home artykuły, limburgia, poradnik, prawo, z ostatniej chwili, życie w NL Wybory do rad gmin: Polacy też mogą głosować!

Wybory do rad gmin: Polacy też mogą głosować!

Jeżeli nie posiadasz holenderskiego obywatelstwa, decyzja o emigracji z Polski teoretycznie pozbawiła cię prawa do głosowania w Holandii. Ale nie w każdym przypadku. Jako obywatel Unii Europejskiej, masz prawo do udziału w głosowaniu do rad gmin.

Wybory lokalne odbędą się w środę 21 marca br., w 335 holenderskich gminach. Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 7:30 do 21:00. Głosować można wyłącznie na podstawie ważnej karty uprawniającej do głosowania, tzw. stempas. Jeżeli spełniasz warunki pozwalające ci na wzięcie udziału w głosowaniu, prawdopodobnie otrzymałeś już swoją kartę pocztą.

Kto może głosować?

W wyborach do rad gmin może głosować każdy, kto spełnia następujące warunki:

  • posiada holenderskie obywatelstwo lub
  • posiada obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej, albo
  • posiada dokument potwierdzający pozwolenie na pobyt w Holandii i przebywa w tym kraju legalnie, od co najmniej 5. lat,
  • ma ukończone 18 lat,
  • posiada pełnię praw wyborczych oraz
  • mieszka i jest zameldowany w holenderskiej gminie, biorącej udział w wyborach.

Aby móc zagłosować w wyborach do rad gmin, posiadanie holenderskiego obywatelstwa nie jest więc konieczne. A to oznacza, że (po spełnieniu wyżej opisanych warunków), mogą głosować także Polacy.

Obowiązek identyfikacji

Aby móc wziąć udział w głosowaniu, musisz obowiązkowo posiadać kartę do głosowania i dowód tożsamości. Ten ostatni może stanowić twój ważny paszport, dowód osobisty oraz wydany w Holandii dokument prawa jazdy. Ważność dokumentu tożsamości nie może przekroczyć limitu 5 lat wstecz, tzn. musi być ważny co najmniej do 22 marca 2013 roku lub później.

Jak oddać ważny głos?

Głosujący posiadający kartę do głosowania i dowód tożsamości muszą udać się do jednego z lokali wyborczych na terenie swojej gminy, albo do mobilnego lokalu wyborczego (umieszczonego np. na stacji kolejowej).

Podobnie jak w Polsce, głosowanie odbywa się za pomocą zakreślenia (w Holandii: czerwonym ołówkiem) wybranego kandydata na papierowej liście wyborczej. Otrzymasz je w lokalu wyborczym od członków komisji.

Na liście wyborczej znajdują się kandydaci, pogrupowani w kolumny odpowiadające konkretnym partiom. Przy wybranym kandydacie stawiasz krzyżyk lub zamalowujesz pole do zakreślenia. Możesz oddać swój głos tylko na jednego kandydata. Masz także prawo do oddania pustego głosu – wtedy nie zakreślasz żadnego kandydata. Następnie składasz listę i wrzucasz ją do urny.

W kabinie do głosowania może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba (nie dotyczy osób niepełnosprawnych).

Uwaga: na liście wyborczej nie wolno umieszczać rysunków i dodatkowych tekstów – spowodują one, że twój głos stanie się nieważny. Istnieje także ryzyko, że przez takie działanie twoja tożsamość zostanie dodatkowo skontrolowana.

Co to jest rada gminy?

Jest to najwyższy organ administracyjny danej gminy. Razem z oddzielnie wybieranymi burmistrzem i radcami, tworzy zarząd gminy. Członkowie rady określają politykę gminy w odniesieniu do najważniejszych punktów, np. edukacji, nowego budownictwa czy wysokości lokalnych podatków. Inne zadania członków rady, to m.in. kontrola sposobu wykonywania polityki gminy przez burmistrza i radców, przygotowywanie budżetu i sprawozdania rocznego gminy, czy pozostawanie w kontakcie z mieszkańcami.

Kadencja rady gminy trwa cztery lata, dlatego i wybory lokalne odbywają się co cztery lata. Ostatnie odbyły się 19 marca 2014 roku.

Rozmieszczenie kandydatów w radzie

Podczas wyborów do rad gmin, głosujesz na kandydatów poszczególnych partii politycznych i niezależne ruchy polityczne. Wybór kandydata odbywa się na podstawie ilości oddanych głosów: im więcej głosów oddano na kandydatów danej partii lub ruchu politycznego, tym więcej miejsc w radzie im przypadnie.

Podziału miejsc pomiędzy kandydujące partie i ruchy polityczne, dokonuje gminny centralny komitet wyborczy. Dzieje się to na podstawie ilości oddanych głosów. Po rozdzieleniu głosów, centralny komitet wyborczy ogłasza, którzy kandydaci zostali wybrani.

Następnie rada gminy w starym składzie sprawdza, czy wybrani kandydaci spełniają wymogi członkostwa w radzie gminy.

Dlaczego nie wszystkie gminy biorą udział w wyborach?

Wynika to z dokonywanych obecnie fuzji lub podziałów gmin. Ze względu na nowy podział administracyjny gmin, wybory albo już tam przeprowadzono, albo odbędą się tam w później wyznaczonym terminie. Gminy, w których 21 marca br. nie odbędą się wybory do rad gmin, wyszczególniono tutaj.

Dlaczego to głosowanie jest ważne?

Zapewne niektórzy z Was po przeczytaniu tytułu artykułu pomyśleli sobie: „A co mnie obchodzi jakieś holenderskie głosowanie? Nie jestem tu u siebie, poza tym i tak nie mam na nic wpływu!”. Nic bardziej błędnego.

W głosowaniu, które odbędzie się 21 marca zdecydujesz, razem z innymi wyborcami, które partie lub ruchy polityczne wejdą w skład rady gminy. W ten sposób możesz wpływać na proces decyzyjny rady gminy przez następne cztery lata. A to przecież rada ustala politykę gminy i decyduje, na co wydatkuje się budżet.

Wybory do rad gmin to niepowtarzalna okazja, by pokazać, że władze muszą się liczyć z głosem mieszkających tu Polaków. A to jedyne wybory w Holandii, w których twój głos ma znaczenie.

Znając programy poszczególnych kandydatów i reprezentowanych przez nie partii, możesz mieć wpływ na to, w jaki sposób tworzona będzie polityka gminy. Czyli na przykład to, w jakim kierunku będzie się ona rozwijać, w jakie sektory będzie się inwestować. Czy w twojej okolicy powstanie nowe skrzyżowanie, centrum handlowe, punkt informacji i integracji, a może plac zabaw?

Tylko głosując na poszczególnych kandydatów wybierasz swoich przedstawicieli, którzy następnie przedstawiają twój głos radzie. A dzięki temu masz wpływ na to, kto zarządza twoim miejscem zamieszkania.

Referendum

Razem z wyborami do rad gmin odbędzie się referendum doradcze (raadgevend referendum) w sprawie ustawy o służbie wywiadowczej i służbach bezpieczeństwa (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Wiv). Osoby uprawnione do głosowania w tym referendum, otrzymały pocztą osobną kartę uprawniającą do głosowania. Są to jednak wyłącznie osoby posiadające holenderskie obywatelstwo.

W referendum głosujący proszeni są o udzielenie odpowiedzi na pytanie „Czy jest Pan/-i za czy przeciw Ustawie o służbie wywiadowczej i służbach bezpieczeństwa z 2017 roku?”.

Ustawa dotyczy między innymi zmian dotyczących stopnia wpływu wymienionych wyżej służb na zbieranie danych osobowych (telefon, e-mail, ruch w Internecie). Określa też aktualne (np. dotyczące zagrożenia terrorystycznego) sytuacje, w których zebranie takich danych osobowych byłoby możliwe. Zmiany mają na celu zadbanie o maksymalną ochronę prywatności Holendrów.

 

Źródło: Rijksoverheid.nl

Foto: Moja Limburgia

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze