home artykuły, w mediach, z ostatniej chwili Rozpoczęła się kampania „Stosuj się do ograniczeń prędkości”

Rozpoczęła się kampania „Stosuj się do ograniczeń prędkości”

„Stosuj się do ograniczeń prędkości” to nowa kampania ROVL, skoncentrowana na świadomości kierowców, którzy nagminnie jeżdżą zbyt szybko. Często nieświadomie.

Czasami tylko trochę przyciśniesz gaz, bo dzięki temu będziesz szybciej. Z pozoru nie wydaje się to warte dłuższego zastanowienia, czyż nie? Jednak jak wiemy, pozory często mylą, a na pewno w przypadku kierowców nagminnie przekraczających prędkość. Regionalna Agencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Limburgii (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg, ROVL) twierdzi, że jeśli wszyscy kierowcy zaczęliby stosować się do zaleceń ograniczenia prędkości, liczba ofiar wypadków w Holandii zmniejszyłaby się o jedną czwartą. Z tego powodu, na początku maja ROVL rozpoczęła kampanię „Stosuj się do ograniczeń prędkości”. Kampania skoncentrowana jest na kierowcach, którzy mimo dobrych zamiarów, nagminnie (i nie zawsze świadomie) przekraczają dozwoloną prędkość.

Rdzeń kampanii

Przekraczanie prędkości o 10 lub 15 kilometrów, na drogach z ograniczeniem do 30 i 50 kilometrów na godzinę, jest wśród kierowców zjawiskiem powszechnym. Często dzieje się tak dlatego, że kierowcy przyjmują prędkość fali pojazdów, w której się znajdują. Albo nieświadomie jadą szybciej, niż jest to dozwolone, zajęci własnymi myślami. Chociaż prędkość przekroczona o te kilkanaście kilometrów wydaje się nieszkodliwa, to jednak ryzyko wypadku jest dość wysokie. Zwłaszcza na drogach z ograniczeniem prędkości do 30 i 50 kilometrów na godzinę, ponieważ znajdują się tam również inni uczestnicy ruchu drogowego, jak rowerzyści i piesi. Niechronieni przez poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa, są narażeni na największe niebezpieczeństwo poważnych urazów, a nawet śmierci.

Uświadom sobie własną prędkość

Od tego z jaką prędkością się poruszasz, zależy długość drogi hamowania. Sprawny kierowca, w normalnych warunkach pogodowych, potrzebuje co najmniej jednej sekundy, zanim wciśnie pedał hamulca. Czas tej reakcji jest kluczowy: im wyższa prędkość, tym większą odległość w tym czasie pokonasz. Wprawdzie w ostatnich latach znacznie poprawiono technikę pojazdów, ale czas reakcji nie zmienił się.

Zanim więc wciśniesz hamulec, przejedziesz wiele metrów. Poniżej możesz zobaczyć, co oznacza dana prędkość dla drogi hamowania. Na przykład, podczas nagłego hamowania i zatrzymania awaryjnego przy prędkości 30 kilometrów na godzinę, stoisz już w miejscu. W tej samej sytuacji przy prędkości 50 kilometrów na godzinę, w tym samym miejscu dopiero rozpoczynasz proces hamowania. Dla przechodzącego przez jezdnię dziecka oznacza to różnicę pomiędzy życiem, a śmiercią.

Mogłoby się zdawać, że przekroczenie prędkości o dziesięć kilometrów nie ma znaczenia. Decyzja taka może jednak mieć poważne konsekwencje. Jeśli poruszasz się w obszarze mieszkalnym z prędkością nie 30, ale 40 kilometrów na godzinę, twoja droga hamowania wydłuża się o 6 metrów. A to długość równa dwóm samochodom. W przypadku mokrej nawierzchni, droga hamowania zwiększa się jeszcze o 2 metry. Zapobiegaj przekraczaniu prędkości, regularnie ją sprawdzając. Dzięki temu dojedziesz bezpiecznie do domu. Foto: materiały prasowe ROVL

Obraz kampanii

W kampanii wykorzystano zdjęcia najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego (dzieci i osób starszych), w połączeniu ze znakami drogowymi. Badania pokazują, że akceptacja środków mających na celu ograniczenie prędkości wzrasta, gdy uzasadnienie tegoż środka jest natychmiast widoczne. Według założeń koncepcji kampanii, ma ona pomóc ludziom uświadomić sobie ich własne zachowanie związane z (szybką) jazdą samochodem. A ostatecznie – nauczyć ich przestrzegania limitów prędkości.

W celu wsparcia kampanii, wzdłuż autostrad w całym kraju umieszczone zostaną tablice informacyjne. W Limburgii kampania wspierana będzie plakatami wzdłuż dróg dojazdowych. W ten sposób zostanie wystosowany bezpośredni przekaz do kierowców. Ma on na celu zwrócenie uwagi na ich zachowanie związane z prowadzeniem pojazdu. Reklamy pojawią się również w gazetach i magazynach.

W kampanii wykorzystano zdjęcia najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Foto: ROVL

Twórcy kampanii

Za kampanię odpowiada Regionalna Agencja Bezpieczeństwa Drogowego Limburgii (ROVL). Jest to niezależny organ administracyjny, który – na zlecenie zarządu Prowincji Limburgii – pracuje nad poprawą bezpieczeństwa drogowego w Limburgii. ROVL dąży do całkowitego wyeliminowania ofiar ruchu drogowego. Kampania „Stosuj się do ograniczeń prędkości”, doskonale wpisuje się w tą filozofię. Ostatecznie, zapobieganie wypadkom jest obowiązkiem nas wszystkich.

 

 

 

Źródło: ROVL

Foto: materiały prasowe ROVL

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze