home artykuły, poradnik, prawo, z ostatniej chwili, życie w NL Wymiana polskiego prawa jazdy na holenderskie

Wymiana polskiego prawa jazdy na holenderskie

To, czy wymiana polskiego prawa jazdy na holenderskie będzie w twoim przypadku konieczna, zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od długości pobytu w Holandii. Czy i kiedy wymienić ten dokument?

Kiedy zamieszkasz w Holandii i masz zagraniczne prawo jazdy (np. polskie), nadal możesz z niego korzystać. Ale tylko przez ograniczony okres czasu. Zależy on od wielu czynników, m.in. od kraju, w którym uzyskałeś prawo jazdy i od długości twojego pobytu w Holandii. Kiedy upłynie ten okres czasu, musisz legitymować się holenderskim dokumentem. A to oznacza, że czeka cię wymiana polskiego prawa jazdy na holenderskie lub ponowne zdanie egzaminu na prawo jazdy. Od czego to zależy? Czy i kiedy musisz wymienić ten dokument?

Prawo jazdy wydane w UE/EFTA

Posiadasz prawo jazdy, wydane w jednym z krajów Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ESWH)? Uprawnia ono do jazdy w Holandii przez kolejne 15 lat (od wydania zagranicznego prawa jazdy). Dotyczy to kategorii AM, A1, A2, A, B i BE. Warunkiem jednak jest to, by prawo jazdy było nadal ważne. W przypadku kategorii C1, C, D1, D, C1E, D1E i DE obowiązuje natomiast okres 5 lat o daty wydania prawa jazdy.

Co jednak w sytuacji, kiedy okres zezwalający na poruszanie się po terenie Holandii na podstawie zagranicznego (polskiego) prawa jazdy minie lub będzie krótszy, niż 2 lata? W takim wypadku możesz jeździć w Holandii z polskim prawem jazdy jeszcze 2 lata, licząc od momentu daty zamieszkania w Holandii.

Załóżmy, że mieszkasz w Holandii od 15 czerwca 2019 roku i jesteś w posiadaniu prawa jazdy wydanego na terenie UE z dniem 1 stycznia 2014 roku. W takim razie, możesz prowadzić pojazdy na podstawie tego dokumentu do 1 stycznia 2029 roku. Dotyczy to kategorii AM, A1, A2, A, B i BE, pod warunkiem ich ważności.

W tym samym przypadku, ale odnośnie do kategorii C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E oraz DE mogłeś prowadzić pojazdy do 1 stycznia 2019 roku. Jednak, ponieważ po tej dacie nadal mieszkasz w Holandii, masz prawo do korzystania z prawa jazdy jeszcze przez 2 lata, tj. do 15 czerwca 2021 roku. Oczywiście, o ile kategorie na prawie jazdy nadal są ważne.

Prawo jazdy wydane w UE/ESWH po zameldowaniu się w Holandii

Inaczej wygląda sytuacja, jeżeli posiadasz prawo jazdy, wydane w jednym z krajów UE/ESWH w czasie, w którym twoim miejscem zamieszkania była Holandia. W takim wypadku nie możesz prowadzić w Holandii samochodu, posługując się zagranicznym prawem jazdy. Musisz je wymienić, a wniosek o taką wymianę możesz złożyć w gminie, w której jesteś zameldowany. Gmina prześle wniosek do RDW (Rijksdienst Wegverkeer, Państwowe służby ruchu drogowego).

Zmotoryzowany turysta

Jeżeli nie zamierzasz mieszkać w Holandii, tylko przebywasz tu wyłącznie jako turysta, to oczywiście możesz prowadzić pojazdy na podstawie zagranicznego prawa jazdy. O ile rzeczone prawo jazdy zostało wydane w jednym z krajów UE/ESWH.

Wymiana polskiego prawa jazdy na holenderskie

Po upływie opisanego wyżej okresu, w którym możesz prowadzić pojazdy na podstawie zagranicznego prawa jazdy, musisz wymienić ten dokument. Wymiana możliwa jest tylko wtedy, gdy spełnionych zostanie kilka warunków. Są to:

  • posiadanie zameldowania w Podstawowym Rejestrze Osób (BRP),
  • posiadanie ważnego zezwolenia na pobyt,
  • posiadanie prawa jazdy pochodzącego z kraju należącego do UE/ESWH,
  • posiadanie ważnego prawa jazdy. Ważność europejskiego prawa jazdy może wygasnąć, ale wtedy trzeba przesłać oświadczenie organu wydającego, potwierdzające, że organ ten nie ma sprzeciwu wobec wydania holenderskiego prawa jazdy.

W niektórych przypadkach mogą obowiązywać jeszcze dodatkowe warunki. Opisano je tutaj (grupa A).

Wniosek o wymianę prawa jazdy

Wniosek o wymianę prawa jazdy składasz w gminie, właściwej do miejsca zameldowania. Uwaga: jeśli nie spełniasz opisanych w artykule warunków, wymiana zagranicznego prawa jazdy nie jest możliwa. W takim wypadku musisz ponownie zdać egzamin na prawo jazdy w Holandii. Zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Organem decyzyjnym jest w tym przypadku Centralne Biuro ds. Oceny Zdolności do Prowadzenia Pojazdów (Centraal Bureau, Rijvaardigheidsbewijzen, CBR).

Aby dokonać wymiany prawa jazdy, potrzebować będziesz różnych dokumentów. Jednym z nich jest wypełniony i podpisany wniosek 3 E 0397. Potrzebne będzie także kolorowe zdjęcie, spełniające wymagania Fotomatrix Model 2007. Nie zapomnij również zabrać ze sobą polskiego prawa jazdy. Tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane w przypadku posiadaczy prawa jazdy wydanego w Polsce (obowiązuje tylko właścicieli prawa jazdy wypełnionego literami nieużywanymi w Holandii, np. w języku japońskim, itd.). Przyda się także oświadczenie o kwalifikowaniu się do jazdy (verklaring van geschiktheid), ale tylko w dwóch sytuacjach. Pierwsza dotyczy okresu ważności prawa jazdy. Jeżeli jest krótszy, niż zwyczajowy termin ważności kraju, w którym składasz wniosek, musisz złożyć również oświadczenie o kwalifikacji. Druga to niezgodność kodu danego ograniczenia/uwagi z kodem ustalonym w UE (za wyjątkiem soczewek lub okularów).

Z potrzebnymi dokumentami udajesz się do urzędu gminy. Tam prosisz wniosek o nazwie Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs, który wypełniasz na miejscu. Pracownik gminy wysyła wniosek i wszystkie dokumenty do RDW (nie możesz tego zrobić osobiście). Jeśli wszystko jest w porządku, w ciągu 10 dni roboczych otrzymasz list, który będzie zawierał informację o terminie odbioru holenderskiego prawa jazdy w gminie. RDW prześle twoje zagraniczne prawo jazdy do kraju, w którym zostało ono wydane. Nie jest więc możliwe odzyskanie polskiego prawa jazdy.

Prowadzenie pojazdów w trakcie wymiany prawa jazdy

W trakcie trwania procedury wymiany polskiego prawa jazdy na holenderskie, zainteresowanemu nie wolno jeździć po drogach publicznych. Jeśli mimo to wsiądziesz za kierownicę, możesz zostać ukarany grzywną. W roku 2019 niemożliwość okazania ważnego prawa jazdy obarczone jest grzywną w wysokości 95 euro, a za jazdę bez prawa jazdy, które zostało zatrzymane – 380 euro. Pamiętaj, że zawsze musisz być w stanie okazać prawo jazdy podczas kontroli drogowej.

Odnowa lub zmiana prawa jazdy

Posiadacze prawa jazdy wydanego w jednym z krajów należących do UE/ESWH, mogą w trakcie procesu wymiany prawa jazdy wybrać, pomiędzy odnowieniem lub zmianą dokumentu.

Odnowa (vernieuwen) prawa jazdy oznacza, że otrzymasz nowy, holenderski dokument z nową datą okresu jego ważności. Jeżeli wybierzesz ten rodzaj wymiany, otrzymasz prawo jazdy dla kategorii AM, A1, A2, A, B, i BE z maksymalnym okresem ważności 10 lat. Dla kategorii C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E i DE obowiązuje w tym przypadku maksymalny okres ważności o długości 5 lat. Uwaga: jeżeli posiadasz oświadczenie kwalifikacji wydane przez CBR, okres ważności prawa jazdy może ulec zmianie.

Zmiana (vervangen) prawa jazdy oznacza, że otrzymasz nowy holenderski dokument, z datą ważności przeniesioną z polskiego prawa jazdy. Jeżeli wybierzesz tą opcję, holenderskie prawo jazdy zostanie wystawione na podstawie polskiego prawa jazdy. Okres ważności prawa jazdy wystawionego przez RDW będzie więc pokrywał się z okresem ważności polskiego prawa jazdy. Obłożony jest jednak maksymalnym okresem ważności. Dla kategorii AM, A1, A2, A, B, BE jest to 10 lat, dla kategorii C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E i DE – 5 lat.

Przy zmianie prawa jazdy, należy spełnić następujące warunki:

  • w momencie złożenia wniosku o wymianę, zagraniczne prawo jazdy musi być ważne (zaleca się, by przy ważności poniżej 6 miesięcy złożyć wniosek o odnowienie prawa jazdy),
  • na prawie jazdy nie mogą ciążyć żadne środki; w tym celu RDW konsultuje się z europejską siecią prawa jazdy (RESPER),
  • zagraniczne prawo jazdy nie może mieć żadnych ograniczeń / wpisów.

Jeżeli nie spełniasz powyższych warunków, będziesz mógł skorzystać wyłącznie z opcji odnowienia prawa jazdy. Podobnie, jeżeli w trakcie wypełniania formularza nie zakreślisz, czy chcesz prawo jazdy odnowić, czy zmienić, RDW automatycznie założy, że chcesz je odnowić.

 

Źródło: RDW, Rijksoverheid

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze