home artykuły, ekonomia, poradnik, prawo, z ostatniej chwili, życie w NL Zmiany w przepisach 2019: osoby starsze

Zmiany w przepisach 2019: osoby starsze

W roku 2019 czekają nas zmiany w przepisach i regulacjach. Najważniejsze z nich opiszemy w kolejnych artykułach. Dzisiaj o zmianach dotyczących osób starszych.

Jak każdego roku, także i w 2019 czekają nas zmiany w przepisach i regulacjach, dotyczących osób starszych. Zmieniły się zasady dotyczące małych emerytur i dokonano korekcji wysokości świadczeń emerytalnych, o czym pisaliśmy szerzej tutaj. Wzrasta również AOW i to zarówno w kwestii wysokości wieku emerytalnego, jak i wysokości świadczenia. Z powodu różnych zmian w ulgach podatkowych, wzrosła także zniżka dla osób starszych (ouderenkorting). Obniżona zostanie natomiast agregacja dochodów kapitałowych. Wszyscy gromadzący środki emerytalne będą też mieli lepszy wgląd do informacji emerytalnych.

Zmiana zasad dotyczących małych emerytur

Jeżeli dany pracownik zmieni w 2019 roku pracodawcę, to również tzw. mała emerytura zostanie przeniesiona. Regulacja dotyczy emerytur, których wysokość wynosi mniej, niż 474 euro rocznie.

W roku 2019 nastąpi również koniec tzw. mikroemerytur (do maksymalnie 2 euro rocznie). Zazwyczaj tego rodzaju świadczenia emerytalne pochodziły z prac wykonywanych przez bardzo krótki okres czasu. Również środki zgromadzone na poczet świadczeń emerytalnych były więc niewielkie. Od tego roku instytucje zajmujące się administracją emerytur nie będą już musiały wypłacać tak małych kwot.

Więcej informacji na temat zmian znajdziesz tutaj.

Wzrasta AOW

W roku 2019 wzrasta również AOW i to zarówno w kwestii wysokości wieku emerytalnego, jak i wysokości świadczenia.

Powszechny wiek emerytalny (AOW-leeftijd) zostanie w tym roku wydłużony o 4 miesiące. Oznacza to, że tegoroczni emeryci będą mogli pożegnać się z pracą, gdy osiągną wiek 66 lat i 4 miesięcy.

Wyższa będzie również kwota świadczenia emerytalnego. To, czy dotyczy to również ciebie, możesz sprawdzić na stronie internetowej Banku Ubezpieczeń Społecznych SVB.

Zniżka dla osób starszych

Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego AOW, możesz – pod pewnymi warunkami – kwalifikować się do zniżki dla osób starszych (ouderenkorting). Aby ją otrzymać, twoje dochody muszą pozostać poniżej określonego limitu. Osoby samotne mogą natomiast ubiegać się o zniżkę dla samotnych osób starszych (alleenstaandeouderenkorting).

W roku 2019 obie te zniżki wzrosły. W rezultacie osoby uprawnione do pobierania świadczeń AOW i z dochodami nieprzekraczającymi 46.700 euro, będą płaciły mniej podatku. I tak maksymalna kwota zniżki dla osób starszych wynosi 1.596 euro. Natomiast zniżka dla samotnych osób starszych wyniesie w tym roku 429 euro.

Agregacja dochodów kapitałowych

Osoby starsze i mieszkające w domu opieki, zaoszczędzą więcej własnych pieniędzy. Dzieje się tak dlatego, że tzw. agregacja dochodów kapitałowych (vermogensinkomensbijtelling), została w roku 2019 zmniejszona z 8 do 4 procent. Oznacza to, że mniejsza część ich oszczędności będzie się liczyła do wkładu własnego w opiekę długoterminową w domu opieki.

Lepszy wgląd do informacji emerytalnych

Od września 2019 roku, każdy kto gromadzi środki emerytalne, będzie mógł uzyskać lepszy wgląd do informacji o wysokości wypłacanej później emerytury. Lepszy i bardziej przejrzysty sposób informowania o emeryturach mają zapewnić tzw. UPO, czyli krótszy jednolity przegląd emerytur (dokładny przegląd informacji o emeryturze znajdziesz na stronie Mijnpensioenoverzicht.nl). Kolejnym narzędziem jest Emerytura 1-2-3. Za pośrednictwem strony Pensioen 1-2-3, uczestnicy programu emerytalnego oferowanego przez ubezpieczycieli i instytucje emerytalne, będą mogli sprawdzić ogólne lub szczegółowe informacje o swoim programie emerytalnym.

 

 

 

 

Źródło: Rijksoverheid, Belastingdienst, SVB

Foto: Pixabay

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze