Praca i dochody w roku 2021

Praca i dochody w roku 2021, to jedne z najbardziej interesujących was tematów. Jakie zmiany przewidział rząd w tym obszarze?

Początek roku oznacza zmiany w wielu przepisach i rządowych regulacjach. Praca i dochody to jedne z najbardziej interesujących was tematów. Jakie zmiany przewidział rząd w tym obszarze? Zmieni się m.in. wysokość wynagrodzenia minimalnego. Skorygowana zostanie też wysokość szeregu świadczeń społecznych. Rząd postanowił również wprowadzić zmiany w ustawie Wajong, upraszczając ją. Sporo zmian w podatkach: zwiększone zostaną ulgi podatkowe i kwota wolna od podatku w grupie 3. Obniżona natomiast zostanie łączna ulga podatkowa zależna od dochodów (ICAK). W 2021 roku niższa będzie też podstawowa stawka podatku dochodowego. Stopniowo wycofywana będzie także stawka odliczeń przy dochodach do 68.000 euro. Pod względem finansowym łatwiej też będzie się przekwalifikować. Łatwiejsze będzie także ubezpieczenie się dla osób, które chorowały na raka. Nic nie zmieni się natomiast w kwestii wysokości wieku emerytalnego. Gminy będą mogły szybciej identyfikować i pomagać dłużnikom. Uproszczona też zostanie stawka wolna od zajęcia.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wzrosło w Holandii wynagrodzenie minimalne brutto. W przypadku osób w wieku 21 lat i starszych, będzie ono wynosiło 1.684 euro brutto miesięcznie. Daje to 388 euro brutto tygodniowo i 77,76 euro brutto dziennie.

Tabela: wynagrodzenie minimalne za miesiąc, tydzień i dzień (kwoty brutto na dzień 1 stycznia 2021 roku). Źródło: Rijksoverheid. Foto: Moja Limburrgia

Jeśli chodzi o wynagrodzenie brutto za godzinę pracy, to dla osób w wieku 21 lat i starszych będzie ono wnosić 10,80 euro (36- godzinny tydzień pracy, gtp), 10,24 euro (38- gtp) oraz 9,72 euro (40- gtp).

Tabela: wynagrodzenie minimalne za godzinę dla pełnego tygodnia pracy (36, 38 lub 40-godzinnego). Źródło: Rijksoverheid. Foto: Moja Limburgia

 

Korekta wysokości świadczeń społecznych

Od początku tego roku wprowadzono nową korektę wysokości świadczeń społecznych. Chodzi tu o:

  • Participatiewet (ustawa o uczestnictwie w rynku pracy),
  • IOAW (ustawa o dochodach dla osób starszych i częściowo niezdolnych do pracy) i IOAZ (ustawa o dochodach dla osób starszych i częściowo niezdolnych do pracy, prowadzących działalność gospodarczą),
  • AOW (powszechna ustawa emerytalna), Anw (powszechna ustawa o rodzinach osób zmarłych),
  • Wajong (ulga podatkowa dla młodych osób niepełnosprawnych), WW (zasiłek dla bezrobotnych),
  • WIA (z tytułu niezdolności do pracy),
  • WAO (z tytułu długotrwałej choroby), ZW (zasiłek chorobowy) i
  • TW (ustawa o świadczeniach i dodatkach).

Stało się tak, ponieważ są to zasiłki powiązane z ustawową płacą minimalną. Kwoty płatności na dzień 1 stycznia br. znajdziesz tutaj.

Uproszczenie ustawy Wajong

Rząd zmienia zasady dotyczące Wajong, czyli ulgi podatkowej dla młodych osób niepełnosprawnych. Jej partycypanci, którzy rozpoczęli pracę od 1 stycznia br., albo też będą pracować więcej, otrzymają wyższy dochód. Nie muszą też już obawiać się utraty ulgi w przypadku podjęcia lub zakończenia pracy. Zmiany te mają na celu ułatwienie funkcjonowania młodych niepełnosprawnych w społeczeństwie. Szczegóły tutaj.

Zwiększenie ulg podatkowych

Rok 2021 to także zwiększenie ulg podatkowych: z tytułu zatrudnienia, powszechnej i zniżki dla osób starszych.

  • Ulga podatkowa z tytułu zatrudnienia (arbeidskorting), która obowiązuje w roku 2021, początkowo została zaplanowana na rok 2022. Dzięki jej przesunięciu na obecny rok, podatnicy zapłacą mniejszy podatek. Praca stanie się bardziej opłacalna zarówno dla pracowników na etacie, jak i osób samozatrudnionych. Szczegóły tutaj.
  • Nastąpi również dodatkowy wzrost powszechnej ulgi podatkowej (algemene heffingskorting). Dzięki niemu zwiększy się dochód rozporządzalny osób o dochodach do 68.507 euro. Powszechna ulga podatkowa to zniżka od podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość ulgi zależna jest od dochodu, przy czym niższe dochody profitują tu znaczniej, niż wyższe.
  • Wzrośnie także zniżka dla osób starszych (ouderenkorting). Najbardziej skorzystają  na tym osoby starsze o dochodach rocznych do 49.323 euro rocznie. Zniżka wyniesie maksymalnie 1.703 euro.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku w grupie 3

Kwota wolna od podatku w grupie 3 (box 3) została obecnie zwiększona do 50.000 euro. W ubiegłym roku każdy, posiadający kapitał w wysokości co najmniej 30.846 euro lub 61.692 euro wraz z partnerem fiskalnym, płacił podatek. Na przykład od oszczędności lub małych inwestycji. Od roku 2021 limit ten został podniesiony do 50.000 euro lub 100.000 wraz z partnerem fiskalnym. W rezultacie, w porównaniu z rokiem 2020, prawie milion oszczędzających i drobnych inwestorów nie będzie już płacić podatku w grupie 3. Oznacza to również, że każdy z oszczędnościami lub zainwestowanym kapitałem do 220.000 euro (lub 440.000 z partnerem fiskalnym), zapłaci od nich mniejszy podatek w 2021 roku.

Obniżenie ICAK

Łączna ulga podatkowa zależna od dochodów (ICAK) zostanie obniżona. Dzieje się tak ze względu na orzeczenie holenderskiej Najwyższej Rady Sądownictwa, które uprawnia do ulgi szersze grono rodziców. Aby utrzymać wypłacalność ICAK, rząd obniża maksymalną kwotę tej ulgi o 113 euro rocznie. Decyzja ta jest zwłaszcza niekorzystna dla rodziców z dochodami powyżej 30.000 euro. Według zapowiedzi rządu, w przyszłym roku ulga ICAK ma ponownie wzrosnąć o około 77 euro.

Niższa podstawowa stawka podatku dochodowego

W tym roku nastąpi również dalsza obniżka podstawowej stawki podatku dochodowego. W progu 1 spadnie z 37,35% do 37,10%. Stawka ta obowiązuje w 2021 roku dla dochodów do 68.507 euro.

Rząd będzie obniżał ten wskaźnik dalej w latach 2022-2024, aż do osiągnięcia docelowej stawki w wysokości 37,03%. Skorzystać mają na tym zarówno pracownicy, jak i osoby pobierające świadczenia, ponieważ zostanie im więcej pieniędzy netto.

W przypadku osób starszych niższa stawka dotyczy dochodów w wysokości około 35.000 euro, ponieważ nie płacą one składki AOW. Również ta stawka będzie niższa.

Stopniowe wycofywanie stawki odliczeń

Od tego roku, przy dochodach powyżej 68.507 euro, stopniowo wycofywana będzie stawka odliczeń. Dotyczy to osobistych kosztów podlegających odliczeniu (na przykład alimentów i kosztów opieki zdrowotnej), ale też obiektów biznesowych i /lub innych, podlegających odliczeniu, kosztów. Zainteresowani mogą odjąć maksymalnie do 43% tych odliczeń.

Łatwiejsze przekwalifikowanie się

Pracownicy mogą otrzymać od pracodawcy szkolenie zwolnione z obciążeń podatkowych z tytułu składek i podatku od wynagrodzenia. Począwszy od 2021 roku dotyczy to również byłych pracowników. W takim przypadku pracodawca nie ponosi żadnych obciążeń podatkowych z tytułu składek podatkowych i podatku od wynagrodzenia. W ten sposób rząd chce sprawić, by przekwalifikowanie się było łatwiejsze.

Ubezpieczenie dla osób, które chorowały na raka

W przypadku, gdy dana osoba jest wolna od raka przez 10 nieprzerwanych lat, ubezpieczyciele nie będą już mogli uwzględniać tej choroby przy ustalaniu składek podczas zawierania polisy na wypadek śmierci i pogrzebu. Dla osób młodych do 21 roku życia, okres ten wynosić ma nawet 5 lat. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku młodych osób jest bardziej prawdopodobne, że choroba nie powróci.

AOW bez zmian

Ustawowy wiek emerytalny AOW będzie wzrastał wolniej. Podobnie, jak w ubiegłym roku, tak i w roku 2021 pozostanie bez zmian i wyniesie 66 lat i 4 miesiące. Dopiero w roku 2022 zostanie podwyższony o 3 miesiące i w roku 2024 wyniesie 67 lat.

Potem wiek emerytalny nie będzie wzrastał o rok w stosunku do kolejnego roku życia, a o 8 miesięcy. Pozostanie więc powiązany z oczekiwaną długością życia.

Gminy mogą szybciej identyfikować dłużników

Od roku 2021 gminy mogą pomagać osobom zagrożonym długami. Od stycznia br. niektóre firmy i instytucje mogą ostrzegać gminy w przypadku, gdy zauważą, że ich klienci nie płacą rachunków. Chodzi tu np. o dostawców wody i energii elektrycznej, spółdzielnie mieszkaniowe, czy ubezpieczalnie społeczne. Jest to możliwe dzięki nowelizacji ustawy o gminnej pomocy w zadłużeniu.

Tym samym osoby zadłużone będą mogły otrzymać lepszą pomoc i wsparcie od gmin. Gminy będą miały możliwość doradzania sądowi. Na przykład w sprawie innych form wsparcia dla dłużnika. Ma to na celu zapewnienie bardziej zindywidualizowanego wsparcia.

Uproszczenie stawki wolnej od zajęcia

Wraz z początkiem roku weszła w życie ustawa o uproszczeniu stawki wolnej od zajęcia. Dzięki temu obliczenie jej stanie się bardziej wiarygodne. Chodzi o tę część dochodu, której nie mogą zająć wierzyciele. Gwarantuje to, by osobom zadłużonym, które mają do czynienia z zajęciem dochodu, zawsze pozostawała minimalna kwota na utrzymanie się.

 

 

 

Źródło: Rijksoverheid

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze