home artykuły, Historia Limburgii, limburgia, w mediach, z ostatniej chwili Przedłużenie Znaku Dziedzictwa Narodowego dla Traktatu z Maastricht

Przedłużenie Znaku Dziedzictwa Narodowego dla Traktatu z Maastricht

Komisja Europejska poinformowała w tym tygodniu o przedłużeniu Znaku Dziedzictwa Narodowego dla Traktatu z Maastricht. Prestiżowe wyróżnienie zostało odnowione na cztery lata.

Znak Dziedzictwa Narodowego (ZDN) jest inicjatywą Unii Europejskiej. Identyfikuje miejsca i obiekty dziedzictwa kulturalnego (materialnego i niematerialnego), które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy. Albo też wartości stanowiących fundament integracji europejskiej. Miejsca lub obiekty, które nim wyróżniono, stanowią symbol europejskich ideałów, wartości, historii i integracji. W tym tygodniu Komisja Europejska poinformowała o przedłużeniu Znaku Dziedzictwa Narodowego dla Traktatu z Maastricht. Prestiżowe wyróżnienie zostało odnowione na cztery lata. Motywując przedłużenie ZDN, Komisja Europejska wymieniła w szczególności ustalenie europejskiego znaczenia Traktatu, digitalizację archiwów oraz uwzględnienie kwestii środowiska i zrównoważonego rozwoju. Na kolejne lata Komisja zapowiada wezwanie do pełnego wykorzystania możliwości współpracy z innymi posiadaczami ZDN oraz rozwijania wielojęzyczności.

Kamień milowy w historii Europy

Traktat z Maastricht, a oficjalnie – Traktat o Unii Europejskiej – został podpisany 7 lutego 1992 roku. Był owocem kilkuletnich negocjacji rządów krajów członkowskich. Stał się fundamentem Unii Europejskiej w jej obecnej formie.

Dzięki Traktatowi państwa europejskie zaczęły współpracować ze sobą w nowych obszarach. Mowa tu o wprowadzeniu obywatelstwa europejskiego, dzięki któremu obywatele UE mogą swobodnie podróżować i osiedlać się w krajach członkowskich. Ale też o prowadzeniu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, czy bliskiej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Traktat stworzył także warunki do wprowadzenia euro, czyli wspólnej waluty europejskiej. Ustalono w nim również kryteria wprowadzenia danego kraju do strefy euro. Wreszcie, podpisanie Traktatu stanowiło milowy krok w procesie integracji europejskiej.

Właśnie dlatego przedłużenie ZDN jest bodźcem dla kursu, który Prowincja Limburgia, Gmina Maastricht i Uniwersytet Maastricht wyznaczyły wspólnie w ramach wieloletniego programu. Chodzi o Maastricht Working on Europe. Jedna z jego linii programowych koncentruje się na opowiadaniu i propagowaniu informacji o procesie powstawania Traktatu z Maastricht.

Ręka wyciągnięta do Europy

Z przedłużenia Znaku Dziedzictwa Narodowego zadowolony jest gubernator Limburgii, Theo Bovens. – Traktat z Maastricht jest bardzo ważny dla Europy i dotyczy to również miasta, od którego imienia został nazwany. W przyszłym roku Traktat będzie obchodził 30-lecie istnienia. To miły prezent, a zarazem preludium tego, co będzie miało znaczenie w 2022 roku. Przedłużenie ZDN dowodzi, że niematerialne dziedzictwo europejskie jest doceniane jako „holenderska ręka wyciągnięta do Europy”, jak określił to ówczesny premier Ruud Lubbers.

Maastricht Working on Europe

Program Maastricht Working on Europe jest realizowany przez Studio Europa Maastricht. Jego celem jest pozycjonowanie Maastricht i całego regionu, jako miejsca, w którym obywatele spotykają się w celu debaty i dialogu. Planowane jest również stworzenie centrum wiedzy eksperckiej do badań nad Europą i integracją europejską. Stanowi to szczególne połączenie wiedzy i debaty dla mieszkańców oraz przez mieszkańców. Ale również dla decydentów, liderów opinii i badaczy. Przyczynia się też do kształtowania Europy dnia dzisiejszego i Europy jutra.

 

 

 

Źródło: Provincie Limburg

Foto: Provincie Limburg

 

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze