home artykuły, poradnik, praca, prawo, z ostatniej chwili, zdrowie, życie w NL Pracownik tymczasowy na zwolnieniu chorobowym

Pracownik tymczasowy na zwolnieniu chorobowym

 

Czy pracownik tymczasowy może przebywać na zwolnieniu chorobowym? Choroby i nieobecności w pracy nie da się uniknąć. Jeśli ktoś jest chory, musi zgłosić to swoim przełożonym. Do czego ma prawo chory pracownik agencji pośrednictwa pracy?

Nawet dokładając wszelkich wysiłków i stosując wymyślne środki zapobiegawcze, nie jesteśmy w stanie uniknąć choroby. A to wiąże się z nieobecnością w pracy. Również pracownik tymczasowy musi zgłosić chorobę i to zarówno swojemu bezpośredniemu przełożonemu, jak i pośrednikowi z agencji pracy tymczasowej. Co się dzieje w przypadku choroby pracownika tymczasowego i czy ma on prawo do wynagrodzenia za czas choroby? O tym, w poniższym artykule.

Jak najszybciej zgłoś chorobę

Jeśli zachorujesz i z tego powodu nie jesteś w stanie podjąć pracy, musisz zgłosić chorobę swojemu pracodawcy (bezpośredniemu przełożonemu w pracy) oraz pośrednikowi z twojej agencji pośrednictwa pracy. Najlepiej, jeśli uczynisz to tak szybko, jak to możliwe, bo wtedy masz pewność, co do wynagrodzenia. Twój pracodawca powinien poinformować cię, jakie zasady obowiązują w przypadku choroby.

Co dzieje się po zgłoszeniu choroby w agencji pracy tymczasowej? Pośrednik zapyta cię, czy poinformowałeś już pracodawcę i kiedy będziesz mógł wrócić do pracy. Dzięki tym informacjom szybciej będzie mógł zorganizować zastępstwo.

Agencja pośrednictwa pracy rejestruje zgłoszenie choroby w systemie kadrowym i powiadamia o niej urząd pracy UWV i/lub lekarza zakładowego. To, kogo powiadomi, uzależnione jest m.in. od długości zatrudnienia pracownika tymczasowego.

W przypadku klauzuli o tymczasowym charakterze zatrudnienia (uitzendbeding), powiadomienie o chorobie należy od razu zgłosić w UWV. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku choroby pracownik traci pracę i może ubiegać się o zasiłek chorobowy.

W przypadku umowy o oddelegowanie (detacheringsovereenkomst), zgłoszenie choroby odbywa się poprzez lekarza zakładowego (do czasu zakończenia umowy o pracę na czas określony). Po zakończeniu umowy o pracę na czas określony (i tym samym utracie pracy), pracownik musi zgłosić chorobę do UWV.

W wielu przypadkach pracownik tymczasowy szybko wraca do zdrowia i może powrócić do pracy. W przypadku długotrwałej choroby agencja pośrednictwa pracy zobowiązana jest do współpracy z urzędem pracy UWV (i własnym lekarzem zakładowym) oraz pracownikiem tymczasowym tak, by ten ostatni – na przykład poprzez zajęcie alternatywne – możliwie najszybciej mógł (częściowo) powrócić do pracy. W trakcie trwania choroby agencja pośrednictwa pracy tymczasowej utrzymuje stały kontakt z pracownikiem tymczasowym.

Co z pensją?

To, czy pracownik tymczasowy otrzyma wynagrodzenie za czas choroby, zależy od posiadanego przez niego rodzaju umowy o pracę. Każdy pracownik tymczasowy, zatrudniony w fazie A (ABU)/fazie 1 i 2 (NBBU), który nie może podjąć pracy z powodu choroby, otrzymuje zasiłek chorobowy z UWV. Z kolei pracownicy tymczasowi, zatrudnieni w fazie B i C/3 i 4, w przypadku choroby otrzymają wynagrodzenie od agencji pracy tymczasowej. W tym drugim przypadku procentuje bowiem długość okresu zatrudnienia i wejście w kolejną fazę zatrudnienia, dzięki której pracownik nabywa kolejnych praw. Powinno to być dokładnie opisane w systemie fazowym twojego CAO.

Warto wiedzieć, że we wszystkich fazach obowiązują tzw. dni oczekiwania (wachtdagen), które oznaczają, że pracownik tymczasowy nie otrzyma wynagrodzenia za dni, w które nie pracował. Pracowników zatrudnionych w fazie A obowiązują 2 dni oczekiwania, natomiast pracowników zatrudnionych w fazie B i C obowiązuje 1 dzień oczekiwania. W przypadku faz w rozumieniu CAO organizacji NBBU, stosowane są 2 dni oczekiwania.

Ważne: jeżeli jesteś w fazie A i posiadasz umowę o pracę tymczasową z klauzulą pośrednictwa (uitzendovereenkomst met uitzendbeding), w przypadku choroby umowa ta ulega natychmiastowemu rozwiązaniu! Po jej zakończeniu masz jednak prawo do zasiłku chorobowego (ziektewetuitkering), w wysokości 70% ostatnio otrzymanej pensji.

Pracodawca może też (tymczasowo) wstrzymać wypłatę wynagrodzenia pracownika, który nie wypełnia obowiązków związanych z reintegracją albo odmówi wykonywania pracy, dostosowanej do jego warunków zdrowotnych. Musi jednak wcześniej poinformować pracownika tymczasowego o takim zamiarze.

Szczegółowe umowy, dotyczące ciągłości wypłaty wynagrodzenia pracowników tymczasowych w przypadku ich choroby, zostały zapisane w CAO. Więcej informacji na ten temat uzyskasz w swojej agencji pracy tymczasowej.

Zasiłek chorobowy

Jeśli zachorowałeś, a nie masz stałej pracy, bo np. jesteś pracownikiem tymczasowym, pracownikiem na wezwanie lub pracownikiem na zastępstwo, możesz mieć prawo do zasiłku chorobowego. Wynika ono z ustawy o zasiłkach chorobowych (ziektewet), dzięki której chorzy pracownicy, którzy nie otrzymują wynagrodzenia, mają jakiś dochód. Dotyczy przypadków, w których nie ma zastosowania obowiązek ciągłości wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę.

To, czy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego zależy od jego sytuacji osobistej oraz od dotyczących choroby zapisów umowy, zawartej z agencją pośrednictwa pracy tymczasowej lub zleceniodawcą, u którego pracujesz. Jeśli na tej podstawie masz prawo do zasiłku chorobowego, w ciągu dwóch dni od rozpoczęcia choroby poinformuj o tym UWV.

Po zgłoszeniu choroby skontaktuje się z tobą pracownik UWV, który przeprowadzi wywiad. Usłyszysz m.in. pytania o to, jaki rodzaj pracy wykonywałeś i dlaczego nie możesz robić tego nadal, a także, czy jesteś uprawniony do zasiłku chorobowego. Pracownik omówi z Tobą również możliwości jak najszybszego powrotu do pracy.

UWV poinformuje cię o przyznaniu (bądź nie) zasiłku chorobowego oraz jego wysokości. Status wniosku o zasiłek chorobowy będzie widoczny na stronie UWV w zakładce Moje UWV. Jest to też właściwe miejsce, by sprawdzić kiedy otrzymasz pierwszą płatność. Zazwyczaj wynosi on 70% tego, co przeciętnie zarobiłeś zanim zachorowałeś. Jeśli chcesz wcześniej poznać orientacyjną kwotę takiego zasiłku, możesz obliczyć go za pomocą kalkulatora zasiłku chorobowego, znajdującego się na stronie UWV.

Również w przypadku wypłaty zasiłku chorobowego wypłacanego przez UWV, obowiązują 2 dni oczekiwania, w trakcie których nie otrzymujesz pieniędzy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której w ciągu 4 tygodni od poprzedniego okresu choroby, trwającego co najmniej 2 dni, zachorujesz ponownie. W takim przypadku otrzymasz zasiłek chorobowy już od pierwszego dnia choroby. Jeśli jednak pomiędzy pierwszym i kolejnym okresem choroby upłynęło więcej, niż 4 tygodnie, znów obowiązują cię dni oczekiwania.

Pracodawca nie akceptuje mojego zgłoszenia choroby, co teraz?

Ogólnie, twój pracodawca nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia choroby pracownika, pod warunkiem, że pracownik dokonał tego zgłoszenia przestrzegając ustalonych w firmie procedur. Jeżeli pracodawca ma wątpliwości co do choroby pracownika, może włączyć do sprawy lekarza zakładowego.

Jeżeli pomimo wszystko pracodawca odmawia przyjęcia zgłoszenia choroby, pracownik musi wysłać do niego pismo, w którym domaga się zaakceptowania okresu choroby. Przykład takiego pisma można pobrać na stronie Het Juridisch Loket i należy je wysłać listem poleconym. Jeżeli pracodawca zignoruje ten list i nie udzieli pracownikowi odpowiedzi na niego, pracownik powinien powiadomić o tym UWV, następnie skontaktować się z prawnikiem, a jeśli jest członkiem związków zawodowych, także z nimi.

 

Źródło: UWV, Rijksoverheid, Het Juridisch Loket

Foto: Pixabay

 

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze