Kto jest twoim partnerem w zakresie dodatków?

Wysokość dodatków często uzależniona jest od tego, czy płatnik ma partnera w zakresie dodatków lub współlokatora. Innymi słowy, jeśli posiadasz partnera lub współlokatora, dodatek może być wyższy, albo niższy. W przypadku dodatków nie mówimy więc o partnerze, ale o „partnerze w zakresie dodatków”. Wiele gospodarstw domowych ma prawo do dodatków, które są obliczane, opłacane i …