home artykuły, ekonomia, praca, prawo, z ostatniej chwili Zmiany w przepisach 2019: przedsiębiorcy

Zmiany w przepisach 2019: przedsiębiorcy

W roku 2019 czekają nas zmiany w przepisach i regulacjach. Najważniejsze z nich opisaliśmy w poprzednich artykułach. Dzisiaj ostatni z tej serii tekst, o zmianach dotyczących przedsiębiorców.

Jak każdego roku, także i w 2019 czekają nas zmiany w przepisach i regulacjach, dotyczących przedsiębiorców. Stopniowo zmniejszać się będzie podatek od osób prawnych. Rząd podwyższył również niską stawkę podatku BTW. Zmieniły się też zasady dotyczące odpisania nieruchomości. Od początku roku 2019 skróceniu uległ także okres ograniczania kompensacji strat. Rozszerzono natomiast zwolnienie od podatku VAT dla amatorskich klubów sportowych. Wydłużono też program subsydiowania nauki praktycznej. Pracodawcy będą również, wspólnie ze szkołami, opracowywać nowe kierunki MBO.

Zmniejszenie podatku od osób prawnych

Ze skutkiem od 1 stycznia br., podatek dochodowy od osób prawnych (vennotschapbelasting, vpb) wynosi 19%. Rząd zdecydował się na ten krok po to, by zwiększyć atrakcyjność przedsiębiorczości. Podatek zmniejszany będzie stopniowo, każdego roku. Stawka dla pierwszego progu podatkowego wyniesie w 2019 roku 19%, a dla drugiego progu podatkowego – 25%. W roku 2020 stawki te zmniejszą się do analogicznie 16,5% i 22,55%. Oczekuje się, że w roku 2021 stawki będą wynosić odpowiednio 15% dla pierwszego progu podatkowego oraz 20,50% dla drugiego progu podatkowego.

Podwyższenie niskiej stawki podatku BTW

Obniżona stawka podatku BTW (VAT) wzrosła w tym roku z 6% do 9%. Ustanowienie nowej taryfy wiąże się z konsekwencjami dla przedsiębiorców. Chodzi o wprowadzenie zmian w administracji, fakturowaniu i deklaracji VAT przy zmianie rocznej (2018/2019) oraz zmianę cen towarów i usług.

Zmiana zasad dotyczących odpisania nieruchomości

Przedsiębiorcy składający deklarację podatkową dotyczącą podatku od osób prawnych, mogą odpisać budynki na własny użytek. Stanie się tak jednak wyłącznie wtedy, jeżeli wartość księgowa danego budynku przekroczy 100% wartości WOZ (wartości dolnej). Jednak przedsiębiorca wciąż będzie miał możliwość odpisania budynku zgodnie ze starymi zasadami. Warunek: budynek został przejęty do użytku przed 1 stycznia 2019 roku i nie był odliczany przez 3 lata.

Ograniczanie kompensacji strat

Począwszy od stycznia tego roku, firmy mogą kompensować straty z zyskami przez maksymalnie 6 lat. Zostało to określone w planie podatkowym rządu na rok 2019.

Straty powstałe przed rokiem 2019, firmy mogą kompensować w podatku dochodowym od osób prawnych do 9 lat. Starty z roku 2020 będą mogły być kompensowane najpóźniej do roku 2026. Natomiast straty powstałe od 2021 roku, trzeba będzie uregulować do roku 2027 itd.

Podatek BTW dla amatorskich klubów sportowych

Amatorskie kluby sportowe nie muszą pobierać podatku BTW od szeregu usług, które oferują swoim członkom. To zwolnienie z podatku BTW (tzw. btw-sportvrijstelling), zostało w bieżącym roku rozszerzone.

W konsekwencji oznacza to, że zwolnieniu od podatku podlegać będzie więcej usług. Zalicza się do nich m.in.:

  • usługi świadczone przez stowarzyszenia sportowe dla osób nie będących ich członkami,
  • udostępnianie obiektów sportowych.

Zwolnienie z podatku BTW oznacza jego brak. Jednocześnie pojawia się więc brak prawa do odliczenia podatku BTW. Nie będzie więc już można odliczyć np. podatku BTW, naliczonego za remont obiektu sportowego. Rząd postanowił udostępnić w tym celu dotacje dla gmin i instytucji sportowych. Więcej informacji na ten temat uzyskasz tutaj.

Wydłużenie programu subsydiowania nauki praktycznej.

Uznane firmy zajmujące się szkoleniami, mogą już otrzymać dotację, jeśli zaoferują miejsce do nauki. Jest to możliwe dzięki programowi subsydiowania w celu praktycznego uczenia. Program to dotacja dla pracodawców na pokrycie kosztów doradztwa oraz nadzoru nad uczniami i studentami. Program subsydiowania nauki praktycznej został wydłużony i potrwa do 2023 roku.

Pracodawcy mogą opracowywać nowe kierunki MBO

Kierunki kształcenia oferowane w szkołach MBO, muszą łączyć się ze zmianami na rynku pracy. Również same szkoły muszą stać się bardziej atrakcyjne dla uczniów, aby zapewnić wystarczającą liczbę specjalistów na rynku pracy.

Dlatego szkoły MBO otrzymają przestrzeń do eksperymentowania. Celem jest opracowanie, wspólnie z pracodawcami, nowych kierunków kształcenia. Kursy te składać się mają z sekcji narodowej, regionalnej oraz możliwie – z regionalnej sekcji wyboru. W sekcji regionalnej instytucje mogą kształtować edukację wspólnie z lokalnymi pracodawcami. Celem tego eksperymentu jest wzmocnienie powiązań pomiędzy systemem edukacji, a rynkiem pracy.

*  *  *

Szczegółowe podsumowanie wszystkich zasad dla przedsiębiorców, które zmieniły się w 2019 roku, znajdziesz tutaj.

 

 

 

Źródło: Rijksoverheid, Ondernemersplein.nl

Foto: Pixabay

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze