home artykuły, praca, w mediach, z ostatniej chwili Polacy stanowią największą grupę zagranicznych pracowników

Polacy stanowią największą grupę zagranicznych pracowników

W roku 2017, Polacy stanowili największą grupę zagranicznych pracowników. Informacja pochodzi z badania opublikowanego w czwartek przez CBS.

W sumie zagraniczni pracownicy obsadzali w 2017 roku ponad 838 tysięcy miejsc pracy. Wśród nich największą grupę stanowili pracownicy polskiego pochodzenia, którym przypadło blisko 180 tysięcy miejsc pracy. Polacy należeli też do grupy pracowników o najniższych stawkach godzinowych. Dobrze reprezentowani na holenderskim rynku pracy są także lepiej opłacani Niemcy i Belgowie. Raport holenderskiego Centralnego Biura Statystycznego (CBS) powstał na podstawie ankiet, regularnie przeprowadzanych wśród pracowników zagranicznych.

Prawie połowa z 838 tysięcy miejsc pracy zajmowanych przez pracowników zagranicznych, została obsadzona przez osoby pochodzące z krajów UE. Natomiast niemal 424 tysiące miejsc pracy, a więc nieco ponad połowa, zostało obsadzonych pracownikami pochodzącymi spoza UE. Spośród tych ostatnich, ponad 125 tysięcy to pracownicy z kontynentu amerykańskiego. Pracownicy z krajów europejskich nienależących do UE, w tym z Rosji, stanowili prawie 121 tysięcy. Stosunkowo niewiele miejsc pracy, bo niespełna 3,5 tysiąca, obsadzali pracownicy z Oceanii.

 

Zatrudnienie pracowników zagranicznych ze względu na pochodzenie, 2017. Foto: CBS

W Holandii pracuje wielu Niemców i Belgów

W 2017 roku w Holandii zatrudnionych było ponad 414 tysięcy pracowników z UE. Niemal 180 tysięcy z nich, to pracownicy polskiego pochodzenia. Ale w Holandii pracuje też wielu Niemców (około 46 tysięcy miejsc pracy) oraz Belgów (ponad 28 tysięcy).

Zatrudnienie pracowników zagranicznych z terenu UE, pod kątem kraju pochodzenia. Polacy – 178,7 tysięcy miejsc pracy. Foto: CBS

Polacy i Rumuni osiągali średnio najniższe stawki godzinowe

Pracownicy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej znaleźli się w grupie z najniższymi stawkami godzinowymi. I tak ponad 70 do 80 procent pracowników urodzonych w Polsce, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech pracowało za stawkę godzinową poniżej 15 euro. W tym kontekście lepiej wypadają pracownicy tych krajów UE, których kraje są częścią UE już od dawna: Grecja, Hiszpania, Włochy i Portugalia. Większość pracowników należących do tej grupy zarabia ponad 15 euro na godzinę. Jednak najlepiej opłacani, pozostają pracownicy z krajów graniczących z Holandią.

Stawki godzinowe pod kątem pochodzenia pracowników, 2017. Wśród Polaków 17,4 procent zarabiało na godzinę od 0 do 10 euro, 65,4 procent – od 10 do 15 euro, 12,4 procent – od 15 do 20 euro, 2,6 procent od 20 do 25 euro, 1,0 procent od 25 do 30 euro i 1,1 procent od 30 euro wzwyż. Foto: CBS

Polacy, a sektor usług działalności gospodarczej

Duża część pracowników zagranicznych ma pracę w sektorze usług działalności gospodarczej. Najważniejszym pracodawcą w tym sektorze są agencje pośrednictwa pracy. Zwłaszcza pracownicy z Europy Środkowej i Wschodniej pracują w tym sektorze. Ponadto stosunkowo duża liczba pracowników z Polski, Rumunii i Bułgarii, zatrudniona jest w rolnictwie.

Dla porównania, pracownicy z krajów, które są w UE dłużej, pracują często w usługach niekomercyjnych. Zaliczamy do nich rząd, edukację i opiekę zdrowotną.

Zatrudnienie pracowników zagranicznych pod kątem kraju pochodzenia, 2017. Ilość Polaków zatrudnionych w sektorze usług działalności gospodarczej – 69,5 procent. Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo – 7,3 procent. Przemysł (poza budownictwem) i energia – 6,7 procent. Przemysł budowniczy – 1,3 procent. Handel i transport – 10,4 procent. Usługi hotelarskie, restauracyjne i gastronomiczne (Horeca) – 1,2 procent. Usługi niekomercyjne – 2,7 procent. Inne – 1,0 procent. Foto: CBS

 

Źródło: CBS

Foto: CBS, Pixabay

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze