home artykuły, poradnik, prawo, z ostatniej chwili, życie w NL Maksymalny wzrost czynszu w 2020 roku

Maksymalny wzrost czynszu w 2020 roku

Ile wyniesie maksymalny wzrost czynszu w 2020 roku? Od 1 lipca br. kwota czynszu za wynajem nieruchomości w sektorze socjalnym wzrośnie maksymalnie do 6,6 procent.

W roku 2020, maksymalny wzrost czynszu za wynajem nieruchomości wyniesie od 5,1 do 6,6 procent. Maksymalny wzrost czynszu uzależniony jest od twoich dochodów w 2018 roku. Inna stawka będzie obowiązywać gospodarstwa domowe o dochodach do 43.574 euro, a inna gospodarstwa domowe o dochodach przekraczających tą kwotę. Jeszcze inne zasady odnoszą się do osób wynajmujących pokój, czy tzw. mobilny obiekt mieszkalny (woonwagen). Pamiętaj, że jeśli nie zgadzasz się z podwyżką czynszu, masz prawo odwołania się. Zapowiadany wzrost czynszu odnosi się wyłącznie do nieruchomości w sektorze socjalnym. Jeśli więc wynajmujesz nieruchomość w wolnym sektorze pamiętaj, że nie obowiązuje tu górna granica kwoty podwyżki czynszu. O ile oczywiście umowa nie zawiera klauzuli indeksacji. Zmiany te nastąpią od 1 lipca, kiedy czynsze zwiększa większość właścicieli nieruchomości.

Gospodarstwa domowe o dochodzie do 43.574 euro

O ile wzrośnie czynsz za wynajem nieruchomości? Jeśli w 2018 roku dochód twojego gospodarstwa domowego nie przekroczył 43.574 euro, czynsz nie przekroczy 5,1 procent (2,6 procent stopa inflacji w roku 2019 plus 2,5 punktu procentowego).

Do wzrostu czynszu liczy się dochody gospodarstwa domowego, które zostały uzyskane dwa lata kalendarzowe wstecz. Dzieje się tak dlatego, że łączny dochód sprzed dwóch lat jest już ostatecznie ustalony przez urząd podatkowy. Liczy się przy tym sumę dochodów wszystkich zarejestrowanych w urzędzie podatkowym mieszkańców danej nieruchomości. Dzięki takiej praktyce, pomiędzy wynajmującym i najemcą rzadziej dochodzi do sporów o wysokość dochodu gospodarstwa domowego.

Dlatego w przypadku podwyższenia czynszu od 1 lipca 2020 roku, bierze się pod uwagę łączny dochód (verzamelinkomens) za rok 2018, wszystkich mieszkańców, którzy są zarejestrowani pod tym samym adresem w dniu 1 lipca 2020 roku.

Nawet, jeśli twoje gospodarstwo domowe składa się z trzech lub więcej osób, maksymalny wzrost czynszu nie zmienia się (5,1 procent). Identycznie wygląda sytuacja w gospodarstwach domowych, w których mieszka jedna lub więcej osób uprawnionych do emerytury państwowej AOW.

Dochody powyżej 43.574 euro

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy gospodarstwo domowe osiągnęło w 2018 roku dochody powyżej 43.574 euro. Przy założeniu, że gospodarstwo to składa się maksymalnie z trzech osób i żaden z mieszkańców nie osiągnął ustawowego wieku emerytalnego AOW. W takim przypadku podwyżka czynszu może wynieść ponad 5,1 procent i nie więcej, niż 6,6 procent (inflacja 2,6 procent plus 4,0 punktu procentowego). Jeżeli najemca przekroczy te stawki, będzie musiał dołączyć do propozycji wysokości czynszu oświadczenie gospodarstwa domowego (huishoudverklaring) z urzędu podatkowego. Z oświadczenia tego musi wynikać, że dochód gospodarstwa domowego w roku 2018 przekraczał kwotę 43.574 euro.

Podwyżka czynszu nie dotyczy:

  • gospodarstw domowych, w których jeden lub więcej mieszkańców osiągnęło ustawowy wiek emerytalny w proponowanym terminie podwyżki czynszu (zwykle 1 lipca danego roku),
  • gospodarstwa domowe, które w proponowanym terminie podwyżki czynszu składają się z czterech lub większej liczby mieszkańców.

Takim gospodarstwom domowym można przedstawić podwyżkę czynszu w maksymalnej wysokości 5,1 procent.

Pokoje, domki mobilne i miejsca na nie

Jeszcze inne zasady odnoszą się do osób, które wynajmują pokój, domek mobilny (woonwagen) lub miejsce postojowe pod domek mobilny (woonwagenstandplaats). Podwyżka czynszu od 1 lipca w ich przypadku może wynieść najwyżej 4,1 procent (2,6 procent inflacji plus 1,5 punktu procentowego).

Nie ma tu znaczenia, ile wynosił dochód gospodarstwa domowego. Wynajmujący nieruchomość nie może również zażądać tej informacji o twoich dochodach od urzędu podatkowego.

Podwyżka czynszu w wolnym sektorze

W przypadku nieruchomości wynajmowanej w wolnym sektorze, wysokość czynszu ustala osoba, która tą nieruchomość wynajmuje. Wyjątkiem jest sytuacja, w której w umowie wynajmu zawarto tzw. klauzulę indeksacji (indexeringsclausule). W takim wypadku umowa najmu określa o jaki procent (lub jaki procent inflacji) może zostać podniesiony roczny czynsz. Jeśli klauzula indeksacji w twojej umowie najmu oparta jest na wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych (consumentenprijsindex, CPI) Centralnego Biura Statystycznego (CBS), możesz obliczyć wysokość czynszu za pomocą udostępnionego przez CBS narzędzia. Za jego pomocą można skorygować wysokości czynszów nieruchomości oferowanych w wolnym sektorze. Oczywiście według wskaźnika CPI. W ten sposób można łatwo ustalić roczną, dozwoloną podwyżkę lub obniżkę czynszu. Taki sposób obliczania wzrostu czynszu określa się również, jako indeksację czynszu (indexeren van de huur)

Dotyczy to czynszów, których wysokość na początku umowy najmu przekracza tzw. limit liberalizacji czynszu (huurliberalisatiegrens). Pozwala on na oddzielenie wolnego sektora nieruchomości, od sektora socjalnego. W tym roku jest to 737,14 euro.

W twojej umowie najmu zostało zapisane, w jaki sposób odbywać się będzie coroczna podwyżka czynszu. Obliczenie podwyżki czynszu za pomocą wskaźnika cen konsumpcyjnych określa się, jako indeksację czynszu.

Sprzeciw wobec podwyżki czynszu

Może się zdarzyć, że wynajmujesz nieruchomość w sektorze socjalnym i nie zgadzasz się z wysokością podwyżki czynszu. Albo w ogóle z podwyższaniem tej kwoty. W takim wypadku masz prawo odwołania się. Sprzeciw ten adresujesz najpierw do wynajmującego. Jeżeli nie dojdziecie do porozumienia, możesz wystąpić do komisji ds. najmu (huurcommissie). Ale uwaga: w przypadku wynajmowania nieruchomości w sektorze prywatnym, spory dotyczące podwyżki czynszu rozstrzyga sąd.

 

 

 

Źródło: Rijksoverheid 

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze