home artykuły, w mediach, z ostatniej chwili W wyborach prezydenckich w Holandii tylko głosowanie korespondencyjne

W wyborach prezydenckich w Holandii tylko głosowanie korespondencyjne

W wyborach prezydenckich, które odbędą się w Holandii, możliwe będzie wyłącznie głosowanie korespondencyjne. Na dopisanie się do spisu wyborców masz tylko 5 dni!

Wybory prezydenckie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę 28 czerwca br., w godzinach między 7:00 a 21:00. A to oznacza, że na dopisanie się do spisu wyborców masz tylko 5 dni! Głosować będzie można zarówno w kraju, jak i za granicą. W Holandii utworzone zostały dwa obwody głosowania: Nr 90 Haga I oraz nr 91 Haga II, o których pisaliśmy już przy okazji informowania o poprzednim terminie wyborów (tutaj). W związku z pandemią koronawirusa, w obu możliwe będzie wyłącznie głosowanie korespondencyjne, po uprzedniej rejestracji w spisie wyborców. Jak i gdzie można się zarejestrować? Do kiedy będzie możliwa rejestracja? Co masz zrobić, jeśli zarejestrowałeś się już na termin wyborów wyznaczony na 10 maja br.? I w jaki sposób będzie przebiegać głosowanie korespondencyjne?

Obwieszczenie Konsula RP w Hadze dotyczące umiejscowienia w Holandii obwodowych komisji wyborczych. Źródło: Ambasada RP w Hadze

Jak i gdzie zarejestrować się do głosowania za granicą?

Aby zagłosować za granicą, musisz być wpisany do spisu wyborców sporządzonego przez konsula dla danego obwodu głosowania.

Osoby wpisane do spisu wyborców w wyborach zarządzonych na 10 maja br.

Jeżeli byłeś wpisany do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja br., to oczywiście będziesz mógł zagłosować również w wyborach zarządzonych na 28 czerwca br. Jeżeli zmieniłeś przy tym miejsce pobytu przed dniem głosowania, albo też zamierzasz głosować korespondencyjnie, musisz powiadomić o tym konsula, u którego zgłaszałeś wcześniej zamiar głosowania. Musisz tego dokonać najpóźniej do 16 czerwca br. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli cię ze spisu wyborców. Jeśli natomiast zgłosisz zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

Osoby niewpisane do spisu wyborców w wyborach zarządzonych na 10 maja br.

Co masz zrobić w przypadku, gdy nie byłeś wpisany do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja br.? Wtedy również możesz zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego. Musisz tego dokonać najpóźniej do 15 czerwca br.

Zamiar głosowania korespondencyjnego możesz zgłosić konsulowi ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Obwieszczenie Konsula RP w Hadze, dotyczące sposobu odbioru pakietu wyborczego u Konsula. Źródło: Ambasada RP w Hadze

Gdzie zarejestrować się w spisie wyborców?

U konsula lub w elektronicznym systemie rejestracji wyborców E-Wybory.

Do konsula zgłoszenie wysyłasz:

  • pisemnie, na adres Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag,
  • ustnie: telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu +31 70 79 90 oraz +31 70 79 90 126
  • telefaksem, wysyłając faks pod numer +31 70 79 147,
  • w formie elektronicznej, wysyłając maila na adres haga.konsulat@msz.gov.pl.

W zgłoszeniu musisz podać: nazwisko, imiona własne, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, miejsce swojego pobytu za granicą, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, adres na który chcesz otrzymać pakiet wyborczy. Jeśli przebywasz za granicą czasowo, musisz również podać miejsce, w którym jesteś wpisany do rejestru wyborców w Polsce.

Po dokonaniu zgłoszenia zostanie do ciebie wysłany pakiet wyborczy. Otrzymasz go na adres, który podałeś w zgłoszeniu.

Obwieszczenie Konsula RP w Hadze, dotyczące możliwości dostarczenia koperty zwrotnej do Konsula. Źródło: Ambasada Rp w Hadze

Co otrzymasz w pakiecie wyborczym?

Pakiet wyborczy otrzymasz najpóźniej 5 dni przed wyborami. Co w nim znajdziesz?

  • Kartę do głosowania z oznaczeniem potwierdzającym jej autentyczność.
  • Kopertę na kartę do głosowania.
  • Instrukcję, jak masz zagłosować.
  • Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.
  • Kopertę zwrotną.

Po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z głosowaniem i opisanych w instrukcji głosowania, wkładasz kartę do głosowania do odpowiednio oznaczonej koperty, zaklejasz ją i odsyłasz ją na wskazany adres obwodowej komisji wyborczej (na własny koszt).

II tura wyborów

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Dotyczy to również sposobu głosowania – w przypadku Holandii – korespondencyjnego.

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się do konsula o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W przypadku ponownego głosowania, wyborca który nie dokonał zgłoszenia do dnia 25 czerwca br., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia najpóźniej w 3 dniu przed dniem ponownego głosowania. Oznacza to termin 9 lipca br. do godziny 24:00, a w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca br. do godziny 24:00 (o ile konsul Ambasady RP w Hadze nie poda innego terminu).

Obwieszczenie Konsula RP w Hadze, dotyczące możliwości dostarczenia koperty zwrotnej do obwodowej komisji wyborczej. Źródło: Ambasada Rp w Hadze

Zaświadczenia wydawane przez konsula

Jeżeli zgłosiłeś się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula i zmienisz miejsce pobytu przed dniem wyborów, możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Osobne zaświadczenie o prawie do głosowania w I turze i ewentualnie osobne zaświadczenie o prawie do głosowania w II turze.

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składasz do Konsula RP w Hadze za pośrednictwem podanych powyżej środków komunikacji (maila, faksu lub pisemnie).

Konsul wydaje zaświadczenie do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli zgłosiłeś się do głosowania korespondencyjnego i pakiet wyborczy został już do ciebie wysłany, nie otrzymasz zaświadczenia o prawie do głosowania.

Zaświadczenie będzie prawdopodobnie wysłane pocztą, za pokwitowaniem odbioru. Zwróć uwagę, aby go nie zgubić. Utrata zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, oznacza bowiem, że nie będziesz mieć możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia. A tym samym – nie weźmiesz udziału w wyborach.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

 

 

 

Źródło: GOV.PL/Holandia, PKW 

Foto: Moja Limburgia (okładka), Ambasada RP w Hadze

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze