home artykuły, dziecko, edukacja, poradnik, prawo, w mediach Zmiany w roku szkolnym 2018-2019

Zmiany w roku szkolnym 2018-2019

 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2018-2019, wprowadzonych zostało wiele zmian, dotyczących uczniów, nauczycieli i szkół. Przegląd tych zmian opublikowała rządowa strona Rijksoverheid.

Zmiany w roku szkolnym 2018-2019, dotyczą zarówno szkolnictwa podstawowego (primair onderwijs, edukacja dla dzieci od 4 do 12 lat, obejmująca zarówno zwykłe, jak i specjalne szkoły podstawowe), jak i szkolnictwa ponadpodstawowego (voortgezet onderwijs), średniego (middelbaar onderwijs) oraz wyższego (hoger onderwijs). Poniżej przegląd najważniejszych zmian.

Szkolnictwo podstawowe

Zmiany w prawie, obowiązujące od 1 sierpnia 2018 roku, umożliwiają oferowanie uczniom niestandardowego czasu nauczania. To ważna zmiana dla uczniów, którzy czasowo nie mogą pobierać nauki (lub mogą jedynie częściowo, np. kilka godzin w tygodniu). Od tej pory nie trzeba będzie wnioskować o zwolnienie ucznia z obowiązku szkolnego w tym okresie.

Rada PO wydała również zalecenie, aby począwszy od 1 sierpnia szkoły zaczęły używać identyfikatora sieciowego (keten-ID). Wprawdzie nie jest to obowiązek wynikający z prawa, ale ma pomóc szkołom chronić prywatność uczniów korzystających z cyfrowych zasobów edukacyjnych.

Od tego roku szkolnego szkoły podstawowe mogą używać pseudonimów dla uczniów podczas korzystania z cyfrowych materiałów dydaktycznych. Ma to wpłynąć na zmniejszenie ilości danych osobowych pomiędzy szkołą, a dostawcą cyfrowych zasobów edukacyjnych, dzięki czemu możliwa będzie lepsza ochrona prywatności uczniów.

Od 1 sierpnia br. obowiązuje również nowe CAO dla nauczycieli. Zgodnie z nim szkołom łatwiej będzie korzystać z usług nauczycieli zastępczych w celu zrekompensowania absencji stałych nauczycieli (spowodowanej np. chorobą).

Zniesiono także jeden z testów, które obowiązywały zarządy szkół w przypadku chęci połączenia kilku szkół w jedną. Dzięki temu łatwiej będzie dokonać fuzji, a to z kolei pozwoli na zachowanie placówek edukacyjnych w niektórych regionach.

Szkolnictwo średnie i wyższe

Z dniem 1 sierpnia br. wygasła podstawa do przeprowadzania testów diagnostycznych w WVO. Były to testy z języka niderlandzkiego i matematyki, opcja ta nie została jednak jeszcze wprowadzona. W ostatnich latach opracowano jedynie tymczasowy test diagnostyczny DTT, obejmujący matematykę, język niderlandzki i język angielski. Teraz zdecydowano, że test ten nie będzie obowiązkowy.

Od 1 września o połowę zmniejszą się koszty opłat za studia. Studenci, który po raz pierwszy zapisują się na naukę w systemie szkolnictwa wyższego, w pierwszym roku studiów zapłacą połowę czesnego. Studenci kierunków nauczycielskich będą płacić połowę czesnego dodatkowo przez rok. Zmniejszenie kosztów czesnego o połowę dotyczy również studentów zaocznych, Uniwersytetu Otwartego oraz programów z ustawowo podwyższonym czesnym.

Zmieni się także system płatności dla studentów szkół MBO. Do tej pory mogli oni opłacać czesne jednorazowo lub w sześciu ratach. W praktyce prowadziło to do zaległości płatniczych. Dlatego, począwszy od sierpnia tego roku, dokonywanie opłat będzie możliwe jedynie w ciągu dziewięciu kolejno następujących po sobie miesiącach.

Od 1 sierpnia, uczniowie BOL w wieku 16 i 17 lat i pochodzący z rodzin o minimalnym dochodzie, będą mogli skorzystać z tymczasowych środków na materiały dydaktyczne. Dzięki nim będą mogli zaopatrzyć się w przedmioty konieczne do zdobywania wykształcenia i co do zasady będące własnością ucznia.

 

W artykule podano przede wszystkim informacje na temat zmian w szkolnictwie w roku szkolnym 2018-2019, dotyczące uczniów i studentów. Wiele zmian, których nie uwzględniono w niniejszym artykule, dotyczy nauczycieli i zarządów szkół. Informacje o tych zmianach znajdziesz na stronie Rijksoverheid.

 

Źródło: Rijksoverheid

Foto: Pixabay

 

 

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze