home artykuły, poradnik, prawo, w mediach, z ostatniej chwili, życie w NL Pierwsza Izba przyjęła obowiązek kwarantanny i koronawirusowych certyfikatów wstępu

Pierwsza Izba przyjęła obowiązek kwarantanny i koronawirusowych certyfikatów wstępu

Pierwsza Izba holenderskiego parlamentu przyjęła ustawę, zatwierdzającą obowiązek kwarantanny. Dotyczy on podróżnych z krajów o wysokim ryzyku infekcji koronawirusowej. Przegłosowano również obowiązek posiadania koronawirusowych certyfikatów wstępu w kontekście imprez zbiorowych.

We wtorek wieczorem Pierwsza Izba holenderskiego parlamentu przyjęła ustawę, zatwierdzającą obowiązek kwarantanny w tym kraju. Dotyczy ona wszystkich podróżnych, którzy przyjadą do Holandii z krajów tzw. wysokiego ryzyka, dotyczącego infekcji koronawirusowej. Obowiązek kwarantanny przewiduje także, że podróżni, którzy przyjechali z wyznaczonego obszaru wysokiego ryzyka i wjeżdżają do Holandii własnym transportem, przy wjeździe mogą być zobowiązani do okazania negatywnego testu na obecność koronawirusa. Ponadto Pierwsza Izba przegłosowała również obowiązek posiadania koronawirusowych certyfikatów, które mają m.in. umożliwiać wstęp na imprezy zbiorowe. – Dzięki obowiązkowej kwarantannie dla podróżnych zatrzymujemy rozprzestrzenianie się wariantów wirusów, które podróżni przywożą ze sobą z obszarów bardzo wysokiego ryzyka. Z kolei koronawirusowe certyfikaty wstępu mają za zadanie umożliwienie instytucjom kultury, placówkom gastronomicznym i festiwalom jak najszybszy powrót do „starej normalności”. – powiedział ustępujący minister zdrowia Hugo de Jonge, cytowany na stronie Rijksoverheid. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 czerwca tego roku.

Holenderski obowiązek kwarantanny

Ustawa o obowiązku kwarantanny została wczoraj przyjęta przez Pierwszą Izbę holenderskiego parlamentu. Jest to jeden ze środków, na które rząd zdecydował się w celu zwalczania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ale też zapobiegania pojawiania się jego nowych mutacji.

W ramach obowiązku kwarantanny, wszyscy podróżujący do Holandii z krajów oznaczonych wysokim ryzykiem infekcji koronawirusowej (kod czerwony i niektóre kraje oznaczone kodem pomarańczowym, jak –  obecnie – Cypr, Szwecja i Litwa), muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. W przypadku nie wystąpienia objawów wskazujących na koronawirusa, po upływie 5-ciu dni mogą poddać się testowi na obecność tego wirusa. Negatywny wynik testu oznacza zakończenie kwarantanny. Kwarantanna dla osób, które nie mogą okazać negatywnego wyniku testu wynosi 10 dni, o ile nie mają one objawów wskazujących na koronawirusa.

Kara za naruszenie obowiązku kwarantanny

Przybywając do Holandii podróżni muszą mieć przy sobie oświadczenie, zawierające dane dotyczące podróży oraz dane kontaktowe. Uwaga: za brak tego oświadczenia zostanie na ciebie nałożona kara w wysokości 95 euro! Z kolei naruszenie obowiązku kwarantanny może skutkować nałożeniem grzywny administracyjnej w wysokości 435 euro. Albo okresową karą pieniężną nałożoną przez burmistrza, której wysokość zależna jest od danej sytuacji.

Transport, a obowiązek posiadania negatywnego testu

Według projektu przegłosowanej ustawy, reguluje ona także przestrzeganie obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu w kontekście rodzaju transportu.

Wprowadzono np. obowiązek posiadania negatywnego testu dla osób, które przybywają do Holandii własnym transportem. Podróżując własnym samochodem, przy wjeździe do Holandii możesz zostać skontrolowany pod kątem posiadania negatywnego wyniku testu oraz wspomnianego wyżej oświadczenia dotyczącego kwarantanny. Natomiast podróżując statkiem, pociągiem lub autobusem zostaniesz skontrolowany pod tym kątem przez przewoźnika.

Obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa będzie miał zastosowanie dla wszystkich obszarów wysokiego ryzyka, od momentu wejścia ustawy w życie.

Z kolei obowiązek kwarantanny będzie miał zastosowanie tylko do obszarów bardzo wysokiego ryzyka. Za obszar wysokiego ryzyka Holandia uznaje obszar, w którym występuje wysoki stopień rozprzestrzeniania się koronawirusa (ponad 500 przypadków infekcji koronawirusa na 100.000 mieszkańców w ciągu 14 dni). To także obszar, w którym występują niebezpieczne warianty koronawirusa, albo taki, w którym nie przeprowadza się wystarczającej ilości testów na obecność wirusa lub badań nad nim. Ocenę ryzyka prowadzi RIVM we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

W chwili powstawania tego artykułu Polska nie zaliczała się do krajów, z których przybycie do Holandii wiąże się z obowiązkowym odbyciem kwarantanny. Przypominamy jednak, że obecnie Holandia nadal oznacza Polskę pomarańczowym kodem ryzyka, oznaczającym zalecenie wykonywania wyłącznie niezbędnych podróży. A do takich nie zalicza się podróżowania w celach turystycznych. A to oznacza, że masz obowiązek posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa. Natomiast odbycie 10-dniowej kwarantanny jest w tym przypadku zalecane (a nie obowiązkowe). To jednak może się zmienić w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce. Aktualne informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

Koronawirusowe certyfikaty wstępu

Mowa o certyfikatach, które poświadczałyby negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. A jednocześnie stanowiły rodzaj przepustki umożliwiającej wstęp na wydarzenia zbiorowe. Tymczasowe wprowadzenie obowiązku stosowania koronawirusowych certyfikatów wstępu, pozwoli na szybsze złagodzenie obostrzeń w niektórych sektorach. Dlatego Pierwsza Izba przegłosowała również obowiązek posiadania takich certyfikatów w kontekście wydarzeń z udziałem publiczności.

Zgodnie z trzecim krokiem w planie stopniowego znoszenia obostrzeń, takie koronawirusowe certyfikaty miałyby zostać wprowadzone tymczasowo. Ich celem jest zwiększenie maksymalnie dozwolonej liczby odwiedzających. Chodzi oczywiście o publiczność profesjonalnych zawodów sportowych, instytucji kulturalnych (teatry, kina) oraz placówek gastronomicznych. Koronawirusowe certyfikaty wstępu, stanowiłyby też rodzaj przepustki na planowane zbiorowe wydarzenia kulturalne. Założeniem jest, że wprowadzając krok 4 w planie znoszenia obostrzeń, dzięki posiadaniu takich certyfikatów wstępu można będzie znieść zasadę zachowania półtora metra dystansu.

Nad rozszerzeniem zdolności testowania w całej Holandii pracuje obecnie Stowarzyszenie Open Nederland. Chętni mogą bezpłatnie poddać się testom i skorzystać z aplikacji CoronaCheck. W przyszłości rolę koronawirusowych certyfikatów wstępu mają również pełnić zaświadczenie o szczepieniu lub zaświadczenie ozdrowieńca. Oba wymagają jednak uprzedniej zgody Drugiej Izby.

 

 

 

Źródło: Rijksoverheid

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze