home artykuły, ekonomia, poradnik, praca, prawo, w mediach, z ostatniej chwili, życie w NL Zmiany dla przedsiębiorców w 2021 roku

Zmiany dla przedsiębiorców w 2021 roku

Jako przedsiębiorca często masz do czynienia z nowymi i zmienionymi zasadami. Czego możesz się spodziewać? Przedstawiamy najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2021 roku.

Od 1 stycznia br. wprowadzono kilka zmian legislacyjnych dla przedsiębiorców. Częściowo pisaliśmy już o nich tutaj. Warto je poznać, bo jako przedsiębiorca często masz do czynienia z nowymi i zmienionymi zasadami. Rząd wydłużył czas obowiązywania niektórych środków podatkowych, które umożliwiają wyjście z kryzysu spowodowanego koronawirusem. Nastąpiła również korekta niskiej stawki podatku od osób prawnych i progów podatkowych. Obniżone zostało również odliczenie przysługujące osobom prowadzącym działalność gospodarczą (zelfstandigenaftrek). Nie będzie też dla nich planowanej na 2021 rok stawki minimalnej. Zacznie za to obowiązywać podatek u źródła od odsetek i należności licencyjnych. Osoby zajmujące się finansami mają od tego roku obowiązek zgłaszania organom podatkowym uzgodnień transgranicznych. Ograniczone zostanie także rozliczanie strat w firmach. Pojawi się za to rekompensata z tytułu przejścia na emeryturę (lub śmierci) pracodawcy i ulga inwestycyjna dla firm. Zwiększona zostanie natomiast stopa pola innowacji. W życie wejdzie też prawo o zapobieganiu bankructwom. Czego możesz się spodziewać? Przedstawiamy najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2021 roku.

Dłuższy czas obowiązywania środków podatkowych

Od marca tego roku złagodzono niektóre środki podatkowe. Ich celem jest pomoc przedsiębiorcom w czasie kryzysu związanego z koronawirusem. Wiele z wprowadzonych ułatwień obowiązuje do 1 października br. Należy się jednak spodziewać, że konsekwencje kryzysu będą długotrwałe. Dlatego właśnie rząd postanowił wydłużyć czas obowiązywania tych środków. Niektóre z nich będą obowiązywały nawet do końca 2021 roku. Pełny przegląd poszczególnych środków wraz z obowiązującymi datami znajdziesz tutaj.

Korekta niskiej stawki podatku od osób prawnych i progów

Niska stawka podatku od osób prawnych (vpb) została obniżona z 16,5% do 15%. Jest to stawka, którą opłacają małe i średnie przedsiębiorstwa (MKB). Od tego roku niska stawka podatku obowiązuje dla dochodów do 245.000 euro (dotychczas było to 200.000 euro). W roku 2022 próg ten zostanie zwiększony do 395.000 euro.

Z kolei wysoka stawka podatku dochodowego od osób prawnych nie zostanie obniżona i pozostanie na wysokości 25%. Dochody z niej zostaną przeznaczone na finansowanie programu, który zachęca przedsiębiorców do inwestowania.

Znowu niższe zelfstandigenaftrek

Obniżone zostało również odliczenie przysługujące osobom prowadzącym działalność gospodarczą (zelfstandigenaftrek). Odliczenie to sprawia, że przedsiębiorcy nie muszą płacić podatku do 3240 euro swojego zysku. To znaczna różnica, biorąc pod uwagę, że jeszcze w ubiegłym roku było to ponad 7.000 euro.

Jednocześnie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą korzystają z wyższych ulg podatkowych i niższej podstawowej stawki podatku dochodowego. W rezultacie większość samozatrudnionych w tym roku skorzysta.

Obniżając ponownie zelfstandigenaftrek rząd ma na celu zmniejszenie różnic podatkowych pomiędzy osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą, a pracownikami. A w ten sposób – zrównoważyć rynek pracy.

Brak stawki minimalnej

Rząd planował wprowadzenie od 2021 stawki minimalnej dla samozatrudnionych. Plan ten jednak został anulowany. Rząd porzucił bowiem pomysł z opracowaniem stawki minimalnej i dalszym rozszerzaniem deklaracji samozatrudnienia dla tej grupy przedsiębiorców. Z przeprowadzonych konsultacji wynika bowiem, że nałożenie stawki minimalnej niosłoby ze sobą ryzyko znacznego obciążenia przedsiębiorców administracją. Trudno byłoby również określić stawki zgodne z rodzajem przedsiębiorczości. Jednym słowem, obliczenie stawki minimalnej stawki godzinowej to problem zbyt złożony. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

Podatek u źródła od odsetek i należności licencyjnych

Z nastaniem tego roku zaczął obowiązywać podatek u źródła od odsetek i należności licencyjnych. Podatek ten wynosi 25%. W ten sposób holenderski rząd chce opodatkować płatności do krajów, które nie pobierają żadnego podatku lub pobierają go zbyt mało. Ale też uniemożliwić przepływ takich pieniędzy przez Holandię.

Obowiązek zgłaszania uzgodnień transgranicznych

Finansowi pośrednicy, tacy jak doradcy podatkowi, księgowi i instytucje finansowe, zostali zobowiązani do zgłaszania organom podatkowym uzgodnień transgranicznych, które można wykorzystać w celu uniknięcia opodatkowania. Chodzi o ustalenia podatkowe dotyczące rezydentów różnych krajów, które – potencjalnie – mogą zostać wykorzystane do uniknięcia płacenia podatku.

Ograniczenie rozliczania strat w firmach

Z kolei, mając na uwadze dobry klimat biznesowy, przedsiębiorstwa międzynarodowe będą podlegały bardziej sprawiedliwemu opodatkowaniu. W dzisiejszych trudnych ekonomicznie czasach jest szczególnie ważne, by niektóre firmy nie miały większych możliwości obniżenia obciążenia podatkowego, niż inne. Dlatego od 2021 rozliczanie strat w firmach zostało ograniczone.

Rekompensata z tytułu przejścia na emeryturę (lub śmierci) pracodawcy

Firma zatrudniająca do 25 pracowników, która kończy działalność z powodu przejścia na emeryturę lub śmierci pracodawcy, może otrzymać od UWV rekompensatę za wypłacone odprawy.

Również pracodawcy mogą się ubiegać o rekompensatę na płatną odprawę przejściową w przypadku zwolnienia. Dzieje się tak, jeśli zwolnią pracownika, który przebywa na zwolnieniu chorobowym przez okres powyżej 2 lat.

Ulga inwestycyjna dla firm

Aby zachęcić firmy do inwestowania, rząd wprowadził ulgę inwestycyjną dla firm. BIK, czyli Baangerelateerde Investeringskorting ma sprawiać, że pomimo kryzysu, firmy nadal będą mogły inwestować, np. w zakup nowych maszyn.

Program dotyczy nowych inwestycji, które mają być realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia br. W przypadku dużych inwestycji w ciągu roku, ulga wynosi 3,9% do 5 milionów euro oraz 1,8% powyżej tej kwoty. Firmy mogą odliczać ulgę od należnego podatku od wynagrodzeń.

Wzrost stopy pola innowacji

Jeśli firmy osiągną zysk z niektórych działań innowacyjnych, zapłacą od tego zysku mniejszy podatek od osób prawnych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu pola innowacji. Efektywna stopa pola innowacji wzrosła od początku tego roku z 7% do 9%.

Pole innowacji ma na celu stymulowanie działań innowacyjnych i tworzenie atrakcyjnego klimatu biznesowego dla innowacyjnych firm w Holandii.

Łatwiejsze przekwalifikowanie się

Pracownicy mogą otrzymać od swojego pracodawcy szkolenie, które jest zwolnione od podatku od wynagrodzeń. W roku obecnym dotyczy to również byłych pracowników. W takim przypadku pracodawca nie płaci podatku od wynagrodzeń za koszty szkolenia.

Prawo o zapobieganiu bankructwom

Od 2021 roku obowiązuje ustawa HFW, określana też, jako prawo o zapobieganiu bankructwom. Jej celem jest m.in. wsparcie firmy w przypadku widma upadłości. Prawo ułatwia bowiem firmom mającym poważne problemy finansowe zawarcie porozumienia z wierzycielami. Chodzi tu o umowę o restrukturyzację zadłużenia.

 

 

 

Źródło: Rijksoverheid 

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze