home artykuły, ciąża i poród, poradnik, z ostatniej chwili, zdrowie, życie w NL Prowadzenie ciąży i badania kontrolne

Prowadzenie ciąży i badania kontrolne

Każda kobieta, ciąża i poród są inne. Polki w Holandii zderzają się dodatkowo z systemem prowadzenia ciąży, który różni się od tego w Polsce. W dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, jak to wygląda w Holandii.

Prowadzenie ciąży

W Holandii ciążę może prowadzić praktyka położnicza mieszcząca się w twoim miejscu zamieszkania, albo szpital. Zasadniczo wszystkie zdrowe ciężarne, objęte są opieką tzw. pierwszej linii (de eerste lijn), czyli podstawowej opieki zdrowotnej, którą tutaj prowadzą praktyki położnicze. To położna (a nie ginekolog), sprawuje pieczę nad zdrowiem ciężarnej i dziecka.

Czasami jednak, ze względów medycznych, staje się to niemożliwe. Na przykład, jeśli przyszła matka zmaga się z jakąś chorobą lub wadą, albo dziecko nie rozwija się prawidłowo. W takich przypadkach ciężarna przechodzi pod opiekę tzw. drugiej linii (de tweede lijn), czyli szpitala i ginekologa. Kiedy pojawiają się komplikacje i wymagana jest jeszcze bardziej intensywna opieka, ginekolog może zdecydować o uruchomieniu tzw. trzeciej linii (de derde lijn), czyli skierowaniu przyszłej matki do szpitala specjalistycznego. W Limburgii jest to np. szpital uniwersytecki w Maastricht.

Może się także zdarzyć, że w trakcie ciąży konieczne stanie się monitorowanie jej przebiegu w szpitalu. Może to być sytuacja jednorazowa, albo stała, do momentu porodu włącznie. Wtedy opiekę położnej także przejmuje ginekolog.

W zależności od przebiegu ciąży, również w trakcie badań kobieta ma do czynienia z położną lub ginekologiem. To także położne (pod nadzorem ginekologa) samodzielnie odbierają porody. Ginekolog obecny jest przy porodzie tylko w razie potrzeby.

Kontrole i badania

W trakcie ciąży przyszła matka musi regularnie kontrolować stan zdrowia (swojego i dziecka). Przy prawidłowo przebiegającej ciąży kontrole te odbywają się raz w miesiącu, później stają się częstsze (pisaliśmy o tym tutaj). Od 41 tygodnia ciąży dodatkowe kontrole odbywają się w szpitalu. Pozwala to na niezbędny nadzór nad zdrowiem i kondycją dziecka, ale też ustalenie ewentualnej daty wywołania porodu.

Podczas pierwszej kontroli prowadzony jest wywiad, który ma na celu ustalić stan zdrowia matki i ojca oraz wykrycie ewentualnego ryzyka dla matki i płodu. Wykonuje się także badanie usg potwierdzające ciążę, pozwalające ustalić prawidłowość wieku ciąży i ilość płodów. Omawiane są także inne badania, których wykonanie możliwe jest podczas ciąży. Z reguły pobierana jest także krew do badania. Kontroluje się m.in. grupę krwi matki, czynnik Rh, sprawdza przeciwciała, poziom hemoglobiny (żelazo), glukozy (cukier), zapalenie wątroby typu B, kiłę i HIV.

Również na dalszych etapach ciąży, ciężarna będzie miała do czynienia z różnymi badaniami. Na każdej wizycie położna (lub ginekolog) będzie sprawdzać ciśnienie krwi oraz wielkość macicy. Będzie także przeprowadzać badanie usg pozwalające ocenić rozwój dziecka i badanie rytmu jego serca. W razie potrzeby może zlecać dodatkowe badania.

USG

Pierwsze usg (w Holandii określane jako echo), wykonywane jest podczas pierwszej kontroli i ma na celu ustalenie wieku ciąży i daty porodu. W zależności od przebiegu i wieku ciąży, może zapaść decyzja o konieczności częstego przeprowadzenia badania usg.

Pomiędzy 18 a 22 tygodniem odbywa się rozszerzone badanie usg, określane tu jako SEO (strukturalne badanie ultrasonograficzne). Jest to badanie refundowane dla wszystkich ciężarnych w Holandii. W przypadku, gdy badanie to odbywa się ze wskazań medycznych, określane jest jako GUO (zaawansowane badanie ultrasonograficzne). Badanie wykonywane jest pod kątem fizycznych wad płodu, jak np. wodogłowie, brak kończyn, wady serca, rozszczep czaszki lub rozszczep kręgosłupa.

W 30. tygodniu ma miejsce usg wzrostowe (groei-echo), w trakcie którego odbywa dokładna ocena wzrostu płodu. Następnie w 36. tygodniu ciąży sprawdza się ułożenie dziecka i bada poziom wód płodowych.

Oczywiście, w zależności od indywidualnej sytuacji, może się zdarzyć, że ze względu na przebieg ciąży ginekolog zleca częstsze wykonywanie badania usg (nawet co tydzień).

Badania prenatalne

Oprócz regularnych badań, ciężarna może zdecydować się na wykonanie szeregu badań dodatkowych. Mogą one pomóc w rozwianiu wątpliwości, czy dziecko ma zwiększone ryzyko wrodzonej wady lub zaburzenia. Na przykład rozszczepu kręgosłupa czy zespołu Downa. Ogólnie badania te określa się, jako badania prenatalne (prenatale screening). Ale o tym przeczytacie już w kolejnym artykule.

Foto: pixabay.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze