home artykuły, poradnik, prawo, w mediach, z ostatniej chwili, życie w NL Zmiany w przepisach 2019: mieszkanie i otoczenie

Zmiany w przepisach 2019: mieszkanie i otoczenie

 

W roku 2019 czekają nas zmiany w przepisach i regulacjach. Najważniejsze z nich opiszemy w kolejnych artykułach. Dzisiaj o zmianach dotyczących mieszkania i otoczenia, w którym żyjemy.

Jak każdego roku, także i w 2019 czekają nas zmiany w przepisach i regulacjach, dotyczących rodziny. Zmieniają się m.in. zasady dotyczące wynajmu nieruchomości. W roku 2019 wzrosną czynsze związane z dochodami i zmienią się zasady, co do wysokości zawieranego kredytu hipotecznego. Wzrośnie także limit kosztów kredytu z Narodową Gwarancją Hipoteczną (NHG). Dla niektórych osób niższe będą odsetki od kredytu hipotecznego. Jeśli twoja nieruchomość jest zabytkiem, być może będziesz mógł ubiegać się o subwencję na konserwację zabytków.

Wynajem nieruchomości

Od 1 lipca 2019 roku, czynsz za wynajem nieruchomości może zostać zwiększony maksymalnie o 4,1% do 5,6%. Wzrost ten zależny jest od dochodów w roku 2017 i dotyczy tylko mieszkań socjalnych pod wynajem. Jeżeli więc wynajmujesz mieszkanie w wolnym sektorze wiedz, że nie ma tam maksymalnego ograniczenia, co do kwoty wzrostu czynszu. Większość wynajmujących podniesie czynsze 1 lipca.

Jeśli twoje gospodarstwo domowe osiągnęło w roku 2017 dochód w wysokości 42.436 euro lub mniej, to od 1 stycznia czynsz za wynajem nieruchomości może zostać podniesiony maksymalnie o 4,1% (1,6% stopa inflacji w roku 2017 plus 2,5 punktu procentowego). Dotyczy to oczywiście podwyżki czynszu od 1 lipca 2019 roku.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy gospodarstwo domowe osiągnęło w 2017 roku dochody powyżej 42.436 euro i żaden z mieszkańców nie osiągnął ustawowego wieku emerytalnego, a gospodarstwo składa się z maksymalnie trzech osób. W takim wypadku podwyżka czynszu może wynieść najwyżej 5,6% (1,6% inflacja 2017 plus 4,0 punktu procentowego). Jeżeli wynajmujący podniesie czynsz o więcej, niż 4,1%, będzie musiał złożyć w urzędzie podatkowym oświadczenie dotyczące oferty podwyżki czynszu za wynajem (huurverhogingsvoorstel), w którym będzie musiał wykazać, że dochód twojego gospodarstwa domowego był w 2017 wyższy, niż wspomniane wcześniej 42.436 euro.

Gospodarstwa domowe, w których jeden lub więcej mieszkańców osiągnęło w momencie podwyższenia czynszu wiek emerytalny oraz gospodarstwa domowe, które w momencie podwyższenia czynszu składały się z 4 lub więcej osób, mogą mieć czynsz podwyższony o maksymalnie 4,1%. Jeśli natomiast wynajmujesz pokój, przyczepę kempingową lub stanowisko kempingowe, podwyżka czynszu nie będzie mogła przekroczyć 3,1%. W tym wypadku nie ma znaczenia, jaki był dochód twojego gospodarstwa domowego.

W przypadku nieruchomości wynajmowanych w tzw. wolnym sektorze, wysokość podwyżki czynszu ustalana jest przez wynajmującego.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy otrzymana oferta podwyżki czynszu za wynajem mieści się w granicach prawa, tutaj dokonasz niezbędnego wyliczenia.

Wzrosła również kwota limitu liberalizacji czynszu (huurliberalisatiegrens). Jest to kwota, która pozwala określić, czy wynajmujesz nieruchomość w mieszkaniu socjalnym, czy też w wolnym sektorze. W roku 2016 kwota ta została zamrożona na 3 lata. Limit został ponownie zindeksowany od 1 stycznia 2019 roku i wyniesie 720,42 euro.

Kredyt hipoteczny

Osoby, które zdecydują się w 2019 roku na zakup nieruchomości, będą mogły zaciągnąć kredyt hipoteczny do 100% wartości tej nieruchomości. Oznacza to, że nie będzie można pożyczyć więcej, niż wart jest sam dom. Inne koszty, takie jak porady, notariusz, czy koszty wyceny, nie mogą już być finansowane z kredytu hipotecznego.

Od 1 stycznia 2019 roku do 290.000 euro wzrósł limit kosztów kredytu z Narodową Gwarancją Hipoteczną (Nationale Hypotheek Garantie, NHG). Limit ten powiązany jest ze średnią ceną nieruchomości. W przypadku nieruchomości, w których dokonywane będą inwestycje w urządzenia energooszczędne, limit kosztów NHG wzrasta do maksymalnie 304,700 euro.

W przypadku niektórych osób spada możliwość odliczania odsetek od kredytu hipotecznego. Konkretnie chodzi o osoby o dochodzie powyżej 68.507 euro, dla których możliwość odliczenia tych odsetek spadła z 49,5% do 49%.

Inne

Zmiany czekają także osoby mieszkające w nieruchomościach uznanych za zabytkowe. Będą one mogły ubiegać się o subwencję na konserwację zabytków, tzw. subsiedieregeling. Wcześniej subwencja ta potrącana była z podatku dochodowego.

Począwszy od 1 stycznia br., burmistrzowie będą mogli podejmować decyzje o zamknięciu nieruchomości, w których znaleziono materiały wskazujące na przygotowywanie lub uprawę narkotyków. Do tej pory możliwe to było wyłącznie wtedy, gdy w danej nieruchomości znaleziono narkotyki. Ustawa ma na celu przeciwdziałanie przestępczości narkotykowej.

 

 

Źródło: Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen

Foto: Pixabay

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze