home artykuły, poradnik, praca, z ostatniej chwili, życie w NL Urlop: do czego masz prawo?

Urlop: do czego masz prawo?

 

Wybierasz się na urlop? Sprawdź, do czego masz prawo będąc zatrudnionym w Holandii. Rozpoczął się sezon urlopowy i pewnie zastanawiasz się, do ilu dni urlopu masz właściwie prawo. Zwłaszcza, jeśli zatrudnia cię agencja pracy tymczasowej.

Zgodnie z holenderskim ustawodawstwem, każdy ma prawo do urlopu w wymiarze co najmniej czterokrotności tygodniowego czasu pracy, ustalonego z pracodawcą. Jeśli pracujesz mniej, masz prawo do proporcjonalnej części urlopu. Jako pracownik tymczasowy budujesz prawo do urlopu poprzez rezerwy. Wszystko to uregulowane jest w CAO. Ale po kolei.

Prawo do wakacji

W ustawie zapisano, że każdy pracownik ma prawo do urlopu, w wysokości minimum czterokrotności tygodniowego czasu pracy. Są to tzw. wettelijke vakantiedagen, czyli ustawowe dni urlopowe. Zakładając 40. godzinny tydzień pracy masz prawo do 160. godzin lub 20. dni płatnego urlopu.

Dni urlopowe możesz pobrać również w formie godzin. Zakładając, że pracujesz tygodniowo 25 godzin, będziesz miał wtedy prawo do 100. godzin wakacji rocznie.

Czasami zdarza się, że – na podstawie obowiązującego cię CAO, umowy o pracę lub wewnętrznego regulaminu firmy – masz prawo do większej ilości dni urlopowych. Są to tzw. bovenwettelijke vakantiedagen, czyli dodatkowe, pozaustawowe dni urlopu. Twój pracodawca musi każdego roku oferować ci możliwość pobrania minimalnej liczby dni urlopowych, do których masz prawo.

Pracownik tymczasowy: ile urlopu?

Za każdy przepracowany miesiąc osiągasz prawo do 16. godzin urlopu przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze godzin lub jego proporcjonalnej części, jeśli nie przepracowałeś pełnego miesiąca. Za każdą przepracowaną godzinę budujesz tzw. rezerwy. Jedna z nich dotyczy wielkości dni urlopowych. Jako pracownik tymczasowy masz prawo do 25 dni urlopowych rocznie.

Wniosek o urlop

Jeśli chcesz wyjechać na urlop, musisz złożyć u swojego pracodawcy pisemny wniosek o niego. We wniosku musisz określić, kiedy chcesz wyjechać na wakacje i na jak długo. Z zasady twój pracodawca musi przychylić się do twojego wniosku. Może go odrzucić tylko wtedy, kiedy twoja nieobecność miałaby poważny, niekorzystny wpływ na interesy firmy. Na przykład w przypadku choroby innych pracowników lub ekstremalnych sytuacjach, jak natłok pracy związany z sezonem lub konkretnym zamówieniem.

Odrzucenie wniosku o urlop

Pracodawca może odrzucić wniosek o urlop w czasie do dwóch tygodni po złożeniu go przez pracownika. Jeżeli pracodawca przekroczy ten termin, pracownik ma prawo wyjechać na wakacje w określonym we wniosku okresie.

Ewentualną odmowę urlopu, pracodawca musi dobrze umotywować. Jeżeli sam tego nie zrobi, poproś o wyjaśnienie na piśmie. Jeśli pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem nadal nie będzie porozumienia co do terminu urlopu, ten ostatni może zgłosić problem do związków zawodowych. Te pomogą w rozmowach i znalezieniu wspólnego porozumienia.

Cofnięcie zgody na urlop

Pracodawca może cofnąć wydaną już wcześniej zgodę na urlop, jeśli obecność pracownika ma duże znaczenie dla pracy firmy. Jeśli jednak zarezerwowałeś już wakacje, a w tym czasie zmuszony jesteś stawić się w pracy, możesz wezwać pracodawcę do pokrycia szkody finansowej, wynikającej z tego tytułu.

Choroba podczas urlopu

Jeżeli zachorujesz w trakcie urlopu, niezwłocznie poinformuj o tym pracodawcę. Dzięki temu nie utracisz dni urlopowych, podczas których chorowałeś. Zostaną one oznaczone, jako dni choroby. Pamiętaj, aby porozumieć się z pracodawcą, co do odebrania powstałych w ten sposób dni urlopowych, w innym terminie.

Przeniesienie urlopu

Masz prawo do przeniesienia urlopu na następny rok. W ten sposób możesz zaoszczędzić dni urlopowe na dłuższy czas. Jednak zawsze musisz najpierw porozumieć się w tej sprawie z pracodawcą. Najlepiej też zawrzeć takie porozumienie na piśmie.

Ustawowe dni urlopu są ważne przez kolejne 6 miesięcy następnego roku. Jeśli więc nie odbierzesz ich przed 1 lipca następnego roku, przepadną.

Natomiast dodatkowe, pozaustawowe dni urlopowe wygasają po 5. latach i w tym terminie należy je wykorzystać.

Wymiana urlopu na wynagrodzenie

Zasadniczo możesz wnioskować o zamianę dni urlopowych na wynagrodzenie (inaczej mówiąc: rezygnację z wypoczynku w zamian za wynagrodzenie finansowe). Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku dodatkowych, pozaustawowych dni urlopowych. Ponadto pracodawca nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na taką wymianę i wypłacenia pieniędzy za pozaustawowe dni urlopowe.

Nie można natomiast wymienić na pieniądze ustawowych dni urlopowych.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zakończenia zatrudnienia. Jeżeli twoje zatrudnienie dobiegnie końca, a masz jeszcze niewykorzystane dni urlopowe, dostaniesz za nie rekompensatę finansową. Za ostateczne rozliczenie odpowiedzialny jest pracodawca. Musi w nim uwzględnić to, do czego masz prawo, to jest oprócz wynagrodzenia także dodatki urlopowe i rekompensatę za pozostałe dni urlopowe. Pracodawca powinien zasadniczo rozliczyć się z pracownikiem wraz z ostatnią wypłatą wynagrodzenia.

Dodatek urlopowy

Każda osoba zatrudniona w Holandii (także pracownik tymczasowy) ma prawo do tzw. vakantiegeld, czyli minimalnego dodatku urlopowego. Dodatek ten wynosi 8% rocznego wynagrodzenia brutto. Pracodawca powinien wypłacać go w formie dodatku do pensji. Może to uczynić raz w roku, albo w kilku częściach. Dodatek urlopowy wypłacany jest z reguły pod koniec maja, albo na początku czerwca.

Kwota tego dodatku powinna być wyszczególniona na pasku wypłaty (salarisstrook), jako osobna pozycja. Jeżeli zakończysz pracę w danej firmie, dodatek urlopowy, do którego prawa już nabyłeś, powinien zostać ci wypłacony wraz z ostatnim wynagrodzeniem.

Dodatek na zasiłku

Tak, również będąc na zasiłku otrzymujesz dodatek urlopowy. Rezerwę 8% budujesz na zasiłkach WW (dla bezrobotnych), WIA (z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby), WAO (renta z tytułu niezdolności do pracy). Urząd Pracy rezerwuje kwotę na dodatek urlopowy przy każdej wypłacie świadczenia. Również w tym przypadku dodatek urlopowy wypłacany jest w maju. Jeśli wypłacanie zasiłku zakończy się wcześniej, dodatek urlopowy zostanie wypłacony wraz z ostatnią ratą zasiłku.

Urlop, a CAO

Dokładne zasady, co do sposobu ustalania dni urlopowych oraz okresu, w którym możesz pobrać minimum następujących po sobie dni urlopowych, opisane są w obowiązującym w twojej firmie układzie zbiorowym pracy (CAO).

 

 

Źródło: RijksoverheidFNV.

Foto: Pixabay

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze