg zasad i przepisów. Dotyczą one wymienionych wyżej wymaganych dokumentów połowowych. Również w obszarze przynęt i rodzajów ryb, czy ich minimalnych rozmiarów oraz chronionych gatunków obowiązują szczególne przepisy. Nieprzestrzeganie ich może skończyć się grzywną.

Przynęta

W Holandii obowiązuje zakaz stosowania żywej przynęty (ryby lub kręgowce). Zabronione jest również stosowanie na przynętę substancji zatruwających, odurzających i wybuchowych. Nie wolno też stosować środków, które mogą rybę ogłuszyć, zranić lub zabić.

Oprócz zakazów prawnych posiadacz licencji zezwalającej na połowy na jego terenie może postawić warunek, że w należących do niego wodach zakazane jest łowienie niektórych gatunków ryb.

Zatrzymanie/zabranie ze sobą ryby

Niektórzy wędkarze chcą utrzymać ryby przy życiu, by np. zrobić zdjęcia swojego połowu, albo zachować świeżość ryby przeznaczonej do zjedzenia. Czy w Holandii jest to możliwe?

Czasowe przechowanie ryby jest dozwolone prawnie, na podstawie Ustawy o rybołówstwie 1963. Naturalnie ryby można przechować wyłącznie poza ewentualnymi okresami zamkniętymi, które tego zabraniają. I jeśli zezwalają na to wewnętrzne zarządzenia osób będących właścicielami danych wód. A więc można zabrać rybę, czy trzeba ją od razu wpuścić do wody? Okazuje się, że wszystko zależy od posiadanego pozwolenia.

 • VISpas – poza zakazem zabierania węgorza, we Wspólnej Liście Holenderskich Wód Połowowych nie zawarto ogólnego zarządzenia, które nakazywałoby natychmiastowe wypuszczenie ryby do wody. Ale uwaga: zarządzenia takie mogą obowiązywać wewnątrz danego stowarzyszenia czy federacji wędkarskiej. Posiadacze tej karty wędkarskiej mogą zabierać ze sobą ryby (o ile wskazują na to odrębne zarządzenia). Obowiązuje tu zasada ogólna: maksymalnie 10 ryb słodkowodnych większych niż 15 cm. Zawsze jednak należy najpierw sprawdzić odrębne przepisy danej federacji lub stowarzyszenia wędkarskiego. Ryby mogą być też czasowo przechowywane w obszernych sieciach lub dużych wiadrach.
 • Kleine VISpas – na podstawie zarządzenia wędkarz nie może zabić i/lub zabrać ze sobą żadnych ryb. Ryby muszą więc wrócić do wody w stanie nienaruszonym. Poza węgorzem ryby mogą być tymczasowo przechowane, chyba że miejscowe przepisy stanowią inaczej.

Okres ochronny

Niektóre gatunki ryb objęte są w Holandii okresem ochronnym. Jeżeli złapiesz taką rybę w tym okresie, powinieneś traktować ją z największą ostrożnością i nieuszkodzoną, od razu wypuścić do tej samej wody.

Posiadacze karty VISpas zawsze mają obowiązek wypuszczenia żywych ryb, takich jak: amur biały, karp i węgorz. Posiadacze małej karty wędkarskiej Kleine VISpas muszą oczywiście wypuścić wszystkie ryby, które złowili.

Obowiązują następujące okresy ochronne:

 • szczupak – od 1 marca do ostatniej soboty maja,
 • sandacz i okoń – od 1 kwietnia do ostatniej soboty maja,
 • brzana, kleń i jaź – od 1 kwietnia do 1 czerwca,
 • minóg rzeczny – od 1 listopada do 1 lutego i od 1 marca do 1 maja,
 • pstrąg potokowy – od 1 października do 1 kwietnia
 • pstrąg morski, aloza, parposz, miętus pospolity, jelec pospolity, świnka, lipień, minóg morski i sum – przez cały rok.

Kary

Jeśli postanowisz łowić ryby bez ważnego pisemnego pozwolenia (odpowiedniego typu karty VISpas i ewentualnie dodatkowego zezwolenia), ryzykujesz wysoką grzywnę. Jej wysokość wynosi od 90 do nawet kilkuset euro.

Co mogę łowić?

Przepisy prawne, dotyczące rodzajów dozwolonych przynęt i ich okresów ochronnych, chronionych gatunków ryb oraz minimalnych wymiarów różnych gatunków ryb, reguluje Ustawa o Rybołówstwie 1963. Szerzej opisano ją w broszurze informacyjnej pt. Fishing in Holland, znajdującej się na stronie Sportvisserij Nederland. Po kliknięciu na stronie głównej polskiej flagi (górny pasek menu), dokument ten otworzy się w formacie PDF.

Najlepsze miejsca do wędkowania

Na stronie Fishing in Holland zamieszczono przegląd najlepszych miejsc do wędkowania, przewodników, miejsc noclegowych i czarteru łodzi. Miejsca te mogą być również filtrowane na podstawie określonych gatunków ryb i technik połowu.

VISplanner

VISplanner jest prawomocnym, cyfrowym odpowiednikiem dokumentu Wspólna Lista Holenderskich Wód Połowowych. Zawarto w nim wszystkie holenderskie wody powierzchniowe, w których możesz łowić posiadając jedną z kart VIS.

VISplanner dostępny jest w postaci witryny internetowej i aplikacji. Dzięki niemu łatwo możesz znaleźć miejsca do wędkowania za pomocą Google Maps. Po dotknięciu ikonki odpowiadającej powierzchni wody, uzyskasz informacje na temat danego zbiornika wodnego. Aplikacja jest bezpłatna i aktualizowana na bieżąco.

 

 

Źródło: Sportvisserij Nederland, Vispas, VISplanner, Rijksoverheid

Foto: Pixabay

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze