Dodatek urlopowy

O tym, że pracodawca wstrzymał im dodatek urlopowy, zawiadamia aż 8 procent zatrudnionych, informuje związek CNV. Wielu pracowników w ogóle nie orientuje się, czy należy im się taki dodatek.

Holenderskie prawo pracy stanowi, że jeśli jesteś zatrudniony, masz prawo do otrzymania dodatku urlopowego (vakantiegeld). Jednak w połowie maja związek zawodowy CNV donosił, że aż 8 procent zatrudnionych informuje o tym, że pracodawca zamierza wstrzymać im wypłatę tego dodatku. Za powód takiej decyzji pracodawcy podają problemy firmy z powodu pandemii koronawirusa. Co więcej, aż 11 procent w ogóle nie wie, czy dodatek urlopowy otrzyma. Jak mówi cytowany na stronie Salaris van morgen przewodniczący CNV Piet Fortuin: –8 procent to bardzo wysoka liczba. W przeliczeniu dotyczy to ponad pół miliona zatrudnionych, którzy nie otrzymają dodatku urlopowego. Prawo do dodatku urlopowego ma jednak każdy pracownik. I nawet pomimo kłopotów firmy, pracodawca nie może tak po prostu wstrzymać wypłaty pieniędzy na wakacje. Zwłaszcza, że wielu przedsiębiorców otrzymuje obecnie wsparcie rządowe na kontynuację wypłacania pensji, o czym informowaliśmy tutaj. Dlatego związek CVN postanowił utworzyć Meldpunt Vakantiegeld. Jest to punkt meldunkowy, w którym możesz zgłosić nieprawidłowości. Może się tam zameldować każdy, kogo pracodawca poinformował, że nie otrzyma dodatku urlopowego, względnie otrzyma tylko jego część albo wypłacenie go zostanie odroczone do bliżej nieokreślonego terminu. CNV zapowiada, że w pierwszej kolejności będzie ze zgłoszonymi pracodawcami podejmować rozmowy. W razie konieczności związkowcy nie wykluczają jednak wkroczenia na drogę sądową. Co jeszcze musisz wiedzieć o dodatku urlopowym? Jaka jest jego wysokość? Kiedy powinieneś go otrzymać? I czy masz do niego prawo, jeśli przebywasz na zasiłku chorobowym lub zasiłku dla bezrobotnych?

Dodatek urlopowy, czym jest?

Mówiąc ogólnie, jest to finansowy dodatek, którzy pracownicy w Holandii (i Belgii) otrzymują na pokrycie dodatkowych kosztów wakacji. W praktyce dodatek często wykorzystywany jest na załatanie dziury w domowym budżecie, remonty, bieżące potrzeby czy spłatę długów. Dodatek ten jest więc odrębny od płatnego urlopu. Poza wymienionymi wyżej krajami dodatek urlopowy jest raczej nieznaną koncepcją. Jednak w wielu krajach pracownicy otrzymują oczywiście płatne dni urlopu, a czasem inne świadczenia, jak np. trzynastka.

Ustawowa nazwa tego dodatku w Holandii, to vakantiebijslag. Potocznie jednak określa się go jako vakantiegeld lub vakantietoeslag.

Dodatek urlopowy otrzymasz, jeśli jesteś zatrudniony. Dzieje się tak na mocy Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i minimalnym dodatku urlopowym (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, rozdz. III, art. 15-18).

Kwota dodatku wakacyjnego

Masz prawo do dodatku urlopowego w wysokości minimum 8 procent twojego wynagrodzenia brutto. Twój dodatek urlopowy będzie obliczany na podstawie zarobków w poprzednim roku (czyli np. od maja do maja). Do dodatku urlopowego nie wlicza się np. zysku, czy premii na koniec roku. Naliczanie dodatku urlopowego nie zostaje natomiast przerwane w wypadku choroby. Od roku 2018 pracodawca musi również naliczać dodatek urlopowy od przepracowanych nadgodzin. Chodzi tu o pełną wartość nadgodzin, a więc włączając możliwą premię za nadgodziny.

Uwaga: w układzie zbiorowym pracy danej firmy (CAO) mogą zostać zawarte zapisy, że pracownik nie ma prawa do dodatku urlopowego. W takim wypadku jednak, pracownik musi otrzymać 108 procent płacy minimalnej. Jeśli natomiast zarabiasz wyłącznie odpowiednik płacy minimalnej, to masz prawo do dodatku urlopowego w wysokości 8 procent wynagrodzenia rocznego brutto.

Natomiast w przypadku, kiedy zarabiasz trzykrotną wysokość ustawowego wynagrodzenia minimalnego, pracodawca może uzgodnić z tobą zmniejszoną kwotę dodatku urlopowego. Podobnie, kiedy przez chorobę twoja pensja była niższa, również dodatek urlopowy naliczany będzie od niższej pensji.

Wypłata dodatku urlopowego

Według prawa dodatek urlopowy wypłacany jest przez pracodawcę co najmniej raz w roku. Większość pracowników otrzymuje ten dodatek w maju lub w czerwcu. Zapisy w tym zakresie powinny być zawarte w umowie o pracę lub zakładowym CAO. Kwota dodatku urlopowego powinna być uwzględniona na pasku wypłat.

Kto ma prawo do dodatku urlopowego?

Ogólnie prawo do dodatku wakacyjnego mają wszyscy zatrudnieni. Także pracownicy tymczasowi, zatrudnieni w systemie zmiennym przez agencje pośrednictwa pracy. Albo przebywający na zasiłku chorobowym lub zasiłku dla bezrobotnych. Takie szczególne przypadki przedstawimy poniżej.

Pracownicy tymczasowi

Również pracownikom tymczasowym, na mocy CAO dla pracowników tymczasowych (art. 18 – 29) przysługuje dodatek urlopowy. Wynosi on 8,33 procent rzeczywistego wynagrodzenia. Przy czym wynagrodzenie to odnosi się do przepracowanych dni, dni urlopu, dni świątecznych i chorobowych. Ale też godzin rekompensowanych oraz godzin, do których pracownik ma prawo do dalszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku utraty pracy.

Tu również wypłata wynagrodzenia następuje najpóźniej w maju lub pierwszym tygodniu czerwca. Ale też po odejściu z pracy i na żądanie, jeżeli pracownik tymczasowy korzysta z urlopu trwającego co najmniej tydzień. Na wniosek pracownika tymczasowego, agencja pośrednictwa pracy może zgodzić się na wypłacanie dodatku urlopowego wraz z każdym wynagrodzeniem.

W przypadku umowy z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia, można dokonać pisemnego zapisu, iż niewypłacony dodatek urlopowy zostanie wypłacony w ciągu 18 tygodni po zakończeniu umowy o pracę tymczasową (albo po ustaniu prawa do wynagrodzenia).

Kontrakt zerowy (zero-godzinowy)

Także przy kontrakcie zerowym (nulurencontract) masz prawo do dodatku wakacyjnego. Mianowicie do co najmniej 8 procent wynagrodzenia brutto za ostatni przepracowany rok.

Co, jeśli w momencie wypłaty dodatku urlopowego nie masz przepracowanego roku? W takim przypadku pracodawca za podstawę bierze twoje wynagrodzenie od momentu naliczania dodatku urlopowego.

Przy kontrakcie zerowym masz również prawo do płatnego urlopu. Konkretnie – do czterokrotnej liczby godzin pracy przepracowanych tygodniowo.

W takich umowach nie ma ustalonej liczby godzin pracy na tydzień. Dlatego w praktyce, procent godzin urlopowych naliczany jest od przepracowanych godzin. To, w jaki sposób twój pracodawca nalicza godziny urlopu, znajdziesz w twojej umowie lub CAO.

Przy kontrakcie zerowym często zdarza się, że pracownik świadczy pracę zaledwie przez kilka godzin w miesiącu. Dlatego dodatek urlopowy często wypłacany jest w systemie miesięcznym.

Bezrobocie

Jeżeli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych WW, albo WIA (WGA i IVA), Wajong, IOW, WAO, lub WAZ, twój dodatek urlopowy wynosi 8 procent twojego zasiłku brutto.

UWV odlicza z dodatku urlopowego podatek dochodowy i składki (tak, jak w przypadku samego zasiłku WW). Bezrobotny otrzymuje więc pozostałą kwotę netto.

Również w tym przypadku dodatek urlopowy przekazywany jest w maju. Jeżeli otrzymujesz go od UWV, nie musisz deklarować go w czerwcowej deklaracji dochodów (inkomstenopgave). Jeśli jednak otrzymasz go jeszcze od pracodawcy, musisz wpisać ten dochód w deklaracji.

W momencie, w którym ustaje zasiłek WW lub IOW, urząd nadal wypłaci należny ci dodatek urlopowy. Zrobi to w ciągu 2 tygodni od ostatniej wypłaty świadczenia.

Zasiłek chorobowy

Tu również przysługuje dodatek urlopowy. Wynosi on 8 procent zasiłku chorobowego brutto. Dodatek powinien być wypłacany miesięcznie wraz z zasiłkiem.

Zasiłek socjalny

Jednostkami odpowiedzialnymi za dodatek urlopowy w przypadku zasiłku socjalnego (bijstand), są gminy. Jeżeli pobierasz taki zasiłek z gminy, to wiedz, że każdego miesiąca gmina oszczędza z niego 5 procent. Właśnie tak naliczany jest twój dodatek urlopowy.

Jeżeli masz dodatkowe pytania w kontekście dodatku urlopowego w przypadku zasiłku socjalnego, skontaktuj się z urzędem gminy, właściwym ze względu na twój adres zamieszkania.

AOW

Za każdy miesiąc otrzymywania państwowej emerytury AOW, również naliczany jest dodatek urlopowy. Jego wysokość możesz sprawdzić na stronie SVB, w zakładce Mijn SVB.

Urlop wychowawczy i macierzyński

Zasadniczo na urlopie wychowawczym (ouderschapsverlof) nie nalicza się dodatku urlopowego. Dzieje się tak dlatego, że dodatek ten naliczany jest wyłącznie na podstawie wynagrodzenia za przepracowane godziny. Może się jednak zdarzyć, że pracodawca postanowi o naliczaniu dodatku w okresie urlopu wychowawczego. Informacje o tym powinny być zawarte w umowie lub CAO.

Podczas urlopu macierzyńskiego i porodowego (zwangerschaps- en bevallingsverlof) dodatek urlopowy jest nadal naliczany. Wypłaca go UWV.

 

 

 

Źródło: Rijksoverheid, UWV, SNCU, SVN, CNV

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze