home artykuły, w mediach, z ostatniej chwili Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

Na początku kwietnia rozpoczął się w Polsce Narodowy Spis Powszechny 2021. Kiedy i dla kogo jest obowiązkowy? I w jaki sposób możesz się spisać?

Na początku kwietnia rozpoczęło się największe badanie polskiego społeczeństwa: Narodowy Spis Powszechny 2021. Spis ten jest obowiązkowy zgodnie z ustawą o statystyce publicznej. Jego celem jest poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, powiatów i gmin. Dzięki temu możliwa będzie analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych od czasu ostatniego spisu powszechnego w 2011 roku. Ale też tworzenie prognoz dotyczących rozwoju Polski w najbliższych latach. Narodowy Spis Powszechny 2021 jest przede wszystkim obowiązkowy dla osób mieszkających w Polsce. W niektórych przypadkach dotyczy jednak również osób mieszkających lub przebywających za granicą. Kiedy i dla kogo spis jest obowiązkowy? I w jaki sposób możesz się spisać?

Do kiedy można się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się 1 kwietnia 2021. Potrwa do 30 września br. Masz więc czas na spisanie się do końca września tego roku.

Kogo dotyczy obowiązek spisania się?

W roku 2021, Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań objęte są grupy osób, które wyróżniliśmy poniżej.

  • Obywatele Polski mieszkający w Polsce oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub przebywający czasowo, w dniu 31.03.2021 roku. Nie jest przy tym istotne czy osoby te posiadają zameldowanie w Polsce.
  • Obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę.
  • Osoby bezdomne, zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy.

Warto zaznaczyć, że spisem objęte są także mieszkania, w tym prywatne mieszkania w obiektach zbiorowego zakwaterowania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spisem nie obejmuje się natomiast:

  • osób, które dokonały wymeldowania z pobytu stałego w związku z wyjazdem za granicę na stałe,
  • szefów cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych,
  • mieszkań, budynków, obiektów oraz pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

Najwygodniej spisać się przez Internet

Teoretycznie spisu można dokonać na trzy sposoby. Poprzez samospis internetowy, telefonicznie lub za pośrednictwem rachmistrza. Pamiętaj jednak, że formą obowiązkową jest samospis internetowy. Spis przez telefon, na infolinii spisowej, to jedynie metoda uzupełniająca. Natomiast spis za pośrednictwem rachmistrza to metoda stosowana tylko w ostateczności. Przez pandemię nie przewiduje się przeprowadzania wywiadów bezpośrednich realizowanych przez rachmistrzów. Jednak skontaktuje się on z tobą, jeśli z ważnych powodów nie spisałeś się przez Internet. A jeśli już do tego dojdzie, nie możesz odmówić mu udzielenia odpowiedzi.

Jak się spisać?

Obowiązku spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym możesz dopełnić za pośrednictwem strony Głównego Urzędu Statystycznego. Po wejściu na stronę klikasz na ikonę Przejdź do aplikacji spisowej i logujesz się poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (np. profil zaufany) lub PESEL.

Możesz najpierw zapoznać się z wersją demonstracyjną aplikacji spisowej. Dane, które tu wprowadzisz nie zostaną pobrane do systemu statystyki publicznej i nie będą podlegały przetwarzaniu. Wszystkie podane tu dane będą przechowywane tylko na czas pracy z aplikacją.

Możliwe jest również wcześniejsze zapoznanie się z listą pytań w Narodowym Spisie Powszechnym 2021. Z kolei wytyczne do samospisu znajdziesz tutaj.

Ważne: dokonanie samospisu jest możliwe przez 14 dni od pierwszego zalogowania się!

 

 

 

Źródło: GUS 

Foto: materiały prasowe GUS

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze