home artykuły, prawo, z ostatniej chwili, życie w NL Samochód z zagraniczną tablicą rejestracyjną

Samochód z zagraniczną tablicą rejestracyjną

Czy posiadając w Holandii samochód z zagraniczną tablicą rejestracyjną musisz zapłacić za niego podatek? I czy w ogóle możesz poruszać się tu samochodem na zagranicznych numerach? O tym w poniższym artykule.

Jeśli prowadzisz w Holandii samochód musisz zapłacić za niego podatek od samochodów osobowych i pojazdów motorowych (belasting van personenauto’s en motorrijwilen, bpm) i podatek drogowy (podatek od pojazdów mechanicznych, motorrijtuigenbelasting, mrb). Nie ma przy tym znaczenia, czy samochód ma holenderską, czy zagraniczną tablicę rejestracyjną, chociaż są oczywiście wyjątki.

Krótkie tymczasowe użycie samochodu

Może się zdarzyć, że – będąc zameldowanym w Holandii, wynająłeś samochód za granicą, aby wrócić do domu (bo np. utknąłeś na lotnisku). To jest właśnie przykład sytuacji, gdzie dochodzi do krótkiego i tymczasowego użycia samochodu. Jest to jednocześnie sytuacja wyjątkowa, do której stosuje się tzw. czternastodniowe zwolnienie z obowiązku płacenia podatku (veertiendagenvrijstelling). Ale pamiętaj: zwolnienie dla tego samego numeru rejestracyjnego możesz uzyskać tylko raz na rok. Możesz wystąpić o nie wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Takie zwolnienie obwarowane jest warunkami. Musi dotyczyć samochodu osobowego, motoru lub dostawczego pojazdu mechanicznego, który posiada zagraniczne tablice rejestracyjne i jest dostępny do twojego użytku. Pojazd ten może być użytkowany w Holandii wyłącznie przez dwa tygodnie – jeśli pojazd ma pozostać dłużej, musisz złożyć deklarację podatku bpm i mrb przed upływem dwutygodniowego okresu zwolnienia. Pojazd musi być użytkowany przez osobę mieszkającą w Holandii (zarejestrowaną w podstawowym rejestrze osób BRP), mieszkającego tu członka rodziny lub organizację albo spółkę z siedzibą w Holandii. Zwolnienie rozpoczyna się w dniu, który podasz w formularzu, jako datę pierwszego przejazdu tym pojazdem po holenderskiej drodze. Możesz przy tym wycofać lub zmienić zwolnienie z opłaty podatków bpm i mrb, ale tylko przed określoną w formularzu datą pierwszego przejazdu. Więcej informacji na ten temat uzyskasz na stronie Belastingdienst.

Zwolnienie na podstawie prawa międzynarodowego

Zwolnienie to dotyczy osób, które mieszkają poza granicami Holandii i chcą poruszać się po holenderskich drogach pojazdem mechanicznym z zagraniczną tablicą rejestracyjną. Osoby takie uprawnione są do zwolnienia na podstawie prawa międzynarodowego. Gwarantuje ono zwolnienie od podatku przez okres objęty tym prawem międzynarodowym.

Ważne, by w tym przypadku pamiętać, iż holenderski urząd podatkowy zakłada, że nie mieszkasz w Holandii, jeśli nie jesteś zarejestrowany w BRP lub nie jesteś zobowiązany do zgłoszenia swojego pobytu i adresu w Holandii.

Zwolnienie obejmuje przy tym osoby, które korzystają w Holandii z pojazdu mechanicznego, przez maksymalnie 3 miesiące w ciągu 1 roku, przy czym nie musi być to okres kolejnych (następujących po sobie) 3 miesięcy.

Jeśli jednak nie używasz samochodu do odpłatnego przewozu towarów lub osób i twoje główne miejsce zamieszkania jest w innym państwie UE, możesz uzyskać zwolnienie na dłuższy czas. Będzie to 6 miesięcy w ciągu roku, w którym zgłosisz użytkowanie pojazdu mechanicznego w Holandii (miesiące nie muszą następować po sobie). Może to być także okres trwania stosunku pracy, jeśli korzystasz z pojazdu na przejazdy dom – praca, albo na okres studiów, jeśli przebywasz w Holandii wyłącznie z tego powodu.

Kontrola bpm przez Belastingdienst

Urząd podatkowy regularnie sprawdza, czy opłacany jest podatek bpm. Jeśli zostanie stwierdzone, że nie płaciłeś podatku, najpierw dostaniesz uzupełniającą decyzję podatkową (naheffingsaanslag), w której zostanie określona przyczyna dodatkowego poboru podatku (brak opłacenia podatku bpm lub niezgodny ze stanem faktycznym zwrot). Jeśli urząd podatkowy stwierdzi niezgodność z obowiązującym prawem, będziesz musiał nie tylko zapłacić zaległy podatek, ale też zostaniesz ukarany 100% grzywną. A ta, w zależności od twojej sytuacji i posiadanego samochodu, szybko może sięgnąć kilku tysięcy euro.

Poruszanie się samochodem z zagraniczną tablicą rejestracyjną

Odpowiedź na pytanie, czy posiadając samochód z zagraniczną tablicą rejestracyjną, można poruszać się po holenderskich drogach, jest oczywiście twierdząca. Przy czym podatek zapłacą tylko te osoby, które są do tego zobowiązane (patrz wyżej) i posiadające obowiązujący w Holandii dokument prawa jazdy (artykuł o tym wkrótce na naszej stronie internetowej). Turyści nie muszą oczywiście płacić podatku drogowego, bo opłacają go już w kraju, w którym są zarejestrowani i zameldowani.

Co jednak w sytuacji, gdy odwiedza nas ktoś z rodziny? Czy mieszkaniec Holandii może prowadzić samochód nie tylko na polskich numerach rejestracyjnych, ale i zarejestrowany oraz ubezpieczony w Polsce?

Załóżmy na przykład sytuację, że odwiedza nas krewny z Polski, który przyjechał samochodem z polską tablicą rejestracyjną. Krewny akurat źle się czuje i nie może prowadzić, a ty chcesz skorzystać z jego samochodu. Jeśli za kierownicą samochodu usiądzie osoba zamieszkała w Holandii i zameldowana w systemie BRP, a w czasie jazdy zostanie zatrzymana do kontroli, będzie podlegała prawu holenderskiemu i może się zdarzyć, że sprawa zostanie przekazana do urzędu podatkowego z zagrożeniem konieczności uiszczenia niepłaconego podatku drogowego i adekwatnej kary. Możliwe, że sprawę da się wyjaśnić, ale prawdopodobnie trzeba będzie to uczynić w sądzie.

Inaczej sytuacja wygląda jednak w przypadku, gdy będziesz prowadzić należący do krewnego samochód na polskich tablicach rejestracyjnych (i zarejestrowany w Polsce), a krewny będzie siedział na miejscu pasażera. Na podstawie wyroku sądu w sprawie ECLI:NL:HR:1997:AA3234 należy stwierdzić, że tak długo, jak właściciel pojazdu jest w nim obecny, mieszkaniec Holandii może prowadzić zagraniczny pojazd, zarejestrowany za granicą. W przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą znaczenie ma bowiem fakt, kto faktycznie dysponuje danym pojazdem. W poprzednich wyrokach Sądu Najwyższego wskazano, że uprawnienie do dysponowania pozostaje w gestii właściciela zarejestrowanego pojazdu, jeżeli jest on fizycznie obecny w tym pojeździe. Z tego powodu zdarzenie to nie podlega opodatkowaniu w Holandii.

 

Źródło: Belastingdienst, ANWB

Foto: Pixabay

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze