home artykuły, ekonomia, poradnik, praca, prawo, z ostatniej chwili TOFA to pomoc finansowa dla pracowników zatrudnionych w systemie zmiennym

TOFA to pomoc finansowa dla pracowników zatrudnionych w systemie zmiennym

TOFA, czyli zapowiadana przez rząd pomoc finansowa dla pracowników zatrudnionych w systemie zmiennym nareszcie staje się faktem. Wnioski o przystąpienie do programu będzie można składać od końca czerwca.

Pracownicy zatrudnieni w systemie zmiennym (flexwerkers), którzy w wyniku kryzysu koronawirusowego stracili dużą część swoich dochodów, wreszcie mogą ubiegać się o pomoc finansową. Od 22 czerwca ruszyć ma Tymczasowy Program Pomostowy dla Pracowników Zatrudnionych w Systemie Zmiennym (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten, TOFA). Od tego terminu pracownicy zmienni będą mogli składać wnioski o przystąpienie do tego programu. Holenderskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia poinformowało, że urząd pracy UWV, który ma być odpowiedzialny za zorganizowanie procesu składania wniosków i wypłat zasiłków, wszedł w fazę ostatnich przygotowań. Program TOFA przeznaczony jest dla osób, które nie mogą ubiegać się o inne świadczenia, jak zasiłek dla bezrobotnych czy świadczenia z pomocy społecznej. Kto dokładnie będzie mógł się ubiegać o pomoc finansową w ramach TOFA? Komu nie zostanie ona przyznana? Gdzie składać wniosek o przyznanie pomocy w ramach TOFA? Jakiej kwoty pomocy możemy się spodziewać? I jakie są warunki otrzymania jej?

Czym jest TOFA?

TOFA, czyli Tidelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten, to Tymczasowy Program Pomostowy dla Pracowników Zatrudnionych w Systemie Zmiennym. Ma służyć, jako siatka ochronna dla osób, których dochody znacznie zmalały z powodu kryzysu koronawirusowego. A jednocześnie – nie są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych, pomocy społecznej ani żadnego innego wsparcia społecznego. Osoby takie potrzebują więc pomocy finansowej, na pokrycie kosztów utrzymania.

Kryteria tego programu ogłosił wczoraj holenderski rząd.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Każdy, kto w lutym miał ponad 400 euro dochodu brutto (kwota progowa) i stracił połowę z tego w kwietniu, jest uprawniony do stałego, jednorazowego wkładu brutto, w wysokości 550 euro na miesiąc, za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku. W wymienionym okresie wnioskodawca nie mógł pobierać innych zasiłków. Urząd pracy UWV wypłaca zasiłek w kwocie 1650 euro brutto (3 x 550 euro) za jednym razem.

Ale uwaga: zasiłek TOFA wliczany jest do rocznego dochodu brutto w 2020 roku. Należy o tym pamiętać przy składaniu zeznania podatkowego. Zasiłek ten może również mieć wpływ na wysokość ewentualnie pobieranych dodatków.

Do TOFA ma zastosowanie tzw. zielona tabela podatków od wynagrodzeń (de groene loonheffinstabel). Ma ona zastosowanie do dochodów z wcześniejszego zatrudnienia i dotyczy również dochodów z zasiłku WW oraz emerytury. UWV standardowo stosuje ulgę podatkową od wynagrodzeń (loonheffingskorting). Może się jednak zdarzyć, że pracownik zatrudniony w systemie zmiennym poinformował wcześniej UWV, iż nie chce by urząd stosował tą ulgę. W takim przypadku, ulga nie będzie również stosowana w kontekście TOFA.

Na wniosek Drugiej Izby zarówno kwota progowa, jak i kwota zasiłku są niższe, niż w pierwotnej propozycji gabinetu, o której pisaliśmy tutaj. Dzięki temu grupa osób uprawnionych do programu, może zostać rozszerzona tak, by mogli z niego skorzystać również studenci.

Kiedy pomoc w ramach TOFA nie zostanie przyznana?

Nie każdy pracownik zatrudniony w systemie zmiennym dostanie pomoc finansową w ramach programu TOFA. Nie będzie przyznana pracownikom, którzy w kwietniu 2020 roku otrzymali co najmniej jeden z wymienionych niżej zasiłków. Należą do nich:

 • bijstandsuitkering,
 • Bbz
 • TOZO
 • WW
 • zasiłek chorobowy
 • WIA
 • WAZ
 • Wajong
 • Anw
 • IOAZ
 • IOAW
 • IOW
 • zasiłek z zagranicznej instytucji.

Warunki otrzymania pomocy w ramach TOFA

Aby otrzymać pomoc w ramach TOFA, musisz spełnić określone przez rząd warunki. Opisujemy je poniżej.

 • W dniu 1 kwietnia br. miałeś co najmniej 18 lat i nie osiągnąłeś jeszcze wieku emerytalnego.
 • Twoje wynagrodzenie sv (sv-loon) za luty br. wyniosło co najmniej 400 euro. Wynagrodzenie sv, jest to wynagrodzenie z ubezpieczenia społecznego, od którego odprowadzane są podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. Na podstawie tego wynagrodzenia za rok poprzedzający utratę pracy, obliczane jest dzienne wynagrodzenie do zasiłku dla bezrobotnych.
 • Twoje wynagrodzenie sv za marzec br. wyniosło minimalnie 1 euro.
 • Twoje wynagrodzenie sv za kwiecień br. wyniosło maksymalnie 550 euro.
 • Twoje wynagrodzenie sv za kwiecień br. było minimalnie 50% niższe, niż twoje wynagrodzenie sv za luty br.
 • W kwietniu br. nie otrzymałeś zasiłku ani żadnego innego dofinansowania do dochodów.
 • Potrzebujesz TOFA na pokrycie kosztów utrzymania, ze względu na utratę dochodów z powodu kryzysu wywołanego koronawirusem.

Gdzie i kiedy składać wniosek o przyznanie pomocy?

Urzędem, odpowiadającym za zorganizowanie procesu składania wniosków i wypłat zasiłków w ramach programu TOFA, ma być UWV. Wedle informacji opublikowanych w rządowej gazecie Staatscourant van het Konikrijk der Nederlanden, wnioski należy składać od 22 czerwca do 12 lipca br.

Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, takie jak BSN, data urodzenia, numer telefonu oraz numer konta bankowego, na który można przelać pomoc finansową w ramach TOFA. Jeżeli jest to zagraniczny numer rachunku bankowego, należy również podać numer BIC, kod banku oraz nazwę i lokalizację banku.

Do wniosku należy również dołączyć oświadczenia. Pierwsze z nich dotyczy poświadczenia, że w wyniku utraty dochodów wnioskodawca potrzebuje wsparcia finansowego na pokrycie zwykłych kosztów utrzymania. Drugie, to oświadczenie, że w okresie od kwietnia 2020 r. wnioskodawca nie otrzymał żadnego zasiłku z tytułu utraty dochodów na podstawie rozdziału 3 artykułu 78f ustawy Participatiewet lub świadczenia finansowego o podobnym charakterze na podstawie zagranicznych przepisów ustawowych.

Uwaga: w chwili pisania tego artykułu na stronie UWV nie był jeszcze dostępny bezpośredni link do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach TOFA. Zainteresowani mogą natomiast odpowiedzieć na pytania zamieszczone na stronie UWV. Na ich podstawie system stwierdzi, czy wnioskodawca spełnia kryteria do przyznania TOFA. Po udzieleniu odpowiedzi pojawi się okienko, w którym należy wpisać swój adres email. Następnie UWV skontaktuje się z wnioskodawcą na podany adres, kiedy tylko formularz wniosku o przyznanie pomocy TOFA będzie gotowy.

Kiedy można spodziewać się wypłat TOFA?

Ze strony urzędu pracy wynika, że po złożeniu wniosku, UWV powinno podjąć decyzję o przyznaniu (bądź nieprzyznaniu) TOFA w ciągu 4 tygodni. Jeżeli jest to decyzja pozytywna, UWV wypłaca pomoc finansową w ciągu 10 dni kalendarzowych. W ciągu kolejnych 3 tygodni pieniądze powinny znaleźć się na koncie wnioskodawcy.

 

 

 

 

Źródło: Rijksoverheid, Staatscourant, UWV 

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze