home artykuły, w mediach, z ostatniej chwili Więcej polskich migrantów rodzinnych ma pracę

Więcej polskich migrantów rodzinnych ma pracę

 

Spośród polskich migrantów rodzinnych, którzy przybyli do Holandii w 2015 roku, trzy na cztery osoby miały pracę, podaje CBS w najnowszym raporcie, dotyczącym zatrudnienia wśród członków rodzin migrantów zarobkowych.

Ogółem ponad 40 procent migrantów rodzinnych w wieku 20 lat lub starszych, którzy w roku 2015 przyjechali do Holandii i po roku nadal przebywali w tym kraju, osiągnęło większość swoich dochodów z zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności. W roku 2004 było ich 33 procent. Zauważalne jest, że migranci rodzinni pochodzący z krajów Unii Europejskiej (UE), mają po roku przebywania w tym kraju częściej pracę, niż migranci rodzinni pochodzący spoza granic UE, czytamy w raporcie CBS.

Imigranci rodzinni

Przyjeżdżający do Holandii migranci z obszaru UE, nie mają obowiązku meldowania się w Urzędzie ds. Imigracji i Naturalizacji (IND). W związku z tym, również powody migracji tych osób nie zostały ustalone na podstawie oficjalnie zarejestrowanych danych CBS, ale na podstawie działań tych migrantów po przybyciu do Holandii (praca, szkoła, itp.). W ten sposób każdemu z migrantów przypisano tzw. cel migracji.

Znaczna część migrantów rodzinnych, pochodzących z obszaru UE, szybko znajduje pracę w Holandii. Jedna trzecia z nich miała płatną pracę (na zasadzie zatrudnienia lub wynikającą z własnej działalności gospodarczej) już w ciągu czterech miesięcy od przyjazdu do Holandii.

Praca głównym źródłem dochodu rok po imigracji

Spośród migrantów rodzinnych z krajów UE w wieku 20 lat lub starszych, którzy przybyli do Holandii w 2015 roku i po roku czasu wciąż przebywali w tym kraju, 62 procent podało pracę, jako główne źródło swoich dochodów. Jednak dla migrantów rodzinnych to nie praca, lecz małżeństwo, plany wspólnego zamieszkania lub dołączenie do przebywającego tu już członka rodziny są najważniejszymi powodami przyjazdu do Holandii. Z grupy, która przybyła do Holandii w 2004 roku, po roku pracę miało 53 procent. Część tego wzrostu wynika ze wzrostu liczby migrantów rodzinnych z krajów, które w latach 2004 i 2007 przystąpiły do członkostwa w UE.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku migrantów spoza UE. Spośród tej grupy (osoby w wieku 20 lat i starsze, które przybyły do Holandii w 2015 roku), pracę po roku pobytu miało 30 procent migrantów. Podobnie wyglądała sytuacja grupy, która przybyła do tego kraju w 2004 roku.

Część danych, dotyczących osób z grupy migrantów rodzinnych spoza UE, pokrywa się z danymi dotyczącymi osób ubiegających się o azyl w Holandii. Należy zaznaczyć, że migranci ci muszą najpierw przejść w tym kraju przez specjalny program integracyjny. A to oznacza, że rzadziej zatrudniani są już rok po imigracji.

Migranci rodzinni (w wieku 20+), których głównym źródłem dochodu rok po imigracji jest praca. Kolorem czerwonym zaznaczono osoby przybyłe spoza UE, kolorem żółtym osoby z UE, natomiast kolorem fioletowym – ogół wszystkich osób. Źródło: cbs.nl

Trzech na czterech polskich migrantów rodzinnych ma po roku pracę

Spośród polskich migrantów rodzinnych w wieku 20 lat lub starszych, którzy przybyli do Holandii w roku 2015 i rok później wciąż mieszkali w tym kraju, pracę posiadało 3 na 4 osoby. Dla porównania spośród badanych Niemców i Brytyjczyków, pracę miało około połowy z nich, a spośród badanych Hindusów była to jedna czwarta. Natomiast syryjscy migranci rodzinni (często będący członkami rodziny osób ubiegających się o azyl), po roku od imigracji prawie w ogóle nie posiadali pracy. Ma to również związek z tym, że – jak pisaliśmy wcześniej – na osoby te nałożony jest obowiązek uczestnictwa w programie integracyjnym i nauki języka niderlandzkiego. Tylko spełniając ten warunek mogą zacząć orientować się na holenderskim rynku pracy.

W roku 2015 największe grupy imigrantów pochodziły z wymienionych wyżej pięciu krajów.

Główne źródło dochodu migrantów rodzinnych (w wieku 20+) z roku 2015, obecnych w Holandii rok po imigracji. Kolorem pomarańczowym oznaczono pracę, kolorem żółtym zasiłek lub emeryturę, kolorem fioletowym osoby uczęszczające do szkoły i studentów, kolorem ciemno żółtym – innych (bez dochodów). Źródło: cbs.nl

Połowa migrantów rodzinnych pochodzi z UE

W okresie 1999 – 2004 średnio jedna czwarta migrantów rodzinnych pochodziła z UE. Następnie, w latach 2012 – 2015 odsetek ten wzrósł do ponad 55. Rozszerzenie UE o państwa Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2004 i 2007 doprowadziło do pojawienia się migrantów zarobkowych, ale również do podążających za nimi innych członków rodziny.

Ponadto, częściowo pod wpływem wojny w Syrii, wzrosła liczba migracji rodzinnych spoza UE (w porównaniu z rokiem 2012). W roku 2016 pojawiło się nawet nieco więcej migrantów rodzinnych spoza UE, niż z obszaru wspólnoty.

Migranci rodzinni pod względem miejsca emigracji. Na żółto oznaczono osoby pochodzące z krajów UE, na pomarańczowo – osoby pochodzące spoza krajów UE. Źródło: cbs.nl

Główne powody migracji

Migranci rodzinni przez wiele lat tworzyli największą grupę migrantów innych, niż Holendrzy (grupa nie obejmuje migrujących Holendrów), przybywających do Holandii. W roku 2016, aż 60 tysięcy osób imigrowało do tego kraju z powodów rodzinnych (połączenie rodzin lub założenie rodziny). To prawie dwukrotnie więcej, niż liczba migrantów z powodów zarobkowych i ubiegających się o azyl (po 34 tysiące).

Powody migracji imigrantów innych, niż Holendrzy, we wszystkich kategoriach wiekowych. Na Pomarańczowo oznaczono pracę (12,79 tysięcy osób), na żółto ubiegających się o azyl (7,13 tysiąca osób), na fioletowo rodzinę (43,2 tysiąca osób), a na ciemnożółto – studia (20,03 tysięcy osób). Źródło: cbs.nl

 

 

 

 

 

Źródło: cbs.nl

Foto: Pixabay

 

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze