home artykuły, w mediach, z ostatniej chwili Wybory do Parlamentu Europejskiego: gdzie głosować?

Wybory do Parlamentu Europejskiego: gdzie głosować?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się raz na 5 lat. Przebywając za granicą warto wiedzieć, gdzie i jak możemy głosować.

Wybór posłów do Parlamentu Europejskiego (PE) odbywa się raz na 5 lat. Co ciekawe, nie ma jednolitej procedury wyborczej do PE w Europie. Głosowanie nie odbywa się także we wszystkich państwach członkowskich w tym samym dniu. W tym roku zaplanowano je od 23 do 26 maja. Jeśli chodzi o Polskę i Holandię, to najpierw możliwość głosowania mają Holendrzy, którzy pójdą do urn 23 maja. Polacy natomiast będą mogli zagłosować 26 maja. Przebywając poza granicami Polski również możesz głosować. Możesz jednak zagłosować tylko raz. Dlatego musisz podjąć decyzję, czy chcesz głosować na kandydata z Polski, czy na kandydata z Holandii. W artykule podpowiadamy, jak to zrobić i dlaczego w ogóle warto wziąć udział w głosowaniu do PE.

Dlaczego warto głosować?

Przede wszystkim dlatego, że tylko wzięcie udziału w głosowaniu daje ci możliwość wpływu na decyzje, dotyczące twojej przyszłości. A wybory europejskie, podobnie zresztą jak wszystkie wybory, o tym przesądzają.

Parlament Europejski podejmuje istotne decyzje, dotyczące twojego życia codziennego. Decyduje m.in. o tym, w jaki sposób rozwijać gospodarkę, ograniczać zużycie energii, czy zapewniać bezpieczeństwo żywności. Dlatego, kiedy oddajesz głos, wybierasz kto będzie podejmować te decyzje w twoim imieniu. I w jaki sposób będą one kształtować świat, w którym chcesz żyć.

Chcę głosować na polskiego kandydata

Przebywając za granicą, możesz oddać głos na polskiego kandydata. Jeśli figurujesz w rejestrze wyborców i mieszkasz w innym kraju UE, masz dwie opcje wyboru. Możesz albo głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce, albo wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym (w tym wypadku – Holandia) i głosować na kandydatów startujących w wyborach w tym kraju.

Jak wspomnieliśmy wyżej, w wyborach europejskich możesz głosować tylko raz. Głosowanie zarówno w kraju przyjmującym, jak i w kraju pochodzenia, jest karalne.

Jeśli przebywasz za granicą, a chcesz głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce, musisz zostać wpisany do spisu wyborców, sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula. Wpisu tego możesz dokonać na podstawie zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie musi zawierać: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów. Szczegóły na stronie internetowej Ambasady RP w Hadze.

Chcę głosować na holenderskiego kandydata

Masz również prawo, by wybrać głosowanie na kandydata, startującego w wyborach w Holandii. Dzieje się tak dlatego, że mieszkańcy Holandii, którzy nie są obywatelami holenderskimi, ale są obywatelami UE, mogą głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W takim przypadku ważne jest spełnienie pewnych warunków. Chcąc oddać głos na osobę kandydującą w Holandii musisz oficjalnie mieszkać w tym kraju. Oznacza to, że w dniu złożenia wniosku o rejestrację w spisie wyborców, musisz być zarejestrowany w rejestrze BRP. Musisz również zarejestrować się w rejestrze wyborczym w swojej gminie, wypełniając formularz Y-32. Do formularza musisz załączyć kopię ważnego dokumentu tożsamości. Dokumenty pobierzesz w swojej gminie. Można to zrobić on-line (szukaj informacji pod hasłami Verkiezingen Europees Parlement – Als niet-Nederlander stemmen voor verkiezing – formulier model Y-32) Uwaga: w roku bieżącym, możesz to zrobić najpóźniej do 9 kwietnia! Po rejestracji otrzymasz kartę do głosowania, która zostanie wysłana pocztą. Nie zapomnij zabrać jej na głosowanie!

 

 

 

Źródło: Wybory Europejskie, KiesRaad

Foto: Insygnia Parlamentu Europejskiego. Źródło: Wikimedia.org

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze