home artykuły, prawo, w mediach, z ostatniej chwili, życie w NL Negatywny test PCR obowiązkowy dla podróżujących do Holandii

Negatywny test PCR obowiązkowy dla podróżujących do Holandii

Negatywny test PCR jest od wczoraj obowiązkowy dla wszystkich, podróżujących do Holandii osób. Dotyczy to zarówno podróżujących samolotem, jak i pociągiem, busem lub autokarem czy statkiem.

Negatywny test PCR jest od wczoraj obowiązkowy dla wszystkich, podróżujących do Holandii osób. Oznacza to, że – począwszy od 29 grudnia br. – każdy, kto podróżuje do tego kraju samolotem, pociągiem, busem lub autokarem czy statkiem, od wczoraj musi okazać oświadczenie potwierdzające negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Negatywny wynik testu PCR powinien być wykonany nie później, niż maksymalnie 72 godziny przed przybyciem do Holandii. Co ważne – test ma stanowić uzupełnienie wydanego przez holenderski rząd pilnego zalecenia dla podróżnych, by po przyjeździe do Holandii poddali się 10-dniowej kwarantannie. Nie jest więc opcją zamienną dla kwarantanny. Nie jest również zamiennikiem oświadczenia o zdrowiu, które wypełniasz w przypadku podróży samolotem. Zdaniem rządu wprowadzenie wymogu posiadania ważnego oświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa jest konieczne, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. W dalszym ciągu rząd podkreśla również, by wykonywać wyłącznie niezbędne podróże i przestrzegać wytycznych dotyczących higieny i kwarantanny. Kogo dotyczy obowiązek? Jakie są wymagania? Czy w poszczególnych środkach transportu będzie kontrolowane posiadanie ww. oświadczenia? I czy są wyjątki od zarządzenia, np. dotyczące podróżujących samochodem?

Kogo dotyczy obowiązek?

Pasażerów z UE/Schengen w wieku 13 lat i starszych, którzy podróżują do Holandii:

  • samolotem, statkiem, pociągiem międzynarodowym lub publicznym transportem międzynarodowym, tj. pociągiem intercity, albo autokarem lub busem w obszarze ponad 30 km od holenderskiej granicy,
  • nie należą do kategorii wyjątków wymienionych przez Rijksoverheid (patrz niżej w tekście).

Jakie są wymagania?

Oświadczenie powinno zawierać negatywny wynik testu PCR (polymerase chain reaction) na obecność koronawirusa. Tzw. szybkie testy nie będą w tym przypadku akceptowane. Wymogi:

  • test powinien być pobrany nie później, niż 72 godziny przed przybyciem do Holandii, biorąc pod uwagę ewentualną różnicę czasu,
  • wynik testu musi być negatywny
  • wynik testu musi być przedstawiony w językach niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim albo hiszpańskim.

Wynik testu musi zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko podróżnego zgodne z dokumentem tożsamości,
  • datę i godzinę przystąpienia do testu,
  • dane instytutu/laboratorium przeprowadzającego badanie.

Samolot

Posiadanie ważnego oświadczenia potwierdzającego negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa, obowiązuje wszystkich pasażerów podróżujących do Holandii. A więc także tych, którzy legitymują się holenderskim paszportem. Zarządzenie wprowadzono już 15 grudnia br., ale wtedy dotyczyło jedynie podróżnych, przylatujących do Holandii z krajów tzw. Trzeciego Świata. Od 23 grudnia br. do listy dołączono podróżujących z Wielkiej Brytanii i Afryki Południowej. Od 29 grudnia br. rząd rozszerzył obowiązek na wszystkich pasażerów, którzy odbywają lot do Holandii.

Za pośrednictwem specjalnych wytycznych, wszystkie linie lotnicze, wykonujące loty do Holandii z obszarów wysokiego ryzyka, zostały zobowiązane do sprawdzania pasażerów pod kątem negatywnego testu PCR przed wejściem na pokład samolotu. Test powinien być wykonany najpóźniej 72 godziny przed planowanym przybyciem do Holandii. Jeśli nie będziesz posiadać ważnego testu, nie wejdziesz na pokład samolotu. Linie lotnicze zostały zobowiązane do informowania swoich pasażerów o tym, jakie obostrzenia obowiązują ich po przybyciu do Holandii.

Pociąg, autokar i bus

Obowiązek posiadania ważnego, negatywnego testu PCR na obecność koronawirusa, dotyczy wszystkich podróżnych i przewoźników międzynarodowego transportu publicznego. Mowa tu o międzynarodowych pociągach intercity i ponadregionalnym międzynarodowym transporcie autobusowym. Z zarządzenia wyłączony jest regionalny międzynarodowy transport autobusowy. Chodzi o podróże w obszarze do 30 kilometrów od granicy Holandii.

Przewoźnicy pociągów, autokarów i busów podróżujących do Holandii, muszą przeprowadzić kontrolę oświadczenia o negatywnym teście PCR podczas wejścia pasażerów na pokład pojazdu. Może się to również odbywać podczas podróży, jednak zawsze przed pierwszym planowym postojem lub przystankiem w Holandii. Podróżni, którzy nie są w stanie przedstawić oświadczenia o negatywnym wyniku testu, mogą zostać wezwani przez przewoźnika do opuszczenia pojazdu. W pociągach kontrola oświadczeń będzie się odbywać w momencie kontroli biletów.

Jeśli przewoźnik nie zastosuje się do zalecenia rządu, ryzykuje karę grzywny.

Statek

Również firmy żeglugowe, które przypływają do Holandii ze wszystkich obszarów, na których występuje wysokie ryzyko koronawirusa (zarówno w UE, jak i poza nią), objęte zostały obowiązkiem kontroli. Pasażerowie od 13 roku życia zobowiązani są do okazania oświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR przed wejściem na pokład. Jeśli nie będą w stanie okazać takiego oświadczenia, nie zostaną wpuszczeni na pokład. Dotyczy to zarówno międzynarodowych usług promowych, jak i innych wodnych przewozów pasażerskich, takich jak rejsy morskie i rzeczne.

Wyjątki

Od obowiązku istnieją wyjątki. Negatywny test PCR nie jest na przykład obowiązkowy dla podróżujących do Holandii regionalnym międzynarodowym transportem publicznym. Dotyczy to wyłącznie pasażerów podróżujących w obszarze w promieniu 30 kilometrów od granicy z Holandią. Obowiązek nie dotyczy również transportu prywatnego (besloten busvervoer). Pojęcie to obejmuje przewozy grupowe typu miejsce zamieszkania – praca/szkoła, transport wahadłowy typu lotnisko/hotel i transport autokarowy (wycieczki). Również osoby podróżujące do Holandii własnym samochodem nie mają obowiązku przedstawienia oświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR na obecność koronawirusa.

Ponadto obowiązek nie dotyczy osób poniżej 13 roku życia, pracowników i uczniów przygranicznych, posiadaczy paszportów dyplomatycznych, głów państw, członków obcego rządu oraz przedstawicieli NATO.

Negatywny wynik testu PCR nie jest również wymagany od osób pracujących w sektorze transportu, jak kierowcy ciężarówek, pracownicy kontenerowców i rybołówstwa. Z obowiązku wyłączeni są również pracownicy sektora energetycznego.

Opóźnienia w transporcie

Jeśli twoja podróż jest opóźniona np. z winy przewoźnika (a nie twojej), w wielu przypadkach wykonanie nowego testu PCR nie będzie konieczne. Jeśli to nie ty ponosisz winę za opóźnienie, dopuszczalne jest przedłużenie ważności testu o jeden dzień: 96 godzin, zamiast 72. Udowodnienie, że opóźnienie podróży nie wynika z winy podróżnego, spoczywa na podróżnym, który musi przedstawić na to dowód. Zapytaj o taką możliwość swojego przewoźnika.

 

 

 

Źródło: Rijksoverheid

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze