home ekonomia, poradnik, prawo, z ostatniej chwili, życie w NL Kto jest twoim partnerem w zakresie dodatków?

Kto jest twoim partnerem w zakresie dodatków?

Wysokość dodatków często uzależniona jest od tego, czy płatnik ma partnera w zakresie dodatków lub współlokatora. Innymi słowy, jeśli posiadasz partnera lub współlokatora, dodatek może być wyższy, albo niższy. W przypadku dodatków nie mówimy więc o partnerze, ale o „partnerze w zakresie dodatków”.

Wiele gospodarstw domowych ma prawo do dodatków, które są obliczane, opłacane i kontrolowane przez urząd podatkowy (Belastingdienst). Urząd ten posiada wiele danych, w tym poziom twoich dochodów. Administracja podatkowa wie także, czy posiadasz partnera fiskalnego i któremu progowi podatkowemu odpowiada twój majątek.

Jeżeli chcesz ubiegać się o dodatek uzupełniający, np. dodatek na opiekę zdrowotną, dodatek mieszkaniowy, na opiekę nad dzieckiem, czy dodatek na dziecko, będziesz mieć do czynienia z pojęciem toeslagpartner – czyli partner w zakresie dodatków. We wniosku o dodatek, musisz wskazać, czy masz partnera do dodatków i jakie są jego dochody. Ale kogo właściwie urząd podatkowy rozumie pod tym pojęciem?

Z kim po dodatki?

Osoby będące w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim to partnerzy w zakresie dodatków. Ale także ktoś inny, kto zameldowany jest pod twoim adresem i z kim nie pozostajesz w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim, może być twoim partnerem w zakresie dodatków. Dzieje się tak w przypadku, gdy masz do czynienia z jedną z wymienionych poniżej sytuacji:

 • ty i osoba zameldowana zawarliście u notariusza umowę o wspólnym pożyciu,
 • ty i osoba zameldowana macie wspólne dziecko,
 • ty lub twój partner uznaliście prawnie dziecko drugiego z was,
 • jesteście partnerami w zakresie umów emerytalnych,
 • jesteście właścicielami wspólnie zakupionej nieruchomości,
 • ty lub 1 z twoich współmieszkańców posiada dziecko w wieku poniżej 18. lat; Jeżeli twój współlokator jest podnajemcą nieruchomości, wtedy nie jesteście swoimi partnerami w zakresie dodatków,
 • jesteście swoimi partnerami fiskalnymi w zakresie podatku dochodowego,
 • byliście partnerami w zakresie dodatków już w ubiegłym roku.

Pamiętaj przy tym, że możesz posiadać tylko jednego partnera w zakresie dodatków. Jeżeli w danej nieruchomości mieszka więcej osób, zastosowanie ma pierwsza możliwa sytuacja z wyżej wypunktowanych. Załóżmy, że masz dziecko z jednym partnerem (sytuacja 2), a z innym partnerem dzielisz wspólnie zakupiony dom (sytuacja 5), wtedy twoim partnerem w zakresie dodatków jest osoba, z którą masz dziecko.

Również w przypadku dzielenia miejsca zamieszkania z dzieckiem lub wnukiem, rodzicem lub dziadkiem, czy rodzeństwem, obowiązuje cię sytuacja opisana w wyżej wymienionych punktach. A to oznacza, że jesteście dla siebie partnerami w zakresie dodatków. Ale uwaga: jeśli mieszkasz razem ze swoim dzieckiem lub rodzicem, obie strony muszą mieć ukończone 27 lat lub więcej. Inaczej nie stanowią dla siebie partnerów w zakresie dodatków.

Partnerem w zakresie dodatków nie będzie natomiast osoba, która tylko używa twojego adresu pocztowego.

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku większości dodatków ktoś jest twoim partnerem w zakresie dodatków, jeżeli jest twoim partnerem fiskalnym. W zasadzie tylko w przypadku dodatku mieszkaniowego obowiązują inne reguły.

Aby ułatwić podatnikom ustalenie partnera w zakresie dodatków, urząd podatkowy opracował specjalne narzędzie internetowe. Wystarczy wejść na stronę urzędu podatkowego i wypełnić krótki test. Posiadanie (lub nie) partnera w zakresie dodatków, zostanie ustalone na podstawie udzielanych odpowiedzi, dotyczących konkretnego roku podatkowego.

Uwaga na dodatkowe okoliczności

Jeżeli żyjecie w związku małżeńskim lub zarejestrowanym partnerstwie i nie mieszkacie osobno, sprawa jest prosta: jesteście dla siebie partnerami w zakresie dodatków. Podobnie w przypadku osób mieszkających samotnie, ponieważ nie posiadają one partnera w zakresie dodatków.

Co jednak, gdy osoby mieszkające wspólnie nie mają statusu małżeństwa lub zarejestrowanego związku? Wtedy trzeba patrzeć na dodatkowe okoliczności. Wymieniamy je poniżej.

Nie mieszkacie jeszcze razem

 1. Jeżeli jesteście małżeństwem, stajecie się partnerami w zakresie dodatków od 1 dnia miesiąca, następującego po ślubie, lub od dnia ślubu, jeśli był to 1 dzień miesiąca. Ale uwaga: w przypadku dodatku mieszkaniowego stajecie się partnerami w zakresie dodatków dopiero wtedy, kiedy zamieszkacie pod tym samym adresem.
 2. Jeżeli jesteście w zarejestrowanym związku partnerskim sytuacja jest analogiczna, jak w przypadku zawarcia małżeństwa.
 3. Jeżeli podpisaliście u notariusza umowę o wspólnym pożyciu (tzw. samenlevingscontract), partnerami w zakresie dodatków stajecie się od 1 dnia miesiąca po rozpoczęciu mieszkania pod tym samym adresem. Albo od daty rozpoczęcia wspólnego mieszkania, jeśli był to 1 dzień miesiąca.
 4. Kupiliście razem dom, urodziło wam się wspólne dziecko lub staliście się partnerami w zakresie dodatków z innego powodu. W takiej sytuacji partnerami w zakresie dodatków stajecie się od 1 dnia miesiąca, następującego po zamieszkaniu pod tym samym adresem. Albo od daty wspólnego zamieszkania, jeżeli był to 1 dzień miesiąca.

Mieszkasz razem z partnerem w zakresie dodatków

 1. W danym roku, mieszkacie razem już od 1 stycznia. W takim razie zostaniecie partnerami w zakresie dodatków od 1 stycznia.
 2. W danym roku podatkowym, zamieszkaliście wspólnie po 1 stycznia. Partnerami w zakresie dodatków zostaniecie z mocą wsteczną od 1 dnia miesiąca, następującego po dacie wspólnego zamieszkania. Albo od dnia wspólnego zamieszkania, jeśli był to pierwszy dzień miesiąca.

Przykłady:

 • Od 1 lutego 2018 roku mieszkasz wspólnie z kimś, kto nie jest twoim partnerem w zakresie dodatków. 1 lipca wstępujecie w związek małżeński. Partnerami w zakresie dodatków stajecie się z mocą wsteczną od 1 lutego 2018 roku.
 • Od 15 listopada 2017 roku mieszkasz wspólnie z kimś, kto nie jest twoim partnerem w zakresie dodatków. 1 sierpnia 2018 roku zawieracie u notariusza umowę o wspólnym pożyciu. Partnerami w zakresie dodatków stajecie się z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 roku.
 • Od 1 maja 2018 roku mieszkasz z kimś, kto nie jest twoim partnerem w zakresie dodatków. 1 sierpnia urodziło wam się wspólne dziecko. Partnerami w zakresie dodatków stajecie się z mocą wsteczną od 1 maja 2018 roku.

Kiedy przestajecie być partnerami w zakresie dodatku?

W przypadku osób nie będących w związku małżeńskim, przestajecie być partnerami w zakresie dodatków w przypadku, gdy ty lub twój partner w zakresie dodatków, zmieni miejsce zamieszkania. Po powiadomieniu o tej zmianie gminy właściwej do miejsca zamieszkania, przestajecie być partnerami w zakresie dodatków od 1 dnia miesiąca, następującego po przeprowadzce.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób, pozostających w związku małżeńskim. Zakładamy sytuację, w której ubiegasz się o tzw. rozdzielność stołu i łóżka (scheiding van tafel en bed, czyli rozdzielność prawną – sytuacja, w której oficjalnie pozostajecie w związku małżeńskim, ale nie żyjecie i nie mieszkacie razem) albo zakończysz związek oparty na zarejestrowanym partnerstwie i jedno z was zmienia adres zamieszkania. W takim razie przestajecie być partnerami w zakresie dodatków od 1 dnia miesiąca, następującego po przeprowadzce. Ale tylko w sytuacji, w której:

 • powiadomisz gminę o przeprowadzce,
 • powiadomisz urząd podatkowy o rozstaniu się z partnerem w zakresie dodatków.

Dostajesz dodatek mieszkaniowy?

W przypadku dodatku mieszkaniowego stan cywilny nie ma znaczenia.

Jeżeli ty lub twój partner w zakresie dodatków zmieniacie miejsce zamieszkania i o zmianie tej został powiadomiony właściwy urząd gminy, przestajecie być partnerami w zakresie dodatku mieszkaniowego od 1 dnia miesiąca, następującego po przeprowadzce.

Wyjątki

W niektórych sytuacjach obowiązują inne zasady. Poniżej objaśniamy, o jakie sytuacje chodzi.

 1. Mój partner w zakresie dodatków mieszka czasowo pod innym adresem. Jeżeli twój małżonek lub zarejestrowany partner czasowo mieszka pod innym adresem, np. za granicą, nadal pozostajecie partnerami w zakresie dodatków. Tylko w sytuacji, złożenia w sądzie pozwu o rozwód lub rozdzielność prawną, albo kiedy jesteście już po rozwodzie, przestajecie być partnerami w zakresie dodatków.
 2. Jeżeli twój partner w zakresie dodatków jest zameldowany pod innym adresem, a ty otrzymujesz dodatek mieszkaniowy, nie wlicza się go do dodatku mieszkaniowego.
 3. Pozostajesz w związku małżeńskim lub zarejestrowanym partnerstwie, a twój partner zostaje przyjęty do domu opieki. W takiej sytuacji nadal pozostajecie partnerami w zakresie dodatków, nawet jeśli twój partner nie jest już zameldowany pod tym samym adresem. O ile oczywiście nie zażądasz rozwodu lub rozdzielności prawnej albo złożysz wniosek o zakończenie zarejestrowanego związku partnerskiego.
 4. Podobnie w przypadku osób nie pozostających w związkach prawnych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdzie jeden z partnerów poinformuje urząd podatkowy o tym, że nie chce już być partnerem w zakresie dodatków lub będzie miał nowego partnera w zakresie dodatków. W przypadku dodatku mieszkaniowego oboje partnerzy muszą być zameldowani w gminie pod jednym adresem. Jeśli więc jeden z partnerów zameldowany jest w domu opieki, nie wlicza się go do dodatku mieszkaniowego.

Możesz także poprosić urząd podatkowy o to, by nie klasyfikował kogoś, jako partnera w zakresie dodatków. Dotyczy to następujących sytuacji:

 • jako partner w zakresie dodatków zostało sklasyfikowane dziecko przybrane lub pasierb;
 • mieszkasz w ośrodku pomocy, a inny jego mieszkaniec jest oznaczony jako partner w zakresie dodatków
 • twoja opiekunka do dziecka została sklasyfikowana jako partner w zakresie dodatków.

Przy ustalaniu wysokości dodatków przydzielanych z urzędu podatkowego, posiadanie partnera w zakresie dodatków może mieć ogromne znaczenie. Dlatego upewnij się, czy masz wszystkie informacje na temat warunków otrzymania dodatków za lata 2016, 2017 i 2018. Jeżeli okaże się, że otrzymałeś zbyt wiele ulg podatkowych lub dodatków, urząd podatkowy wezwie cię do zwrotu nadpłaconej kwoty.

 

Źródło: Belastingdienst.nl

Foto: pixabay.com

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze