home artykuły, ekonomia, poradnik, praca, prawo, z ostatniej chwili, życie w NL Zmiany w przepisach 2019: praca i dochody

Zmiany w przepisach 2019: praca i dochody

W roku 2019 czekają nas zmiany w przepisach i regulacjach. Najważniejsze z nich opiszemy w kolejnych artykułach. Dzisiaj o zmianach dotyczących pracy i dochodów.

Jak każdego roku, także i 2019 czekają nas zmiany w przepisach i regulacjach, dotyczących pracy i dochodów. Zmieni się m.in. wysokość wynagrodzenia minimalnego, czy niektórych zasiłków. Ale też zasady dotyczące emerytur i maksymalnej kwoty odprawy w przypadku zwolnienia z pracy. Inne będą także progi podatku od dochodów. Czekają nas również zmiany w zakresie niektórych ulg podatkowych oraz skrócenie czasu, w którym pracownicy zagraniczni nie płacą części podatku od wynagrodzenia. Jak łatwo się domyśleć, są to zmiany, które mogą odnosić się do sytuacji każdego z nas. Dlatego dzisiaj o zmianach dotyczących pracy i dochodów.

Wzrośnie płaca minimalna

W roku 2019 wzrośnie płaca minimalna brutto. Kwoty ustawowej płacy minimalnej obowiązują dla pełnego tygodnia pracy. Zazwyczaj jest to 36, 38 lub 40 godzin tygodniowo, ale jest to uzależnione od branży, w której pracujesz oraz ewentualnych układów zbiorowych pracy (CAO), obowiązujących w danym sektorze. Określają one m.in. długość normalnego tygodnia pracy.

Na tej podstawie, wysokość płacy minimalnej dla pracownika w wieku od 22 lat wynosi 1.615,80 euro miesięcznie, 372,90 euro tygodniowo i 74,58 euro dziennie.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie minimalne za godzinę, pracownik w wieku od 22 lat zarobi 10,36 euro przy 36 godzinnym tygodniu pracy, 9,82 euro przy 38 godzinnym tygodniu pracy oraz 9,33 euro przy 40 godzinnym tygodniu pracy. Należy jednak pamiętać, że stawki godzinowe podane przez Rijksoverheid są zaokrąglone wzwyż i przeliczenie wykaże nieco wyższą kwotę za dzień, tydzień, czy miesiąc niż ustawowe minimum. Dlatego oficjalnie obowiązują podane wcześniej kwoty za te właśnie okresy.

Dokładne wyliczenie wysokości wynagrodzenia minimalnego dla poszczególnych kategorii wiekowych znajdziesz tutaj. Jeśli natomiast chcesz się dowiedzieć ile wynosi twoja płaca minimalna w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin, wejdź tutaj.

Korekcja wysokości świadczeń

Z dniem 1 stycznia została skorygowana wysokość niektórych świadczeń. Dotyczy to zasiłków z tytułu: IOAW (ustawa o dochodach dla osób starszych i częściowo niezdolnych do pracy) i IOAZ (ustawa o dochodach dla osób starszych i częściowo niezdolnych do pracy, prowadzących własną działalność gospodarczą), AOW (powszechna ustawa emerytalna) i Anw (powszechna ustawa o rodzinach osób zmarłych). Wysokość zasiłków WW (dla bezrobotnych), WIA (z tytułu niezdolności do pracy), WAO (z tytułu długotrwałej choroby) i ZW (chorobowy) zależy teraz m.in. od wysokości ostatnio otrzymywanego wynagrodzenia i maksymalnej stawki dziennej. Szczegółowe informacje, co do wysokości poszczególnych zasiłków, przeczytasz tutaj.

Zmiana zasad dotyczących małych emerytur

Od 1 stycznia zmieniły się zasady dotyczące małych i bardzo małych emerytur. Dotyczy to kwot emerytury w wysokości mniejszej, niż 474,11 euro brutto rocznie. Administratorzy emerytur, jak np. fundusze emerytalne czy ubezpieczyciele, nie będą już miały możliwości odkupienia małych emerytur. Oznacza to, że nie wolno im będzie wypłacać niewielkich kwot osobom, które nie przeszły jeszcze na emeryturę.

Ponadto, od nowego roku wygasają bardzo małe emerytury (do maksymalnie 2 euro brutto rocznie). Oznacza to, że instytucje zajmujące się administracją emerytur nie będą już musiały ich wypłacać.

Od września 2019 roku, każdy kto gromadzi środki emerytalne, będzie mógł uzyskać lepszy wgląd do informacji o wysokości wypłacanej później emerytury. Lepszy i bardziej przejrzysty sposób informowania o emeryturach mają zapewnić tzw. UPO, czyli krótszy jednolity przegląd emerytur (dokładny przegląd informacji o emeryturze znajdziesz na stronie Mijnpensioenoverzicht.nl). Kolejnym narzędziem jest Emerytura 1-2-3. Za pośrednictwem strony Pensioen 1-2-3, uczestnicy programu emerytalnego oferowanego przez ubezpieczycieli i instytucje emerytalne, będą mogli sprawdzić ogólne lub szczegółowe informacje o swoim programie emerytalnym.

Wzrasta kwota maksymalnej odprawy przy zakończeniu zatrudnienia

Wysokość maksymalnej kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, ustala się na podstawie dwóch składników: miesięcznego wynagrodzenia oraz liczby połowicznego stażu pracy. Do tej pory świadczenie to wynosiło maksymalnie 79.000 euro rocznie (lub maksymalnie jedną roczną pensję brutto, jeśli jej wysokość przekraczała wymienioną wcześniej kwotę). Od 2019 roku kwota ta wynosić ma 81.000 euro brutto.

Zmiana stawek podatku dochodowego

W rządowym Planie Podatkowym na 2019 rok, określono zmianę systemu z 4 progami podatkowymi, na system z 2 progami podatkowymi. Dzięki tej zmianie osoby z dochodami powyżej 20.000 euro rocznie będą płaciły mniej podatku. Częściowo dlatego, że maleje większość stawek podatku dochodowego. A skoro podatek dochodowy obliczany jest teraz na podstawie 2, a nie jak wcześniej 4 progów podatkowych, maleje też procent podatku na próg. To sprawia, że to, czy dochód w jednym gospodarstwie domowym, uzyskiwany jest przez jedną czy przez dwie osoby, traci na znaczeniu.

Zmiany niektórych ulg podatkowych

Z powodu zmian w zakresie niektórych ulg podatkowych, niektórzy pracownicy będą musieli zapłacić więcej (lub mniej) podatku. Wzrośnie powszechna ulga podatkowa (algemene heffingskorting), w rezultacie czego osoby o dochodach do 68.507 euro będą musiały zapłacić mniej podatku. Wzrośnie również ulga podatkowa z tytułu zatrudnienia, co daje możliwość płacenia mniejszych podatków dla osób o dochodach pomiędzy 10.000 a 41.000 euro.

Z kolei łączna ulga podatkowa zależna od dochodu (inkomensafhankelijke combinatiekorting, IACK) zmieni swoją strukturę. Zniknie kwota podstawowa w wysokości 1.052 euro, za to stopa przyrostu procentowego wzrośnie z 6,16% do 11,45%.

Wprowadzone zostanie również rozróżnienie pomiędzy rezydentami i nierezydentami Holandii, w wyniku czego ci ostatni nie będą już otrzymywać części podatków w zakresie ulg podatkowych. Szerzej pisaliśmy o tym tutaj.

Krótszy okres korzyści podatkowych dla pracowników zagranicznych

Pracownicy z zagranicy, którzy spełniają określone w prawie warunki, nie muszą płacić podatku od maksymalnie 30% ich wynagrodzenia. Do tej pory reguła ta obowiązywała przez okres 8 lat. Od 1 stycznia 2019 roku okres ten ulega skróceniu do 5 lat.

Jednak do 2021 roku będzie obowiązywała tzw. umowa przejściowa w tym zakresie. Oznacza ona, że pracowników korzystających już z reguły 30%, zmiany w prawie zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2021 roku. Natomiast pracownicy, którzy rozpoczną pracę w Holandii w roku 2019 lub później, zostaną automatycznie objęci prawem, które weszło w życie z dniem 1 stycznia br.

Reguła 30% powstała z myślą o pracownikach pochodzących spoza Holandii i tymczasowo pracujących w tym kraju. Jeśli spełniają oni warunki reguły 30%, nie muszą płacić podatku od maksymalnie 30% ich wynagrodzenia. W ten sposób holenderski rząd wychodzi im naprzeciw, pokrywając dodatkowe koszty, które pracownicy ci ponoszą, aby móc pracować w Holandii. Na przykład dodatkowe koszty podróży i dodatkowe koszty zakwaterowania i życia w Holandii.

 

Źródło: Rijksoverheid

Foto: Pixabay

 

 

Podziel się tym artykułem:Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter

Komentarze