home artykuły, dziecko, poradnik, w mediach, z ostatniej chwili, życie w NL Zostań rodzicem zastępczym w Holandii

Zostań rodzicem zastępczym w Holandii

„I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym w Holandii”, to nowa inicjatywa Ambasady RP w Hadze i miejscowych instytucji, odpowiedzialnych za pomaganie polskim dzieciom.

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze podjął współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za pomoc dla dzieci i organizację opieki zastępczej, m.in. Pleegzorg Nederland. Tak powstała inicjatywa „I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym w Holandii”. Ma ona zachęcić Polaków do rozważenia możliwości zostania rodzicem zastępczym. Kampania informacyjna obejmuje m.in. spoty informacyjne w języku polskim, które można obejrzeć w mediach społecznościowych Ambasady.

Cel

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Holandia stała się jednym z krajów, do których Polacy emigrują najchętniej. Obecnie na terytorium Holandii zameldowanych jest ponad 160.000 naszych rodaków. Sprawia to, że stanowimy drugą, najliczniejszą grupę obywateli UE mieszkających w tym kraju. Ale też szóstą największą grupę narodowościową w Holandii w ogóle! Dlatego Ambasada żywi nadzieję, że wśród tak licznego grona, znajdą się osoby, które są zainteresowane zaopiekowaniem się dzieckiem w potrzebie.

Celem akcji „I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym w Holandii” jest stworzenie kręgu polskojęzycznych rodzin zastępczych w Holandii. Do takich rodzin kierowano by polskie dzieci, którym opieki nie mogą zapewnić rodzice biologiczni. Zachęcenie Polaków do podjęcia się roli rodziców zastępczych w Holandii, jest szczególnie ważne. W chwili obecnej, krąg polskojęzycznych rodzin zastępczych w tym kraju jest niewielki, a potrzeby rosną.

Kampania informacyjna „I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym w Holandii”. Foto: media społecznościowe Ambasady RP w Hadze

Dlaczego to ważne?

Rodzic zastępczy przyjmuje do siebie dziecko, któremu biologiczni rodzice, przez określony czas, nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. Ofiarowanie dziecku bezpieczeństwa i miłości, gwarantuje nie tylko jego prawidłowy rozwój, ale też pomaga pokonać stres i wspomnienie negatywnych doświadczeń.

W apelu zamieszczonym w mediach społecznościowych, pod którym podpisała się Konsul Generalna Ambasady RP w Hadze Renata Kowalska, czytamy: – Oddzielenie od rodziców i znanego dziecku otoczenia jest zawsze bardzo trudnym przeżyciem dla młodego człowieka. Kiedy ma to miejsce za granicą, w środowisku odmiennym od polskiego nie tylko pod względem językowym, ale też kulturowym, doświadczenie to może być tym bardziej dotkliwe. Dla dziecka jest nie tylko ciężkie do zniesienia ograniczenie kontaktów z najbliższymi, ale także odizolowanie od rodzimego języka, znanych mu zwyczajów i tradycji, ograniczenie dostępu do polskiej kultury, chociażby w postaci filmów, czy książek.

Jest bardzo ważne, by czasowe rozdzielenie dziecka z rodzicami nie skutkowało odcięciem dziecka od jego tożsamości. Powinno się zapewnić mu sposobność rozwoju w znanym mu kręgu kulturowym i w miarę możliwości, łatwy kontakt z rodzicami i bliskimi. Ale również – wśród osób posługujących się językiem jego pierwotnego otoczenia. – W Holandii jest ponad 16. tys. rodzin zastępczych. W tej liczbie zaledwie kilka to rodziny polskojęzyczne. Dlatego też jedynie nieliczne polskie dzieci w Holandii z grona tych, które potrzebują opiekunów zastępczych, zamieszkują w domach, w których mogą posługiwać się i zachować znany im polski język, czy kulturę. Chcielibyśmy to zmienić. – czytamy dalej w apelu konsul Kowalskiej.

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Centralną instytucją, zajmującą się opieką zastępczą w Holandii, jest Pleegzorg Nederland. Koordynuje ona działania organizacji lokalnie rekrutujących i współpracujących z rodzicami zastępczymi.

Aby zostać rodzicem zastępczym w Holandii, należy spełnić pewne wymagania. Trzeba mieć ukończone 21 lat, posiadać stabilną sytuację życiową oraz przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań, wystawione przez Radę ds. Ochrony Dzieci (Raad voor de Kinderbescherming). Rodzice zastępczy muszą także być w stanie prowadzić dobrą współpracę z wieloma osobami: rodzicami dziecka, opiekunem rodziny, pracownikami instytucji pomocowych, czy nauczycielami. Ponadto, przez cały okres opieki nad dzieckiem, rodzice zastępczy zobowiązani są do współpracy z Pleegzorg Nederland. Instytucja będzie bowiem monitorowała przebieg opieki oraz udzielała niezbędnego wsparcia.

Przedstawione w języku polskim informacje, dotyczące tego kto dokładnie może zostać rodzicem zastępczym oraz jak starannie przygotować się do tej sytuacji, zamieszczono na stronie Ambasady. Znajdziesz tam również odpowiedzi na często zadawane pytania, pozwalające osobom zastanawiającym się nad podjęciem takiego kroku, na rozwianie wielu wątpliwości.

Kompletna lista organizacji, działających w poszczególnych regionach, znajduje się tutaj.

 

 

Źródło: Ambasada RP w Hadze

Foto: Pixabay, Ambasada RP w Hadze

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze