Praca i dochody w 2022 roku

Praca i dochody w 2022 roku – jakie zmiany pojawiły się w tej dziedzinie? Na pewno podniesienie minimalnej stawki wynagrodzenia oraz wysokości zasiłków. Co jeszcze?

Każdego roku holenderski rząd prezentuje reformy dotyczące społeczeństwa. Praca i dochody – jakie zmiany pojawiły się w tej dziedzinie w stosunku do ubiegłego roku? Na pewno podniesienie minimalnej stawki wynagrodzenia oraz zmiany dotyczące wysokości zasiłków. O trzy miesiące podniesiono również wiek emerytalny AOW i określono nową wysokość odprawy przy zwolnieniu pracownika. Wzrosły zarówno ulga podatkowa z tytułu zatrudnienia (arbeidskorting), jak i powszechna ulga podatkowa (algemene heffingskorting). Skorygowana została również tzw. ulga dla rodziców, czyli maksymalna łączna ulga podatkowa zależna od dochodów (inkomensafhankelijke combinatiekorting, IACK). Uwaga: dotyczy to również zagranicznych podatników! Ponadto obniżono podstawową stawkę podatku dochodowego, stopniowo wycofywana będzie również stawka pozycji podlegających odliczeniu. Wzrośnie natomiast kwota wolna od podatku w grupie 3. Pojawi się również zwrot kosztów za pracę w domu. Pracownicy otrzymają też prawo głosowania i kandydowania do rady zakładowej.

Wzrost minimalnej stawki wynagrodzenia

Jak co roku, od 1 stycznia nastąpił wzrost minimalnej stawki wynagrodzenia. Dla osób w wieku 21 lat i starszych, wynosi ona (brutto) 11,06 euro przy 36 godzinach pracy, 10,48 euro przy 38 godzinach pracy oraz 9,96 euro przy 40 godzinach pracy. Oznacza to (dla tej samej kategorii wiekowej) 1.725 euro miesięcznie, 398,10 euro tygodniowo i 79,62 euro dziennie. Kwoty ustawowej płacy minimalnej dotyczą pełnego tygodnia pracy. Zazwyczaj jest to właśnie 36, 38 lub 40 godzin tygodniowo. Odpowiedni zapis na ten temat znajdziesz w swoim kontrakcie i w zapisach CAO.

Zmiany wysokości zasiłków

Z dniem 1 stycznia br. zmieniono też wysokość niektórych zasiłków. Chodzi tu o:

 • zasiłek wynikający z ustawy o uczestnictwie w rynku pracy Participatiewet,
 • zasiłek z tytułu ustawy o dochodach dla starszych i częściowo niezdolnych do pracy pracowników IOAW
 • zasiłek z tytułu ustawy o dochodach dla starszych i częściowo niezdolnych do pracy samozatrudnionych IOAZ,
 • emeryturę państwową AOW,
 • zasiłek z tytułu powszechnej ustawy o rodzinach osób zmarłych Anw,
 • zasiłek z tytułu ustawy o prawie pracy i wsparciu osób niepełnosprawnych Wajong,
 • zasiłek z tytułu bezrobocia WW,
 • zasiłek z tytułu niezdolności do pracy WIA,
 • zasiłek z tytułu ustawy o ubezpieczeniu niezdolności do pracy WAO,
 • zasiłek z tytułu ustawy o chorobie ZW
 • zasiłek z tytułu ustawy o dodatkach TW.

I tak np. zasiłek rodzinny kinderbijslag wynosi dla dzieci od 0 do 5 lat 230,69 euro, od 6 do 11 lat –280,13 euro, a dla dzieci od 12 do 17 lat – 329,56 euro. Nowe kwoty wszystkich wymienionych zasiłków znajdziesz tutaj.

Zmiany wynikają z tego, iż zasiłki te powiązane są z ustawową płacą minimalną.

Podniesienie wieku emerytalnego AOW

Wraz z początkiem roku ustawowy wiek emerytalny został podniesiony o 3 miesiące. Oznacza to, że teraz wynosi on 66 lat i 7 miesięcy. Założeniem rządu jest podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat w 2024 roku. Następnie będzie wzrastał o 8 miesięcy za każdy rok, w którym żyjemy dłużej. Tym samym wiek emerytalny zostanie powiązany ze średnią długością życia.

Zwolnienie pracownika i wysokość odprawy

Maksymalna kwota odprawy przejściowej w przypadku zwolnienia z pracy, od 1 stycznia br. wynosi 86.000 euro brutto. Jeżeli twoje wynagrodzenie roczne przekroczy 86.000 euro, maksymalna kwota odprawy odpowiadać będzie maksymalnie jednemu rocznemu wynagrodzeniu brutto.

Wzrost arbeidskorting i algemene heffingskorting

Wzrosły zarówno ulga podatkowa z tytułu zatrudnienia (arbeidskorting), jak i powszechna ulga podatkowa (algemene heffingskorting).

 • Ulga podatkowa z tytułu zatrudnienia wzrośnie w 2022 roku o maksymalnie 212 euro dla wszystkich pracowników z dochodami pomiędzy 36.649 euro i 109.345 euro.
 • Powszechna ulga podatkowa również wzrośnie. Dzięki temu osoby z dochodami do 69.398 euro będą płacić mniej podatku.

Korekta IACK

Skorygowana została również tzw. ulga dla rodziców, czyli maksymalna łączna ulga podatkowa zależna od dochodów (inkomensafhankelijke combinatiekorting, IACK).

Ulga IACK będzie niższa w 2022 roku o maksymalnie 281 euro rocznie. Wyniesie więc 2.534 euro.

Uwaga: dotyczy to również zagranicznych podatników! Niektórzy podatnicy posiadający partnera za granicą otrzymują IACK, chociaż nie są do tego uprawnieni. Chodzi na przykład o osoby, które pracują w Holandii, ale mieszkają za granicą z niepracującym małżonkiem i dzieckiem poniżej 12. roku życia. Dlatego od 1 stycznia br. rząd zmienił zaszeregowanie IACK w stosunku zagranicznych podatników.

Obniżenie podstawowej stawki podatku dochodowego

Podstawowa stawka podatku dochodowego (basistarief inkomstenbelasting) została obniżona z 37,10% do 37,07%. Dotyczy ona dochodów do 69.398 euro. Skorzystają na tym zarówno osoby pracujące, jak i osoby pobierające zasiłki.

Stopniowe wycofanie stawki pozycji podlegających odliczeniu

W roku 2022 stopniowo wycofywana będzie stawka pozycji podlegających odliczeniu (tarief aftrekposten), jeżeli dochód przekroczy 69.398 euro. Dotyczy to odliczeń osobistych (na przykład kosztów alimentacyjnych lub opieki zdrowotnej), odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego, odliczeń przysługującym osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą i innych kosztów podlegających odliczeniu.

Stawka za pozycje podlegające odliczeniu została w tym roku obniżona do maksymalnie 40% (było 43%).

Wzrost kwoty wolnej od podatku w grupie 3

Kwota wolna od podatku w grupie 3 (tzw. box 3, podlegający opodatkowaniu dochód z oszczędności i zainwestowanego kapitału) wzrośnie w 2022 roku. Wyniesie 50.650 euro (lub 101.300 euro dla partnerów fiskalnych) w pierwszym progu opodatkowania (schijf 1).

Zwrot kosztów za pracę w domu

Począwszy od 1 stycznia zostało wprowadzone tzw. ukierunkowane zwolnienie z podatku, dotyczące zwrotu kosztów za pracę w domu. Praca w domu generuje bowiem dodatkowe koszty dla pracownika. To na przykład zużycie wody i energii elektrycznej, ogrzewania, kawy, herbaty i papieru toaletowego.

Oznacza to, że pracodawca może zwrócić pracownikowi 2 euro dziennie za pracę w domu i jest to kwota zwolniona z podatku. Warunkiem jest, aby pracownik wykonywał obowiązki pracownicze całkowicie lub częściowo z domu.

Pracownicze prawo głosowania i kandydowania do rady zakładowej

Pracownicy otrzymali też w tym roku prawo głosowania i kandydowania do rady zakładowej po krótszym, niż dotąd, okresie zatrudnienia. Już po trzech miesiącach pracy możesz głosować (czynne prawo wyborcze) i kandydować (bierne prawo wyborcze) w wyborach do rady zakładowej. Wcześniej było to 6 miesięcy w przypadku czynnego prawa wyborczego i 12 miesięcy w przypadku biernego prawa wyborczego.

Ponadto pracownicy tymczasowi szybciej gromadzą prawo wyborcze w firmie, w której pracują. Od 1 stycznia br. pracownik tymczasowy uzyskał prawo głosowania i kandydowania w wyborach do rad zakładowych po upływie 18 miesięcy.

 

 

 

Źródło: Rijksoverheid

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze