home artykuły, praca, prawo, w mediach, z ostatniej chwili NOW: program pomocy rządu w celu utrzymania zatrudnienia i dochodów

NOW: program pomocy rządu w celu utrzymania zatrudnienia i dochodów

Minister Wouter Koolmees ogłosił szczegóły rządowego programu pomocy NOW. Jego celem jest utrzymanie zatrudnienia i dochodów w czasie kryzysu koronawirusowego, poprzez m.in. ciągłość wypłaty 90% kwoty wynagrodzenia, emerytur, czy dodatku wakacyjnego.

Jednym z priorytetów rządu w czasie kryzysu koronawirusowego, jest utrzymanie zatrudnienia i dochodów mieszkańców Holandii. Dlatego 17 marca br. zapowiedziano rządowy nadzwyczajny program pomocy gospodarczej. Określono go, jako Tymczasowe Nadzwyczajne Środki Pomostowe dla Utrzymania Zatrudnienia (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, w skrócie: NOW). Przy jego pomocy rząd przejmuje na siebie znaczną część kosztów wynagrodzenia w przypadku, gdy firmy nie są w stanie zapewnić pracy personelowi (albo mogą ją oferować wyłącznie w niepełnym wymiarze). Najważniejszą częścią tego programu jest przejęcie przez rząd do 90% pensji pracowników, do maksymalnej kwoty 9500 euro na osobę miesięcznie. Program obejmuje również dodatek urlopowy oraz emeryturę. Holenderski urząd pracy UWV obiecuje, że firmy będą mogły składać wnioski o zaliczkę na poczet tej pomocy już 6 kwietnia br. Firmy, które spełnią wymagane warunki, mogą spodziewać się zaliczki w ciągu dwóch do czterech tygodni od rozpatrzenia wniosku. Rząd przeznaczył na NOW 10 miliardów euro. Warunki tego programu zostały ogłoszone 31 marca br. Dla kogo przeznaczona jest pomoc? Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać pomoc finansową? I dlaczego program ten jest ważny dla pracowników, także tych, zatrudnionych w systemie zmiennym?

Dla kogo przeznaczona jest pomoc?

Program pomocy NOW przeznaczony jest dla firm, które straciły co najmniej 20% obrotów w ciągu 3 miesięcy. Będzie on działał z mocą wsteczną od 1 marca br. Pomoc finansowa będzie przyznawana proporcjonalnie do spadku obrotów. Na przykład, firma która straci 100 procent swoich dochodów, ponieważ ze względu na koronawirusa musi pozostać zamknięta, otrzyma rekompensatę w wysokości 90 procent wynagrodzenia. Z kolei przedsiębiorstwo, które traci 50% dochodu – np. musiało zostać zamknięte, ale nadal jest w stanie zachować część obrotu – otrzyma rekompensatę w wysokości 45 % wynagrodzenia.

Co ważne, NOW odnosi się również do zagranicznych firm, które zatrudniają w Holandii pracowników, odprowadzających w tym kraju składki społeczne.

Warunki uzyskania pomocy finansowej

Firmy ubiegające się o pomoc finansową w ramach programu NOW muszą być w stanie wykazać, że to ze względu na kryzys koronawirusowy poniosły straty ekonomiczne. Oznacza to, że ich obroty spadły w tym czasie o co najmniej 20%.

Kolejnym ważnym warunkiem jest, aby pracownicy otrzymywali swoje regularne wynagrodzenie. W okresie dofinansowania przez państwo, firmy nie mogą też dokonywać zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Lepiej wystrzegać się oszustwa w tym zakresie – za defraudację grożą wysokie kary finansowe. Ponadto, jeśli w okresie dofinansowania pracodawca mimo wszystko zwolni pracownika, koszty wynagrodzenia, na które jest przyznane to dofinansowanie, zostaną zmniejszone. I to aż o 1,5-krotność wynagrodzenia zwolnionego pracownika.

Jak obliczane będą straty?

Obowiązuje zasada, że im większe starty poniesie pracodawca, tym wyższe uzyska wynagrodzenie. Aby określić kwotę wysokości straty w obrotach, pracodawca musi podzielić całkowity przychód z roku 2019 przez 4, dzięki czemu uzyska średnią kwotę z 3 miesięcy.

Kwota ta zostanie następnie porównana z jego obrotami w marcu, kwietniu i maju 2020 roku. Firmy, które spadek obrotów odnotowały w późniejszych miesiącach, mogą wskazać do porównania obrotów późniejszy okres.

Przedsiębiorstwa, które składają się z kilku jednostek biznesowych, razem tworzących grupę, podają spadek obrotów całego koncernu, a nie pojedynczych jednostek. Zasadniczo UWV stosować będzie takie koszty wynagrodzenia, jakie zostały przedstawione organom podatkowym w styczniu. A jeśli takiego nie było, UWV przyjmie za wyznacznik listopad 2019 roku. Zmiany wprowadzone po 15 marca nie będą uwzględniane w tym programie.

Ile wyniesie maksymalna kwota na pracownika?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, kwota ta wyniesie do 9.538 euro miesięcznie. Oznacza to, że osoby posiadające wyższe wynagrodzenie otrzymają rekompensatę tylko do wysokości tejże kwoty maksymalnej. To ostatnie dotyczy jednak niewielu osób – ponad 98,5% osób pracujących, znajduje się poniżej tego pułapu.

W jaki sposób obliczyć koszty wynagrodzenia?

W tym przypadku UWV bierze za podstawę dane z zeznania złożonego w urzędzie podatkowym (Belastingdienst). Dane te przekazywane są automatycznie. Podstawa obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne, do których doliczana jest marża w wysokości 30 procent z tytułu kosztów pracodawcy, takich jak naliczenie dodatku urlopowego, emerytur i składek pracodawcy.

Czy program dotyczy pracowników zatrudnionych w systemie zmiennym?

Każdy, kto składa zeznanie podatkowe dotyczące wynagrodzenia oraz jest ubezpieczony od utraty pracy (WW), na wypadek choroby (ZW) oraz niemożliwości/ograniczenia podjęcia pracy z powodu choroby (WIA) podlega kosztom wynagrodzeń, na które można otrzymać pomoc finansową w ramach programu. A to oznacza, że wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w systemie zmiennym (flexwerkers) również jest rekompensowane, nie ma tu rozróżnienia w zależności od formy umowy.

Rząd wezwał przedsiębiorców do – jeżeli jest to możliwe – wypłacania pensji pracownikom zatrudnionym w systemie zmiennym. Co więcej, jeśli zmniejszą się koszty wynagrodzeń, ponieważ mniej osób będzie otrzymywać wynagrodzenie, również rekompensata dla firmy zostanie zmniejszona.

Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Zakładając, że dana firma spełnia wszystkie warunki do udzielenia jej rekompensaty w ramach programu NOW, UWV wypłaci jej zaliczkę w wysokości 80%. Odbywać się to będzie w trzech terminach. Pierwszej części należy się spodziewać w terminie od dwóch do czterech tygodni od momentu złożenia wniosku.

Dotację należy ponownie ocenić w ciągu 24 tygodni od zakończenia okresu, za który firma otrzymała NOW. Wymaga to oświadczenia biegłego rewidenta. Rozliczenie końcowe powinno zostać sporządzone w ciągu 22 tygodni.

Do kiedy potrwa program pomocy finansowej?

W chwili obecnej wiadomo, że program rozpocznie się z mocą wsteczną od 1 marca br., a zakończy ostatniego dnia maja. Ale istnieje możliwość, że, w zależności od rozwoju sytuacji, program zostanie przedłużony na kolejne 3 miesiące. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przed 1 czerwca br.

Nie ma jednak pewności, czy warunki uczestnictwa w programie pomocy finansowej pozostaną takie same. Może się zdarzyć, że zmienione zostanie kryterium obrotu, zostanie obniżona granica redukcji płac lub zmniejszy się kwota rekompensaty. Możliwe jest również dodanie obowiązku szkolenia.

 

 

 

Źródło: RTLnieuws, Rijksoverheid

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze