home artykuły, dziecko, edukacja, poradnik, prawo, z ostatniej chwili, życie w NL Zmiany w przepisach 2019: edukacja

Zmiany w przepisach 2019: edukacja

W roku 2019 czekają nas zmiany w przepisach i regulacjach. Najważniejsze z nich opiszemy w kolejnych artykułach. Dzisiaj o zmianach dotyczących edukacji.

Jak każdego roku, także i w 2019 czekają nas zmiany w przepisach i regulacjach, dotyczących edukacji. Studenci będą mieli więcej czasu i to zarówno na zrezygnowanie z biletów obejmujących zniżki studenckie, jak i uzyskanie dyplomu MBO. Dobra wiadomość również dla zarządów szkół MBO – od tego roku nie będą one karane za wydłużenie czasu nauki przez uczniów. Absolwenci otrzymają też większe wsparcie w znalezieniu odpowiedniego dla siebie miejsca. Zarządy szkół będą natomiast mogły ubiegać się o dofinansowanie w celu rozwiązania problemu niedoboru wśród nauczycieli. Będą też mogły wnioskować o dofinansowanie na asystentów nauczycieli, którzy w tym roku rozpoczną program kształcenia nauczycieli w szkole podstawowej (pabo).

Rezygnacja ze zniżek studenckich na przejazdy

Kiedy kończysz studia, musisz zrezygnować z biletów i abonamentów uprawniających cię do zniżek studenckich na przejazdy transportem publicznym. Ważne – rezygnacja z takiej usługi nie następuje automatycznie. Absolwent sam musi zadbać o zastopowanie jej. Musi to zrobić nie później, niż dziesiątego dnia pierwszego miesiąca po wygaśnięciu prawa do podróży ze zniżką (wcześniej był to zawsze piąty dzień miesiąca).

Prawo do korzystania ze zniżek studenckich, wygasa również, gdy:

  • student podejmuje kształcenie, na które nie ma dofinansowania,
  • student sam zatrzymał dofinansowanie studiów
  • upłynął okres użytkowania usługi zniżki studenckiej na transport.

Podróżowanie z usługą zniżki studenckiej na transport publiczny w momencie, kiedy student nie ma już do tego prawa, jest zabronione. Jeśli nadal będziesz podróżować ze zniżką studencką, otrzymasz grzywnę.

W pierwszym miesiącu po wygaśnięciu prawa do korzystania ze zniżki studenckiej na transport publiczny, grzywna ta wynosi 75 euro za każde pół miesiąca. W kolejnych miesiącach grzywna wzrasta do 150 euro za każde pół miesiąca.

Z usługi zniżki studenckiej możesz zrezygnować w punktach serwisowych OV-chipkaart. Znajdziesz je tutaj.

Więcej czasu na uzyskanie dyplomu MBO

Uczniowie szkół MBO będą mieli więcej czasu na uzyskanie dyplomu. Szkoły MBO nie będą bowiem otrzymywały kary za to, że ich uczniowie przedłużają tok kształcenia.

Jeszcze w zeszłym roku szkoły MBO otrzymywały mniej pieniędzy, gdy okres nauki danego ucznia był dłuższy, niż przeciętny. Począwszy od roku 2019, finansowanie szkół MBO nie będzie już miało związku z tym, w jakim czasie uczeń uzyska swój dyplom. Oznacza to, że dzięki tej zmianie uczniowie MBO będą mieli więcej czasu na uzyskanie dyplomu.

Większe wsparcie dla absolwentów

Od nowego roku absolwenci szkół otrzymują większe wsparcie dla młodzieży bez kwalifikacji początkowych (startkwalificatie). Rząd we współpracy ze szkołami i gminami, stara się zapobiec sytuacjom, w których uczniowie opuszczali szkołę bez uzyskania kwalifikacji początkowych. Chodzi tu o uczniów przedwcześnie kończących naukę (voortijdige schoolverlaters). Kwalifikacją początkową jest dyplom szkoły HAVO, VWO, MBO2 lub wyższej. Celem rządu jest umożliwienie uczniom przedwcześnie kończącym szkołę uzyskania kwalifikacji początkowych.

Stało się to możliwe w roku bieżącym, ze względu na nowelizację prawa. Ponadto podejście zostało rozszerzone na tą młodzież, dla której uzyskanie kwalifikacji początkowych tymczasowo nie jest możliwe.

Ustawa została zmieniona, aby optymalnie wspierać młodych ludzi w wieku od 12 do 23 lat bez kwalifikacji początkowych, w znalezieniu odpowiedniego miejsca. Ma to następować poprzez lepszą współpracę między stronami. Wsparcie ma być realizowane m.in. poprzez włączenie trenerów dla uczniów przedwcześnie kończących naukę, tworzenie specjalnych klas dla uczniów niezdecydowanych, co do dalszej edukacji, czy pomoc w znalezieniu pracy lub połączonej z pracą edukacji.

Przeciwdziałanie niedoborom nauczycieli

Od połowy stycznia 2019 roku zarządy szkół i kształcenia nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich, mogą ubiegać się o dofinansowanie w celu rozwiązania problemu niedoboru kadry nauczycielskiej. O dotacje można ubiegać się do 31 sierpnia br. Ich celem jest opracowanie i wdrożenie planu działania w celu zapobieżenia brakom kadrowym wśród nauczycieli. Dla każdego z regionów przeznaczono na ten cel maksymalnie po 250.000 euro dla szkół podstawowych oraz taką samą kwotę dla szkół średnich.

Dofinansowanie dla asystentów nauczycieli

Począwszy od 2019 roku, możliwe jest uzyskanie dofinansowania dla asystentów nauczycieli szkół podstawowych, którzy rozpoczną program szkolenia na nauczycieli szkół podstawowych (pabo). To również środek mający na celu zapobieżenie niedoborowi wśród kadry nauczycielskiej. Dzięki dofinansowaniu zarządy otrzymają częściową rekompensatę za koszty czesnego i urlopu naukowego asystenta.

 

 

 

Źródło: Rijksoverheid

Foto: Pixabay

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze